• Surface mail shipping is free

 • Direct Delivery

 • Secure payment

The cargo delivery time: 3 business days

Surface shipping for all orders from anywhere outside of Turkey is included to the price!

 • 23,00 €VAT
  Included
 • Quantity
  or
  Add to My Buy Later list

  Please do not keep in your cart the items you will buy in the future, keep them in your buy later list. Products that remain in the basket for a long time are cleaned periodically to avoid any stock problems.

Book details

256 pp, color figures, pb, in Turkish.

Contents

TÜRKİYE’DE KORUMA UYGULAMALARI YAPAN KURUMLAR; YETKİ ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

KORUMA TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI İLKELER

 • Venedik Tüzüğü
 • Venedik Tüzüğü’nü İzleyen Uluslararası Sözleşme ve Tüzükler (1964-2018)

KORUMA EĞİTİMİNDE TEMEL İLKELER

 • Koruma Konusunda Yaygın Eğitim ve Kapasite Geliştirme Çalışmaları

KORUMA TEKNİKLERİ

 • Tarihi Yapılarda Görülen Bozulmalar, Nedenleri ve İncelenmeleri 
 • İç Nedenler
 • Dış Nedenler
 • Hasarların İncelenmesi ve Belgelenmesi
 • Hasarların İncelenmesinde Kullanılan Teknikler
 • Sürekli Bakım ve Risklere Hazırlık
 • Sürekli Bakım
 • Risklere Hazırlık
 • Sağlamlaştırma
 • Zeminle İlgili Sağlamlaştırma Çalışmaları
 • Malzemelerin Konservasyonu - Sağlamlaştırılması
 • Taşıyıcı Sistemin Sağlamlaştırılması
 • Bütünleme 
 • Bütünleme İçin Malzeme Temini ve İşçilik
 • Sağlıklılaştırma - Rehabilitasyon
 • Yeniden Kullanım - Uyarlama
 • Temizleme
 • Kent ve Yapı Ölçeğinde Temizlik
 • Kirli Yüzeylerin Temizliği
 • Taş Yüzeylerin Temizliği
 • Demir Öğelerin Temizliği
 • Ahşap Yüzeylerin Temizliği
 • Yeniden Yapım - Rekonstrüksiyon
 • Çağdaş Ek
 • Taşıma

ARKEOLOJİK ALANLARIN KORUNMASI

 • Arkeolojik Sitler İçin Koruma İlkeleri
 • Türkiye’de Arkeolojik Mirasın Yasal Koruma Altına Alınması ile İlgili Düzenlemeler
 • Koruyucu Envanter ve Tescil Çalışmaları
 • Mülkiyet Sorunları
 • Bayındırlık Projeleri
 • Arkeolojik Sitlerde Turizm ve İmar Faaliyetleri
 • Araştırma, Belgeleme, Sürekli Bakım
 • Koruyucu Çatılar
 • Yeniden Yapım - Rekonstrüksiyon
 • Çağdaş Kullanımlar
 • Alan Yönetimi
 • Arkeolojik Mirasın Geleceği İçin Öneriler

EKLER: ULUSLARARASI TÜZÜK, İLKE, BELGE, BİLDİRGE VE KILAVUZLAR

 • Ek 1. Venedik Tüzüğü (1964)
 • Ek 2. Savaşta Yok Olan Anıtların Yeniden Yapımı ile İlgili Dresden Bildirgesi (1982)
 • Ek 3. Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi (ICOMOS, 1990)
 • Ek 4. Anıtların, Yapı Gruplarının ve Sitlerin Korunması ile İlgili Eğitim ve Öğretim İçin Kılavuz (ICOMOS, 1993)
 • Ek 5. Nara Özgünlük Belgesi (1994) 
 • Ek 6. Segesta Bildirgesi (1995)
 • Ek 7. Anıtların, Yapı Gruplarının ve Sitlerin Belgelenmesi İçin İlkeler (ICOMOS, 1996) 
 • Ek 8. Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü (ICOMOS, 1999)
 • Ek 9. Tarihi Ahşap Yapıların Korunması İçin İlkeler (ICOMOS, 1999)
 • Ek 10. Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü (ICOMOS, 1999)
 • Ek 11. Özgünlük ve Kültürel Mirasın Rekonstrüksiyonu Üzerine Riga Tüzüğü (2000)
 • Ek 12. Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve Strüktürel Restorasyonu İçin İlkeler (ICOMOS, 2003)
 • Ek 13. Duvar Resimlerinin Korunması / Restorasyonu İçin İlkeler (ICOMOS, 2003) 
 • Ek 14. Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması ve Yönetimiyle İlgili Valetta İlkeleri (ICOMOS, 2011)
 • Ek 15. Endüstri Mirası Sitleri, Yapıları, Alanları ve Peyzajlarının Korunması İçin ICOMOS-TICCIH Ortak İlkeleri - “Dublin İlkeleri” (2011)
 • Ek 16. Tarihi Ahşap Yapıların Korunması İçin İlkeler (ICOMOS, 2017)
 • Ek 17. Kamusal Arkeolojik Alanların Yönetimi İçin Salalah Rehberi (ICOMOS, 2017)

Sözlük
Kaynakça

Copyright © 2021, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   All Rights Reserved.  |  Site İkipixel The design, code, and content, including all visuals and text, are protected under relevant copyright laws and are the property of ZeroBooks Online, except where noted.