• Surface mail shipping is free

 • Direct Delivery

 • Secure payment

 • BALYANLAR Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi

 • Author: Uras, Büke

 • Publisher: Korpus Yayınları

 • ISBN: 9786055495664

 • Publication Date & Place: 2021 / İstanbul

Direct Delivery - The cargo delivery time: 1 business day

Surface shipping for all orders from anywhere outside of Turkey is included to the price!

 • 125,00 €VAT
  Included
 • Quantity
  or
  Add to My Buy Later list

  Please do not keep in your cart the items you will buy in the future, keep them in your buy later list. Products that remain in the basket for a long time are cleaned periodically to avoid any stock problems.

Book details

352 pp, many color illustrations, folded pages, hb with dust jacket, limited edition (500 ea), in Turkish. Also available in English.

ÖNSÖZ

 • Balyan Mimarlık Arşivi’ne Bakmak / Arsen Yarman
 • Balyan Ailesi ve İmparatorluk Mimarlarına Saygıyla / HAYCAR │ Hayrat Canlandıran ve Araştıran Mimar ve Mühendisler Derneği
 • Balyanlar’ı Hatırlamak / Kevork Özkaragöz

BAŞLARKEN

1. Bölüm / BALYAN MİMARLIK ARŞİVİ

 • İşlevden Öte: Mit ve Önyargılarla Balyan Mimarlığı
 • Balyan Arşivi: Belleğin İstifi, Tasnifin Serüveni 
 • Mimar Balyanlar

2. Bölüm / BALYAN AİLESİ: KİŞİSEL TARİHLER

 • Balyan Ailesi ve Kökeni
 • Krikor Bal(i)yan (1764-1831) ve Aile Atölyesinin Doğuşu
 • Senekerim Balyan (1768-1833)
 • Son Amira Mimar Garabed Balyan (1800-1866) 
 • Garabed Balyan’ın Çocuklarının Eğitimi
 • Genç Deha Nigoğos Balyan (1826-1858) 
 • Mimar, Mühendis ve Çok Yönlü Tanzimat Eliti Sarkis Balyan (1831-1899)
 • Büyük Haminin Ölümü, Dönüşen Talih ve Balyan Atölyesinin Son Dönemi
 • Mühendis-Mekanisyen ve Mucit Olarak Sarkis Balyan
 • Sanat Hamisi, Entelektüel Mimar Hagop Balyan (1837-1875)
 • Çizim Ustası, Ebniye Ressamı Simon Balyan (1846-1894)
 • Balyan Atölyesinin Son Mimarı, Levon Balyan (1855-1925)

3. Bölüm /BALYAN MİMARLIĞI VE TEMSİLLERİ       

 • İmparatorluk Sarayları ve Büyük Şantiyelerin Organizasyonu: Şantiyelerin Sessizliği
 • Terakki İddiası ve Görsel Müzakere Olarak Sarkis Balyan Mimarlığı Temsilinde Fotoğraf
 • Mimarın Portresi

4. Bölüm / TANZİMAT DÖNEMİNDE BALYAN MİMARLIĞI

 • Zamanı ve Coğrafyayı Aşmak: Balyan Eklektisizminin Çoğul Kaynakları
  • Balyan Atölyesi Öncülüğünde Tanzimat Mimarlığında Neo-Gotik Unsurlar
  • Ansiklopedik Kaynak Olarak Tarih
  • Eşitlikçi Bir Talep: Çırağan ve Beylerbeyi Saraylarında Etkilenimler
  • Milli Üslup Arayışında Yeni Metodolojiler ve Osmanlı Rönesansı 
 • Hâssa Mimarından Saray-ı Hümâyûn Kalfasına: Tanzimat Dönemi Mimari Örgütlenmesinde Mimarın Konumu

