• Surface mail shipping is free

 • Direct Delivery

 • Secure payment

Direct Delivery - The cargo delivery time: 1 business day

Surface shipping for all orders from anywhere outside of Turkey is included to the price!

 • 65,00 €VAT
  Included
 • Quantity
  or
  Add to My Buy Later list

  Please do not keep in your cart the items you will buy in the future, keep them in your buy later list. Products that remain in the basket for a long time are cleaned periodically to avoid any stock problems.

Book details

660 pp, b/w figures, pb, articles in Turkish, English and German.

 • Filiz Dönmez-Öztürk’ün Hayatı ve Yayınları
 • Eskiçağ Bilimleri Dünyamızdan Kayan Bir Yıldızın Ardından: Yrd. Doç. Dr. Filiz Dönmez-Öztürk’ü Anmak / A Vedat Çelgin
 • Die Iulii von Lydai / Mustafa Adak
 • Heykeltıraşlıkta Pamphylia-Dokimeion İlişkilerine Dâir Bazı Gözlemler / Buket Akçay-Güven
 • Aşağı Pınar Kemik Halkaları / Hazal Azeri
 • Yenikapı Kazılarından Bir Nişan-Evlilik Yüzüğü Örneği / Gülbahar Baran-Çelik
 • Cappadocia Eyaleti’ndeki Caesarea Kentinin İlk Neokoros Unvanına İlişkin Düşünceler / Ferit Baz
 • Some Thoughts on Settlement Locations in the Southwestern
 • Lake District during the Late Neolithic and Early Chalcolithic Periods / Ralf Becks
 • Ex Magnis Periculis: Patara’dan Yeni Bir Neptunus Altarı / Sophia Bönisch-Meyer
 • Tekirdağ Ganos’tan (Gaziköy) Bir Mezar Steli: Ioukounda / H Arda Bülbül
 • Adramytteion Bizans Dönemi Seramik Buluntuları: İlk Sonuçlar / Özgü Çömezoğlu-Uzbek
 • İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne Son Yıllarda Katılan Yazıtlardan Seçilmiş Örnekler / Feza Demirkök
 • Bir Tragedya Ozanının Gözünden Pers Savaşları: Aiskhylos’un Persai Tragedyası Üzerine Bir İnceleme / Nilay Ediz-Okur
 • Güncel Araştırmaların Işığında Aphrodisias’ın Kuruluşu ve Kentsel Gelişimi / Kenan Eren
 • Pers Satrapları Emrinde Karya-Likya Trafiği: Ksantos Yazıtlı Dikmesi’nde Tralleis Şehrinin Adı mı Geçiyor? / Tûbâ Erkmen
 • Karkamış Kazı Sikkeleri Üzerine Ön Rapor / Aliye Erol-Özdizbay
 • Herodianos’un Tarihsel ve Siyasal Düşüncesinde Senatus’un Yeri / Tolga Ersoy
 • Tekirdağ Yeniköy Mermer Höyük Kırmızı Astarlı Seramikleri / Gülçin Karakaş
 • Trakya’da Mısır Kültleri / Zeynep Koçel-Erdem
 • Quintus Veranius und die pax augusta von Kibyra / Ludwig Meier
 • Phaselis Antik Kenti Erken Ortaçağ Kent Dokusu ve Mimarisi / Yalçın Mergen
 • Roma Dönemi Küçük Asyası’nda Kadının Sosyal Sınıfı ve Kamusal Alanda Kendini Temsili: Aphrodisias Örneği / Esen Öğüş
 • Signaturen einheimischer und ausländischer Bildhauer in Knidos / Christine Bruns-Özgan
 • Perge Tiyatrosundan Büyük İskender Portre Yontusu / Ramazan Özgan
 • Yeni Bulgular Işığında Adramytteion ve Etki Alanı -Körfez Üzerine Değerlendirmeler- / Hüseyin Murat Özgen
 • Bithynia Bölgesi 2007-2014 Dönemi Epigrafi Çalışmaları / Bülent Öztürk
 • Bolu İli’nin Göynük ve Mudurnu İlçelerinde Epigrafik Yüzey Araştırması Sonuçları (2012-2014 Yılları) / Hüseyin Sami Öztürk
 • Pisidia Bölgesi'nden Makedon Kalkanlı Bir Ostothek / B. Ayça Polat-Becks
 • Ana Tanrıça ile Özdeşleştirilen Thrak Tanrıçaları / Gamze Polat - Işık Şahin
 • Sekizinci Yılında Larisa (Buruncuk) Mimari Araştırmaları ve İlgili Tez Çalışmaları / Turgut Saner
 • İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki Akhaios Sikkeleri / Merve Sarılar-Özdemir
 • Myndos Asar Adası Kazı Çalışmaları ve Bazı Liturjik Buluntular / Derya Şahin
 • Doğu Sigillatalarının Ionia Bölgesi’ndeki Dağılımı: Geç Hellenistik Dönem’den Orta İmparatorluk Dönemi’ne Kadar DSA, DSB ve DSC / Reyhan Şahin
 • Aizanoi Hamam-Palaestra Yapısı “I” Odası’nda Bulunan Mermer Plaka Örnekleri Üzerinden Bir Değerlendirme / Murat Taşkıran
 • Agathocles and Adramyteum / Oğuz Tekin
 • İdeolojinin Somutlaştırılması: Behistun Yazıtı Üzerinden Bir İnceleme / Özel Teraman-Hepdinçler
 • The Revival of Iron Age Cults and Beliefs in East Plain Cilicia, Yukarı Çukurova, in Light of Inscriptions and Material Culture / Füsun Tülek
 • Roma’nın Asia Eyaleti Conventus Merkezi Adramyteum/ Adramytteion’un Geç Roma Cumhuriyet Dönemi Sikkeleri, Oya Yağız
 • Knidos Bronz Sikkelerinde Görülen Kontrmark Üzerine Bir Değerlendirme: Aphrodite ya da Kleopatra? / Filiz Yıldızbaşoğlu
 • Soloi-Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nde Yer Alan Friz Blokları Paralelinde Yeni Gözlem, Tespit ve Öneriler / Osman Yılmaz

Copyright © 2020, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   All Rights Reserved.  |  Site İkipixel The design, code, and content, including all visuals and text, are protected under relevant copyright laws and are the property of ZeroBooks Online, except where noted.