• Surface mail shipping is free

 • Direct Delivery

 • Secure payment

 • Arkeolojide Taşları Konuş(tur)uyoruz Taş Aletler, Yorum ve Yaratıcılık

 • Author: Bulut, Hande (Ed.)

 • Publisher: Ege Yayinlari

 • ISBN: 9786057673855

 • Publication Date & Place: 2021 / İstanbul

Direct Delivery - The cargo delivery time: 1 business day

Surface shipping for all orders from anywhere outside of Turkey is included to the price!

 • 28,00 €25,00 €VAT
  Included
 • Quantity
  or
  Add to My Buy Later list

  Please do not keep in your cart the items you will buy in the future, keep them in your buy later list. Products that remain in the basket for a long time are cleaned periodically to avoid any stock problems.

Book details

384 pp, B&W figures, pb, articles in Turkish.

Hande Bulut
Arkeolojide Taşları Konuş(tur)uyoruz: Taş Aletler, Yorum ve Yaratıcılık

I. KISIM 
YONTMATAŞ ALET ENDÜSTRİSİ 

Zehra Fürüzen Taşkıran
KATRAN DAĞI MAĞARALARI VE GÖLLER BÖLGESİ NEOLİTİK YONTMATAŞ ENDÜSTRİSİ: BENZERLİKLER, FARKLILIKLAR
    Katran Dağı Mağaraları
    Göller Bölgesi
    Katran Dağı Mağaraları ve Göller Bölgesi Yontmataş Endüstrisinin Karşılaştırılması ve Değerlendirme

Gizem Kartal
KARŞILAŞTIRMALI VERİLER IŞIĞINDA KIZILİN YONTMATAŞ ALET ENDÜSTRİSİ
    Yerleşimin Konumu ve Kazı Tarihçesi
    Yontmataş Endüstride Hammadde Tercihi ve Temini
    Kızılin Yontmataş Alet Endüstrisi
    Karşılaştırmalı Değerlendirmeler ve Sonuç
    Yontmataş Alet Tip Listesi

Erdi Şimşek
SUMAKİ HÖYÜK ÇAKMAKTAŞI BULUNTULARININ TEKNO-TİPOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
    Çakmaktaşı Endüstrisi
    Hammadde
    Taşımalıklar
    Aletler
    Tartışma ve Sonuç

İsmail Baykara
LEVALLOIS ÇEKİRDEKLERDE ÇAKMAKTAŞI VE OBSİDİYEN HAMMADDE KULLANIMI: GÜRGÜRBABA TEPESİ VE ÜÇAĞIZLI II MAĞARASI ÖRNEKLERİ
    
Materyal ve Metod
    Bulguların Değerlendirilmesi
    Tartışma ve Sonuç

Ergül Kodaş
DENEYSEL ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA BASKI YÖNTEMİYLE YAPILAN DİLGİ VE MİKRODİLGİ ÜRETİMİ
    Tartışma ve Sonuç

Betül Fındık
YEŞİLOVA HÖYÜK NEOLİTİK ÇAĞ YONTMATAŞ ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRME
    Neolitik Çağ Yontmataş Endüstrisi
    Sonuç

II. KISIM 
ÖĞÜTME TAŞLARI, SÜRTMETAŞ ALET ENDÜSTRİSİ 

Emre Güldoğan / İST.YA’NIN 2013-2018 SÜRTMETAŞ BULUNTULARI
    İstanbul İli Arkeolojik Araştırma Tarihçesi
    İstYA 2013-2019 Sürtmetaş Buluntuları
    Değerlendirme ve Sonuç

Nurperi Ayengin
KAHİNTEPE KAZISI SÜRTMETAŞ ENDÜSTRİSİNE ÖRNEKLER

Onur Bamyacı
GÖRSEL VE FİLOLOJİK VERİLERE GÖRE ARKEOLOJİDE ÖĞÜTME TAŞLARI VE ÖĞÜTME AKTİVİTELERİNİN SOSYAL YAŞAMDAKİ YERİ
    Nasıl Kullanılıyor? Görsel Referanslarda Öğütme Taşları ve Aktiviteleri
    Filolojik Verilerde Öğütme Taşları ve Öğütme Aktivitelerinin Sosyal Yaşamdaki Yeri
    Değerlendirme

