• Surface mail shipping is free

 • Direct Delivery

 • Secure payment

Direct Delivery - The cargo delivery time: 1 business day

Surface shipping for all orders from anywhere outside of Turkey is included to the price!

 • 19,00 €VAT
  Included
 • Quantity
  or
  Add to My Buy Later list

  Please do not keep in your cart the items you will buy in the future, keep them in your buy later list. Products that remain in the basket for a long time are cleaned periodically to avoid any stock problems.

Book details

224 pp, color and b/w figures, pb, in Turkish.

İÇİNDEKİLER
06 Önsöz
08 Sunuş
10 Yazar Önsözü
12 Giriş
18 Sürdürülebilirlikte Ev ve Yaşam Değerleri
20 Yerleşme Kurgusunda Yaşantı İzleri
22 İnsan Varlığı
23 Hafıza
25 Kültür
27 Yaşantı Bağlamında Anadolu Konut Yerleşmeleri
27 Kültürel Katmanlaşma ve Yerleşme Olgusu
32 Yaşamsal Dönüşümün Konut Yerleşmelerine Etkisi ve Yeni Yerleşme Arayışları
40 Kent Konut Yerleşmelerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak Amacıyla Yapılan Çalışmalar
41 Kavramsal/Kuramsal Yaklaşımlar
41 Koruma Yaklaşımları
42 Sürdürülebilirlik Yaklaşımları
44 Geleneksel Konut Yerleşmelerinin Sürdürülebilirliği / Korunması Bağlamında Uygulanan Yöntemler
47 Sivil Mimariyi ve Sivil Yaşamı Oluşturan İnsan Varlığına Ait Değerlerin Yaşatılmasıyla İlgili Yasal Düzenlemeler
47 Uluslararası Örgütlenmeler ve Tüzükler
49 Türkiye’de Uygulanan Kanunlar, Örgütlenmeler ve Yapılan Çalışmalar
50 Yaşam Değerlerini Özgün Dokusuyla Sürdürebilen Kent Örnekleri
50 Bath, İngiltere
54 Asmara, Eritre
60 Bolonya, İtalya
68 “Yaşam Dünyası” Kavramına Dayalı Bir Yöntem ve Konut Yerleşmeleri
74 Sokak
76 Bahçe
78 Ev
80 Yöntemin Kastamonu Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi
82 Kastamonu
92 Kentin Konut Yerleşmelerinin Kurgusuna Etki Eden Unsurlar
94 Zaman Perspektifinden Kastamonu
102 Sosyal Yapı
110 Yönetsel Kararlar
115 Kentte Yapılan Koruma Çalışmaları
120 Kastamonu Geleneksel Konut Yerleşmelerinin Dört Sokak Üzerinden Analizi
125 Saray Cami Sokak-Yıldırım Sokak-İzbe Sokak Hattı
145 Kırkçeşme Caddesi
160 Baba Sokak
177 Kuleli Sokak
188 Bulgular
193 Kastamonu Sürdürülebilirlik Analizi Sonucu ve Öneriler
200 Sonuç
206 Kaynaklar
213 Ekler
 

Copyright © 2020, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   All Rights Reserved.  |  Site İkipixel The design, code, and content, including all visuals and text, are protected under relevant copyright laws and are the property of ZeroBooks Online, except where noted.