• Surface mail shipping is free

 • Direct Delivery

 • Secure payment

 • Arslantape. I. International Archaeology Symposium Proceedings

 • Author: Frangipane, Marcella

 • Publisher: Inonu University

 • ISBN: 9786057853288

 • Publication Date & Place: 2019 / Malatya

 • (Antiquarian / Condition: New)

Direct Delivery - The cargo delivery time: 1 business day

Surface shipping for all orders from anywhere outside of Turkey is included to the price!

 • 55,00 €VAT
  Included
 • Quantity
  or
  Add to My Buy Later list

  Please do not keep in your cart the items you will buy in the future, keep them in your buy later list. Products that remain in the basket for a long time are cleaned periodically to avoid any stock problems.

Book details

486 pp, color figures, pb, articles in Turkish and English.

İnönü Üniversitesi ve Roma Sapienza Üniversitesi işbirliğiyle İtalya Büyükelçiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin katkıları sayesinde Ekim 2018’de Malatya İnönü Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Arslantepe arkeolojisi hakkındaki ilk uluslararası sempozyumun konferans metinleri bu kitapta bir araya getirildi. Bu etkinliğin başlıca hedefi, Sapienza Üniversitesi ekibi ve gerek Türkiye’den gerekse başka ülkelerden katılım sağlayan ortak araştırmacılar tarafından Arslantepe’de on yıllardır sürdürülen kazı çalışmalarının temel sonuçlarını yerel, ulusal ve uluslararası bilim çevreleriyle paylaşarak yeniden düşünmekti. Arslantepe araştırmalarıyla gün yüzüne çıkan pek çok spesifik tema ve konu başlığını derinlemesine araştırmak amacıyla düzenlenen bu etkinliğin yeni konferans ve buluşmalara öncü olması beklenmektedir. Arslantepe araştırmaları, yalnızca Doğu Anadolu’nun Eski Çağ’ı ve Yakındoğu’nun başlıca uygarlıklarının belirgin yönlerine değil, insan topluluklarının genel tarihine de ışık tutmaktadır.

SUNUŞ - FOREWORD 

SECTION 1 ARSLANTEPE: PAST AND FUTURE 

 • MEHMET OZDOGAN / Tarihöncesi Dönemde Malatya: İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nın Bölgedeki Araştırmalara Katkıları 
 • ISABELLA CANEVA / Once Upon a Time at Arslantepe. A Personal Experience 
 • FRANCESCA BALOSSI RESTELLI / Arslantepe’nin Günümüz ve Gelecek Görünümü: Disiplinlerarası Araştırmalar, Yerleşimin Korunması, Müzeleştirilmesi ve İletişim 
 • CORRADO ALVARO-GIOVANNA LIBEROTTI / From Traditional Tools to Digital Technology: Documenting and Analyzing the Fourth Millennium Architecture at Arslantepe 
 • AYSUN TUNA / Future Projections from Today’s Perspective on Protection Practices in Arslantepe 

SECTION 2 THE RESEARCHES AT ARSLANTEPE: THE RECONSTRUCTION OF A LONG MILLENARIAN HISTORY 

 • MARCELLA FRANGIPANE / Arslantepe. Siyasi Merkezin Yükselişi ve Düşüşü: Tapınaktan Saraya Saraydan Surla Çevrili Bir Kente / Arslantepe.The Riseand Development of a Political Centre:FromTemple to Palace to a Fortified Citadel 

SECTION 3 LATE CHALCOLITHIC DEVELOPMENTS AND INTERREGIONAL RELATIONS 

 • FRANCESCA BALOSSI RESTELLI / The External Relations of Arslantepe in the First Half of the 4th Millennium BCE 
 • MARIA BIANCA D’ANNA / Between The Local and the Global: An Interregional Perspective on Late Chalcolithic 5 Arslantepe (3350-3100 BCE CA.) 
 • HOLLY PITTMAN / Glyptic Art from Arslantepe: Interregional Styles, Imported Seals and Local Seals 
 • SUSAN POLLOCK / Food-related Practices in late 4th Millennium BCE Iran and Mesopotamia: A Comparative Perspective 