Pınar Çaylı
GÜVERCİNKAYASI’NDA SÜRTME TAŞ ALETLER: İŞLEV VE DAĞILIM
    Orta Kalkolitik Güvercinkayası Köyü’ne Genel Bakış
    Güvercinkayası’nda Sürtme Taş Aletlerde / Buluntularda Hammadde ve Teknoloji, İşlev,
    Dağılım, Mekân Analizlerinde Öne Çıkan Alanlar
    Sembolik Anlam
    Değerlendirme

III. KISIM 
YORUM, YARATICILIK ve SEMBOLİZM

Hande Bulut & Kadriye Özçelik
ACIPAYAM (DENİZLİ) YONTMATAŞ BULGULARINDA SAPIENS ÖNCESİ ÜRETİM ANLAYIŞI
    Acıpayam (Denizli) Yontmataş Bulguları
    Sapiens Öncesi Bilişsel Özellikler
    Sonuç

Neyir Kolankaya Bostancı
YONTMATAŞ BULUNTULAR VE SEMBOLİZM
    Tarihöncesi Dönemlerde Sembolizmin Başlangıcı 
    Hammadde Olarak Taş
    Taşlarda Stil ve Üzerlerinde Bezemeler Bulunan Yontmataş Buluntular
    Prestij Ürünü Olarak Kullanılan Yontmataş Buluntular 
    Kümeler Halinde İstiflenmiş olan Yontmataş Buluntular 
    Mezarlarda Yontmataş Buluntuların Sembolik Kullanımı 

Gökhan Mustafaoğlu
TAŞI KONUŞTURMAK İÇİN İNSANI YENİDEN TANIMLAMAK: BEYNİN EVRİMİ VE BİLİŞSEL ARKEOLOJİ
    Beyin ve Sinir Sitemi Farkındalığının ve Araştırmalarının Tarihsel Gelişimi
    Beynin Yapısı
    Beynin Evrimi
    Nörobilim (Sinirbilim) ve Nörogörüntüleme Yöntemleri
    Nöroarkeoloji
    Genel Değerlendirme

Ergül Kodaş
DENEYSEL ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR VE ARKEOLOJİK VERİLER IŞIĞINDA İKİ YÜZEYLİ ALETLER (BİFACE): TEKNİK, SİMETRİ, ESTETİK VE SEMBOLİZM
    Bifas / İki Yüzeyli Alet
    Bifas: Kronolojik Gelişim ve Simetri
    Deneysel Çalışmalar ve Bifas
    Bifas: Simetri = Estetik
    Sonuç ve Tartışma

Yavuz Aydın
PALEOLİTİK ÇAĞ YERLEŞİMLERİNDE BULUNTU DAĞILIMI VE MEKÂN ANALİZ ÇALIŞMALARI
    Paleolitik Çağ Yerleşimlerinde Mekân Analizlerinin Önemi, Mekân İçi Unsurlar ve Problemler  
    Faydalanılan Anlayış ve Yöntemler

Ahmet Bilir
VORDONİSİ ADASI’NDAN BİR MERMER BATIĞI: NAVIS MARMORUM?
    
Vordonisi Adası’ndan Bir Mermer Batığı: Navis Marmorum?
    Mermer Gemileri (Navis Lapidariae)
    Vordonisi Batığı’na Ait Mermelerin Kökeni
    Antik Deniz Taşımacılığında Prokonnesos Mermeri
    Vordonisi Batığı
    Sonuç

Copyright © 2021, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   All Rights Reserved.  |  Site İkipixel The design, code, and content, including all visuals and text, are protected under relevant copyright laws and are the property of ZeroBooks Online, except where noted.