5. Bölüm / BALYAN ARŞİVİ KATALOĞU

TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI SARAY VE KONUT MİMARLIĞI 

 • Boğaz Kıyılarında Hanedan Sarayları
 • Sultan II. Mahmud’un Çırağan Sarayı
 • Tanzimat Saraylarının Mutlak Modeli: Dolmabahçe 
 • Eski Sarayın Yeni Komplekse Dahil Edildiği Tasarım Modeli: Beylerbeyi
 • Nigoğos Balyan’ın Yeni Çırağan Sarayı için Cephe Önerisi ve Horror Vacui
 • Sarkis ve Hagop Balyan’ın Yeni Çırağan Sarayı için Doğulu, Polikrom Cephe Önerileri
 • Yeni Çırağan Sarayı
 • Çırağan’dan Fer’iye Saraylarına Anıtsal Sahil Hattı
 • Sarkis Balyan’ın Yıldız Sarayı Büyük Mâbeyn Köşkü Genişletme Projesi
 • Balyanlar ve Tanzimat Döneminde İmparatorluk Şölenleri
 • Balyan Arşivi’nde Antoine Bourgeois’ya ait bir Proje
 • İdeal Planın Peşinde: Köşk ve Kasır Tasarımları 
 • Kabataş Esma Sultan Konağı 
 • Balyan Mimarlığında bir İstisna Olarak Orta Sınıfa Yönelik Konut Tasarımları

İMPARATORLUK İÇİN DEKORASYON 

 • 19. Yüzyıl Osmanlı Sarayları Dekorasyonu
 • Paris, Nubar Kütüphanesi’nde Bulunan “Serkis Bey”e ait Perspektif Çizimleri
 • Balyan Arşivi’nde Paris Kökenli Mobilya, Avize ve Mefruşat Tasarımları
 • Kavramsal bir Devşirme: Çırağan Sarayı Sedefli Kapılarının Yıldız Şale Köşkü Ziyafet   Salonunda Yeniden Kullanımı

OSMANLI DİPLOMASİSİNİN YENİ MEKÂNLARI 

 • Sarkis Balyan’ın Meclis-i Mebusan Düzenlemesi
 • Sarkis Balyan’ın 1878 Yangını Sonrası Bâb-ı Âli Plan Önerileri

DİNİ YAPILAR

 • Tanzimat Dönemi Camileri ve Balyanlar’ın Katkısı
 • Sarkis Balyan’ın Dört Minareli Selâtin Cami Tasarımı: Aziziye Camisi
 • Balyan Arşivi’nde Yer Alan İkinci Cami Çizim Grubu
 • Payitaht ile Doğu Arasında Kilise Tasarımları

KAMUSAL HAYATIN YENİ MEKÂNLARI

 • Sarkis Balyan’ın Aya İrini’de Mecmua-i Esliha-i Atika için Teşhir Planı
 • Eğitim Yapıları
 • Sarkis Balyan’ın Galatasaray Mekteb-i Sultanisi Planı
 • Balyan Arşivi’nde Hastane Projesi
 • Simon Balyan’a ait Sarayburnu Antrepoları Tasarım Önerisi
 • Kamusal bir Yapı ile Peyzaj Tasarımına ait Proje

ASKERİ YAPILAR 

 • Mimaride Nizam Fikrinin Öncüsü Olarak Kışla Tasarımları
 • Maçka Silahhanesi

SANAYİ YAPILARI

 • Osmanlı Sanayileşmesinin Erken Döneminde Dadyan ve Balyan İşbirliği  
 • Feshane Fabrika-i Hümâyunu
 • Dolmabahçe Gazhanesi

TANZİMAT KENTİNİN ISLAHI: BALYANLAR VE KENTSEL TASARIM
KISALTMALAR
KAYNAKÇA

 • Balyan Yapıları Dizini Üzerine
 • Yapı ve Kişiler Dizini

Copyright © 2021, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   All Rights Reserved.  |  Site İkipixel The design, code, and content, including all visuals and text, are protected under relevant copyright laws and are the property of ZeroBooks Online, except where noted.