• Surface mail shipping is free

 • Direct Delivery

 • Secure payment

 • Kebikec Insan Bilimleri Icin Kaynak Arastirmalari Dergisi 2007 Yil: 12 Sayi: 23 - Dosya: Tarim Tarihi

 • Author: 

 • Publisher: Kebikec

 • ISBN: 13002864-23

 • Publication Date & Place: 2007 / Ankara

Direct Delivery - The cargo delivery time: 1 business day

Surface shipping for all orders from anywhere outside of Turkey is included to the price!

 • 25,00 €VAT
  Included
 • Quantity
  or
  Add to My Buy Later list

  Please do not keep in your cart the items you will buy in the future, keep them in your buy later list. Products that remain in the basket for a long time are cleaned periodically to avoid any stock problems.

Book details

457 pp, b/w figures, pb, articles in Turkish.

Contents

 • Emiroğlu, Kudret / Sunuş
 • Yayın Kurulu; Hrant Dink İçin
 • Abel, Oliver - Çeviren: Haldun Bayrı / Tarih, Hafıza, Siyaset
 • Açık, Tansu / Anadolu'da Eskiçağdan Kalma Yeradları


YAYIN TARİHİ

 • Dilek, Kaan / İran Kütüphanelerinde Bulunan Bazı Elyazma Türkçe Sözlüklerin Tanıtımı
 • Bostancı, Kahraman / Süreli Yayınlar Tarihimizde Unutulan Mahalli Bir Dergi: Yeni Edremit

DOSYA: TARIM TARİHİ

 • Aydın, Suavi / Türkiye'de Tarımın Tarihsel Temelleri: Bir Giriş Denemesi
 • Sert, Özlem / Kelemen Mikes'in Mektuplarına Göre 1716 - 1758 Yılları Mevsim Takvimi
 • Orbay, Kayhan / Osmanlı Topraklarında Küçük Buzul Çağı'nın Etkilerine Dair Bazı Notlar
 • Kaya, Alp Yücel / Ion Ionescu de la Brad: XIX. Yüzyıl Ortasında Osmanlı Tarım Ekonımisi ve Politik Ekonomi
 • Öz, Mehmet / XV-XVI. Yüzyıllar Anadolu'sunda Tarım ve Tarım Ürünleri
 • Ergenç, Özer / XVIII. Yüzyılda Osmanlı Anadolu'sunda Tarım Üretiminde Yeni Boyutlar: Muzara'a ve Muraba'a Sözleşmeleri
 • Aytekin, E. Atilla / XIX. Yüzyılda İki Batı Anadolu Kazasında Kırsal Borçluluk
 • Demiryürek, Mehmet / İngiliz idaresi Döneminde Kıbrıs'ta Filoksera (Asmabiti)ile Mücadele (1878 - 1895)
 • Demiryürek, Meral / Kıbrıs'ta İngiliz Döneminde Yayınlanan Ziraat Dergileri (1904 - 1955)
 • Alçıtepe, Emine - Galip Alçıtepe / Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Yüzyılından Harf Devrimine Geçiş Sürecinde Botanik Kitapları
 • Tekeli, İlhan - Selim İlkin / Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun Çıkarılması
 • Saygın, Perihan / Türkiye'de Tarım Politkaları: Buğday Üzerinden Bir Değerlendirme
 • Sönmez, Abdulkerim / Türkiye Tarımında Yapısal Değişme Örüntüleri, Terör ve Yerinden Oluşmuş Nüfusun Yeniden Kırsal Alana Dönüş Koşulları

KAYNAKÇA

 • Ülker, Mustafa Birol / Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi'nin [Comité International des Etudes Pré-Ottomanes et Ottomanes (CIEPO)] Faaliyetleri ve Yayınları

BELGELERİN DİLİNDEN

 • Lamprou, Alexandros / "CHP Genel Sekreterliği Yüksek Makamına" 30'lu ve 40'lı Yıllarda Halkevleri'yle İlgili CHP'ye Gönderilen Şikayet ve Dilek Mektupları
 • Gökmen, Özgür / Vesikalı Yakın Dönem Tarihimiz: Başbakan'a Bir Mektup: Demokrat Parti ve Sol
 • Chochiev, Georgi - Çeviren: Ekin Uşşaklı / XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nda Kuzey Kafkas Göçmenlerinin Toplumsal Uyarlanmasına Dair Bazı Görüşler (Göçmenlerin Otoriteye Başvuruları)
 • Svolopoulos, Konstantinos / Türk - Yunan Nüfus Mübadelesine Giden Siyasal Süreç Yazısının Eksik Dipnotları

 

Specifications

ISBN 13 13002864-23
Binding Softcover
Dimensions 165x240mm
Weight 600 gr.
Condition New
Publisher Kebikec
Author

Related Products

Related product not found!

Copyright © 2020, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   All Rights Reserved.  |  Site İkipixel The design, code, and content, including all visuals and text, are protected under relevant copyright laws and are the property of ZeroBooks Online, except where noted.