• Surface mail shipping is free

 • Direct Delivery

 • Secure payment

Direct Delivery - The cargo delivery time: 1 business day

Surface shipping for all orders from anywhere outside of Turkey is included to the price!

 • 19,00 €16,00 €VAT
  Included
 • Quantity
  or
  Add to My Buy Later list

  Please do not keep in your cart the items you will buy in the future, keep them in your buy later list. Products that remain in the basket for a long time are cleaned periodically to avoid any stock problems.

Book details

350 pp, b/w figures, pb, articles in Turkish, summaries in English.

Contents:

 • Ağır, Aygül / Genç Plinius’un Mektubundan Laurentum Villası ve Bahçesi 
  Villa Laurentum and its Garden from the Letter of Plinius the Younger
 • Ar, Bilge / Osmanlı Dönemi Suyolları Haritalarında Roma ve Bizans Yapıları
  Roman and Byzantine Monuments in the Ottoman Water Distribution Maps
 • Süslü, R. Özden – Nur Urfalıoğlu / Piri Reis’in İstanbul’u
  The Istanbul of Piri Reis
 • Zeynep Ahunbay / Bosna-Hersek’te Savaşın İzlerini Silmeye Çabalayan Bir Kale Kent: Poçiteli
  Pocitelj, a War-Torn Historic City Trying to Rise from its Ashes
 • Kolay, İlknur / Süleymaniye Külliyesinde Açık Alanlar: Avlular ve Bahçeler 
  Open Spaces at the Süleymaniye Complex: Courtyards and Gardens
 • Eroğlu, Süreyya / Surname-i Hümayun ve Surname-i Vehbi Minyatürlerinde Üslup Özellikleri 
  Style Characteristics of the Miniatures in the Surname-i Hümayun and the Surname-i Vehbi
 • Çalışır, Deniz / Şifa Taslarında Kozmik Sembolizm
  The Cosmic Symbolism of the Islamic Magic Medicinal Bowls
 • Neftçi, Aras / Üsküdar Yeni Valide Camisi’nin Yapım Hikâyesi
  The document giving an account of the building process of the Yeni Valide Mosque in Üsküdar and the festivities held in the end in the presence of the builders Sultan Ahmed III and his mother Gülnuş Emetullah Sultan
 • Ögel, Semra / 18. Yüzyıl Mimarisinin İstanbul’daki Yaratıcı Değişimi
  Kreative Veränderungen in der Osmanischen Architektur des 18. Jahrhunderts
 • Saner, Turgut / 18. Yüzyıl İstanbul Kütüphanelerinde Kullanım, Mekan ve Tipolojik Esinlenmeler
  Daily Use, Space and Typological Inspirations in the Architecture of 18th Century Ottoman Libraries
 • Aleksandru Şarlak, Eva / İstanbul Siluetinde Özgün Bir Yapı: Fener Rum Erkek Lisesi (Megale Tou Genous Shole)
  A Unique Building in the Silhouette of Istanbul: Fener Greek High School (Megale Tou Genous Shole)
 • Kürkçü, Kerim – Zeynep Kuban / Meiji ve Tanzimat Dönemlerindeki Mimari Değişimlerin Karşılaştırılması
  Comparison of Architectural Changes in the Meiji and Tanzimat Periods
 • Hazar Köksal, Ayşe / Sanat Tarihinde Müze. Müzede Sanat Tarihi
  Art History in the Museum. The Museum in Art History
 • Antel, Ayla / Antik Mısır Dönemi ve Günümüze Yansımaları
  Ancient Egypt and its Reflections on Contemporary Architecture
 • Cephanecigil, Gül / Tarihin Dekoru Olarak Mimari: Ahmed Refik’in Metinlerinde Mimari Geçmiş 
  Architecture as the Decor of History: Architectural Past in the Works of Ahmed Refik
 • Doğusan, Gül Neşe / İstanbul’un Yenilenmesi: 1956-1960 Dönemi İmar Uygulama Kararları Üzerindeki Etkiler
  Reconstructing Istanbul: Influences on the Application Decisions of the 1956-1960 Construction Period
 • Karasözen, Rana / Çağdaş İstanbul Mimarlığı’nda Geç Modern Yaklaşımların Rasyonel Temeli
  The Rational Base of Late Modernism in Contemporary Istanbul Architecture
 • Güngören, Elâ / Erkal Güngören’in Pastoral Düşü. Heykeltraşa Kır Evi 
  Erkal Güngören’s Pastoral Vision. A Country House for a Sculptor
 • Tan, Pelin / Günümüz Sanatında Kent ve Mekânın Temsiliyeti
  Urban and Spatial Representation in Contemporary Art

Copyright © 2020, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   All Rights Reserved.  |  Site İkipixel The design, code, and content, including all visuals and text, are protected under relevant copyright laws and are the property of ZeroBooks Online, except where noted.