• Surface mail shipping is free

 • Direct Delivery

 • Secure payment

 • Miras 2 - Heritage in Context Conservation and Site Management within Natural, Urban and Social Frameworks / Dogal, Kentsel ve Sosyal Cercevede Koruma ve Alan Yonetimi / Konservierung und Site Management im natürlichen, urbanen und sozialen Raum

 • Author: Bachmann, Martin

 • Publisher: Ege Yayinlari

 • ISBN: 9786054701445

 • Publication Date & Place: 2014 / İstanbul

 • (Antiquarian / Condition: New)

Direct Delivery - The cargo delivery time: 1 business day

Surface shipping for all orders from anywhere outside of Turkey is included to the price!

 • 59,00 €49,00 €VAT
  Included
 • Quantity
  or
  Add to My Buy Later list

  Please do not keep in your cart the items you will buy in the future, keep them in your buy later list. Products that remain in the basket for a long time are cleaned periodically to avoid any stock problems.

Book details

394 pp, color figures, Turkish-English and Turkish-German bilingual articles.

Inhaltsverzeichnis / İçindekiler:

 • Vorwort zum Konferenzband Heritage in Context (Martin Bachmann)
 • Heritage in Context Konferansı Kitabına Önsöz (Martin Bachmann)
 • Preface (Lucienne Thys-Şenocak)
 • Önsöz (Lucienne Thys-Şenocak)
 • Prologue (Neriman Şahin Güçhan)
 • Önsöz (Neriman Şahin Güçhan)
 • Ringbeck, Birgitta / Managementpläne für Welterbestätten – Integrierte Planungs- und Handlungskonzepte für den Kulturerhalt / Dünya Kültür Mirası Alanları için Yönetim Planları – Kültür Mirasının Korunması için Entegre Planlama ve Uygulama Tasarıları
 • Müller, Martin – Thomas Otten / Die Colonia Ulpia Traiana. Eine kulturwirtschaftliche und touristische Erfolgsgeschichte Colonia Ulpia Traiana / Kültür Ekonomisi ve Turizm Açısından Bir Başarı Öyküsü
 • Biggi, Christian – Ascanio D’andrea – Paola Pesaresi / Herculaneum: Joining Forces to Secure Heritage Benefits for the Ancient and the Modern Towns / Herculaneum: Antik ve Modern Kentlerin Mirastan Kazanımlarını Korumak için Güçlerin Birleştirilmesi
 • Orbaşlı, Aylin / Arkeolojik Sit Alanlarında Alan Yönetiminin Bölgesel Kalkınmaya Katkısı: Çatalhöyük ve Ani Örnekleri / The Contribution of Site Management at Archaeological Sites to Regional Development: Case Studies of Çatalhöyük and Ani
 • Schmidt, Leo – Anja Merbach / World Heritage in Turkey: Questions and Tasks – Göbekli Tepe as a Case Study / Türkiye’deki Dünya Mirası: Sorular ve Görevler – Örnek Çalışma olarak Göbekli Tepe
 • Eres, Zeynep / Kırklareli Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit Kazılarının 20. Yılında Koruma ve Alan Yönetimi Çalışmaları / Conservation and Site Management Studies in the 20th Year of the Kırklareli Aşağı Pınar and Kanlıgeçit Excavations
 • Seeher, Jürgen – Andreas Schachner / Boğazköy/Hattusa – Fifty Years of Restoration and Site Management / Boğazköy/Hattusa – Restorasyon ve Alan Yönetiminin Elli Yılı
 • Cellini, Francesco – Segarra Lagunes, Maria Margarita / Archaeology and Project Planning in the Yenikapı Area – Istanbul / İstanbul-Yenikapı Bölgesinde Arkeoloji ve Proje Planlama
 • Bachmann, Martin / Die Rote Halle als Schlüsselmonument eines Entwicklungsplans für Bergama / Bergama’ya ait Gelişim Planlarında Anahtar Yapı olarak Kızıl Avlu
 • Nohlen, Klaus / Ausbildung von Handwerkern bei der teilweisen Wiederaufrichtung des Traian-Heiligtums in Pergamon / Bergama Trajan Tapınağı’nın Kısmi Yeniden İnşasında Zanaatkârların Eğitimi
 • Öztürk, Arzu / Restorasyon Uygulamalarının Işığında Aphrodisias’ı Kendi Bağlamında Anlamak / Interpreting Aphrodisias in its own Context from the Aspect of Architectural Restorations
 • Korostoff, Neil / Weeds in the Ruins: The Role of Natural Vegetation in the Interpretation and Preservation of Archaeological Sites / Harabelerdeki Otlar: Arkeolojik Yerleşmelerin Yorumlanması ve Korunmasında Doğal Bitki Örtüsünün Rolü
 • Taschner, Moritz / Milet – Konservierung, Tourismus und Umweltbedingungen / Milet – Koruma, Turizm ve Çevre Koşulları
 • Kabaoğlu, Cengiz / Milet İlyas Bey Külliyesi Projesi / The Miletos Ilyas Bey Complex Project
 • Güçhan, Neriman Şahin / Conservation of Relationship between »Place« and »Context« Commagene Nemrut Conservation Development Programme / »Yer« ile »Bağlam« arasındaki İlişkinin Korunması Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı
 • Siebrandt, Diane / Saving Iraq’s Past: Project Support from the U.S. Embassy in Baghdad / Irak’ın Geçmişini Kurtarmak: A.B.D. Bağdat Büyükelçiliği’nin Proje Desteği
 • Ricci, Alessandra / Interpreting Heritage: Byzantine-Period Archaeological Areas and Parks in Istanbul / Mirası Yorumlamak: İstanbul’daki Bizans Dönemi’ne Ait Arkeolojik Alanlar ve Parklar
 • Göçmen, Duygu – Seçil Tezer / Alan Yönetim Planı Hazırlığında bir Altyapı Aracı olarak »DAI – MODUL« / DAI – MODUL as an Infrastructural Tool in the Preparation of Site Management Plans

Copyright © 2021, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   All Rights Reserved.  |  Site İkipixel The design, code, and content, including all visuals and text, are protected under relevant copyright laws and are the property of ZeroBooks Online, except where noted.