SECTION 4 LATE BRONZE AND IRON AGE AT ARSLANTEPE AND RELATED REGIONS 

 • FEDERICO MANUELLI / From The Margin of the Hittite State to The Capital of the Kingdom of Melid: The Late Bronze and Iron Age Developments at Arslantepe 
 • FRANCESCO DI FILIPPO - LUCIA MORI / The Malatya Plain in The Network of Interregional Relations in The Late Bronze and Iron Ages 
 • ILKNUR TAS / Malitiya Kenti’nin de İçinde Bulunduğu Yukarı Fırat Bölgesinde, Hitit Devleti Tarafından Yürütülen Bir Merkezileştirme Politikasından Bahsetmek Mümkün Müdür? 

SECTION 5 THE BRONZE AGE-COMPARATIVE PERSPECTIVES 

 • MEHMET ISIKLI - SEFA KOSE / A Short History of the Researches on the East Anatolian Kura-Aras Culture: Two Key Settlements Two Leading Figures 
 • HALUK SAGLAMTIMUR - METIN BATIHAN - INAN AYDOGAN / Basur Höyük and Arslantepe the Role of Metal Wealth in Funerary Customs at the Beginning of the Early Bronze Age 
 • A. TUBA OKSE / Geography Shaping Life-Style: Similarities and Dissimilarities of the Upper Euphrates and Upper Tigris Regions During The Bronze and Iron Ages 
 • SERKAN ERDOGAN / A Necropolis Belonging to The Early Bronze Age in The Upper Euphrates Region: Sakyol (Pulur) / Körkuyular
 • ATILLA ENGIN / A Middle Bronze Age Palace At Oylum Höyük and New Findings 
 • MURAT AKAR - DEMET KARA / Center and Periphery Dynamics between the Altinözü Highlands and the Amuq Valley Lowlands: The New Rescue Excavations at Toprakhisar Höyük (Hatay, Turkey) 

SECTION 6 TERRITORIAL STUDIES IN THE MALATYA PLAIN 

 • GIAN MARIA DI NOCERA / Settlement Patterns in the Malatya Plain and Metallurgical Developments at Arslantepe: The Role of Surrounding Communities 
 • SEVGİ DÖNMEZ / New Contributions to the Research on the Early Bronze Age in the Malatya Region 

SECTION 7 STUDIES IN THE MALATYA PROVINCE 

 • ZEYNEP ERES OZDOGAN / Malatya Köylerinde Geleneksel Kerpiç Mimarinin Yıkım Süreçleri Üzerine Gözlemler 
 • HUSEYIN DAHIN / Rock-Cut Tombs in Malatya and an Example for Dating. Samanköy Rock-Cut Tomb 
 • HAKAN ERKUS - IBRAHIM AKSU - TOLGA ORAL / Beş Bin Yıllık Muhasebe Belgesi ve İç Kontrol Sistemi Aracı Olarak Mühürler
 • ISMAIL AYTAC - LEVENT İSKENDEROĞLU / Malatya Sevserek I. Han Kazısı Sigrafitto Seramikler 

POSTER SECTION 

 • SAKIR CAN / An Annales Approach to The Late Chalcolithic Period of North Mesopotamia 
 • ELIF TATLI - İSMAİL AYTAC / Şahabiye-i Kübra Medresesi Kazısına Ait Seramik Buluntular 
 • FATIH BAHCECI - ISMAIL AYTAC Darende Konut Mimarisinde Şerbetlikler ve Alçı Lambalıklar 

Copyright © 2020, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   All Rights Reserved.  |  Site İkipixel The design, code, and content, including all visuals and text, are protected under relevant copyright laws and are the property of ZeroBooks Online, except where noted.