• Surface mail shipping is free

 • Direct Delivery

 • Secure payment

Direct Delivery - The cargo delivery time: 1 business day

Surface shipping for all orders from anywhere outside of Turkey is included to the price!

 • 29,00 €VAT
  Included
 • Quantity
  or
  Add to My Buy Later list

  Please do not keep in your cart the items you will buy in the future, keep them in your buy later list. Products that remain in the basket for a long time are cleaned periodically to avoid any stock problems.

Book details

Arkeoloji Dergisi Volume XXIII (2018)

FIELD REPORTS    

 • Fulya Dedeoğlu – Bora Temür – Erim Konakçı – Ali Ozan: Ekşi Höyük 2015-2019: Yukarı Menderes Havzası’nın Neolitik Dönemine İlişkin İlk Sonuçlar ve Gözlemler
  (Ekşi Höyük 2015-2019: First Results and Observations on the Neolitik Period of the Upper Meander Basin)       

ARTICLES    

 • Ferhat Erikan: Yeni Buluntularla Yazılıkaya/Midas Vadisi’nde Yontmataş Buluntulara Dair İlk Gözlemler 
  (First Observations on the Chipped Stone Findings from Yazılıkaya/Midas Valley with New Findings)    
 • Sevgi Dönmez: Prehistorik Hafıza: Güney-Batı Asya’da Mekân Kullanımı, Ziyafet ve Depolama
  (Prehistoric Memory: Use of Space, Feast and Storage in The Southwest Asia)    
 • Belgin Aksoy: Yenibademli Höyük’te Bulunmuş Olan Bir Grup Çömleğin Değerlendirilmesi: Adalarda Yerel Bir Gelenek
  (An Evalution of A Group of Pottery from Yenibademli Höyük: A New Local Tradition in Islands)    
 • Metin Batıhan – İnan Aydoğan: A Brief Overview of the Socioeconomic Dynamics of the Upper Tigris Regionduring the Third Millennium BC  
  (MÖ 3. Binyılda Yukarı Dicle Bölgesi’nin Sosyoekonomik Dinamiklerine Kısa Bir Bakış)    
 • Atila Türker: A Holemouth Jar with Unique Appliqués from Uzgur Höyük (Samsun, Turkey)  
  (Uzgur Höyük’ten (Samsun, Türkiye) Ünik Aplikeli Dar Ağızlı Bir Kap)    
 • Şebnem Güllüsaç – M. Nezih Aytaçlar: Teos Batı Nekropolisi: MÖ 5. Yüzyıl Gömüleri
  (Western Necropolis of Teos: The Graves of the Fifth Century BC)    
 • Kahraman Yağız: Adıyaman Müzesi’nde Bulunan Girlandlı Bir Lahit 
  (A Garland Sarcophagus at the Adıyaman Museum)    
 • Özlem Vapur: Menderes Magnesiası Hypokaustlu Yapı Kazılarında Bulunan Laterna’lar  (The Lanterns from Hypocausten Structure at Magnesia on The Meander)    
 • Eda güngör Alper: İznik Roma Tiyatrosu Kazıları Bir Grup Çok Burunlu Kandil
  (A Group of Multinozzle Lamp from İznik Roman Theater Excavations)

Copyright © 2020, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   All Rights Reserved.  |  Site İkipixel The design, code, and content, including all visuals and text, are protected under relevant copyright laws and are the property of ZeroBooks Online, except where noted.