• Surface mail shipping is free

 • Direct Delivery

 • Secure payment

Direct Delivery - The cargo delivery time: 1 business day

Surface shipping for all orders from anywhere outside of Turkey is included to the price!

 • 99,00 €69,00 €VAT
  Included
 • Quantity
  or
  Add to My Buy Later list

  Please do not keep in your cart the items you will buy in the future, keep them in your buy later list. Products that remain in the basket for a long time are cleaned periodically to avoid any stock problems.

Book details

766 pp, b/w figures, hb, articles in Turkish, English and German.

Contents:

 • Önsöz (Mehmet Tekocak)
 • Sunuş (Ömer Özyiğit)
 • Selçuk Üniversitesi ve Arkeolojiye Adanmış Bir Ömür (Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Rektör)
 • Fakültemizin İlklerinden (Prof. Dr. Âlim Gür, Dekan)
 • Prof. Dr. K. Levent Zoroğlu’nun Özgeçmişi ve Yayınları
 • Büyükkolancı, Mustafa / Müzeci Kökenli Dostum, Bilim İnsanı Levent Zoroğlu’na
 • Şimşek, Celal / Bir Öğrencisi Olarak Benim Gözümde Levent Zoroğlu Hocam
 • Abadie-Reynal, Catherine / Italy and Zeugma (Ist-IIIrd c. A.D.)
 • Adak-Adıbelli, Işık / Tarsus Cumhuriyet Alanı’nda Bulunan İnsan Tasvirli Afrika Kırmızı Astarlıları
 • Adıbelli, Hüseyin / Tarsus’ta Arkeolojik Mirası Koru(ya)mamanın Yarattığı Sonuçlar ve 2001 Yılı Kanalizasyon Kazılarının Sürpriz Bulguları
 • Akdeniz, Engin / Kayacık ve Çevresinin Arkeolojik Potansiyeli
 • Akın Akyol, Ali / Dünyada ve Türkiye’de Arkeometrinin Dünü ve Bugünü
 • Alp, A. Oğuz / Burdur Arkeoloji Müzesi’nden Geç Roma-Erken Bizans Dönemi’ne Ait Üç İon Sütun Başlığı
 • Arslan, Melih / Yeni Bir Bronz Kybele Heykelciği
 • Arslan, Nurettin / Frank Calvert Koleksiyonu’nda Akhilleus Ressamı’na Ait Bir Nolan Amphora
 • Atasoy, Sümer / Kentsel Arkeoloji ve İstanbul
 • Bilgin, Mustafa – Burcu Derin / Nif (Olympos) Dağı Karamattepe Yerleşmesi’nde Bulunan Kuşlu Kotyle ve Skyphoslarla İlgili İlk Değerlendirmeler
 • Borgia, Emanuela / Building Activities in Roman and Proto-Byzantine Cilicia through Epigraphic Sources
 • Büyüközer, Aytekin / Knidos’un Kent Planlamasında Limanların Yeri ve Kentle İlişkisi
 • Civelek, Aynur / Seikilos’un Şarkısı
 • Çırak, Mustafa Tolga / Kelenderis Toplumu’nda Element Analiziyle Paleodiyet’in Ortaya Çıkarılması ve Diagenesis
 • Doksanaltı, Ertekin M.  – İbrahim Karaoğlan – L. Ufuk Erdoğan / Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası 2011-2012 Kazıları Ön Raporu
 • Duman, Bahadır / Lykos Laodikeiası’nda Bulunan Batı Yamacı Tekniğinde Bezenmiş Seramikler
 • Dündar, Erkan / Imports from Ionia: A Group of Ionian Ceramics from the Building Complex on the Tepecik Acropolis at Patara
 • Ekici, Makbule / Lagina ve Çevresi’nde Bulunan Bir Grup Hellenistik Dönem Hanedanlık Sikkesi
 • Schneider, Eugenia Equini – Chiara Morselli / Elaiussa Sebaste, Rock Tombs between the Theater and the Agora
 • Ferrazzoli, Adele Federica / Late Hellenistic Stuff from Elaiussa Sebaste
 • Friedman, Zaraza / The Ships Depicted on the Kelenderis Mosaic
 • Hodder, Ian / Why do Pot Styles Change? A Consideration of Culture Change from the Perspective of Çatalhöyük
 • Hürmüzlü, Bilge / Isparta Müzesi’nde Korunan Karia Kökenli Bantlı ve Dalgalı Çizgi Bezekli Oinokhoeler
 • Iaocomi, Veronica / Private Architecture and Building Techniques at Elaiussa Sebaste, Isauria (Rough Cilicia) in Late Antiquity and Early Byzantine Period. A Methodological Approach
 • Işık, İlker / Antik Çağ’da Epikürosçuluk
 • Kaplan, Deniz / Korykos’un (Kilikia) Roma İmparatorluk Dönemi Üzerine Yeni Gözlemler
 • Karpuz, Haşim – Tolga Bozkurt / Ilgın-Beykonak (Tekke) Köyü’nde Halk Mimarisi
 • Kızıl, Abuzer / Milas Akkent Lahit Mezarı
 • Kızılarslanoğlu, Asena / Gözlükule Kazısı’ndan Bir Grup Etütlük Tunç Çağı Seramiği’nin Mikromorfolojisi
 • Koçel Erdem, Zeynep / Tekirdağ Müzesi’nden Meidias Üslubu’nda Bir Bodur Lekythos
 • Korkmaz, Zafer / Distribution of Eastern Sigillata A, Eastern Sigillata B and Eastern Sigillata C Potsherds in Sivas
 • Korkut, Taner / Ostotheken oder Kindersarkophage?
 • Laflı, Ergün / Five Early Imperial Lamps from the Museum of Tarsus
 • Lightfoot, Chris / Write or Light? Roman Glass Inkwells and Lamps
 • Noei, Sina / 2006 Yılı Kelenderis Kazısı Koruma ve Onarım Çalışmaları – Ön Rapor
 • Okunak, Mehmet / Hierapolis 159D Nolu Tümülüs ve Buluntuları
 • Özer, Elif / Olympos Antik Kenti’nden Bir Grup Rölyefli Lahit
 • Öztürk, İlhame / Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeşilovacık Beldesi, İnönü Mevkii Gözleğentepe Nekropolü Kurtarma Kazısı
 • Özyiğit, Ömer / Phokaia’da Cenevizliler Dönemi
 • Poblome, Jeroen – Dennis Braekmans – Nalan Fırat – Bert Neyt – Eva Kaptijn – Hannelore Vanhaverbeke - Femke Martens – Kim Vyncke – Rinse Willet – Marc Waelkens – Patrick Degryse / How Did Sagalassos Come to Be? A Ceramological Survey
 • Regev, Dalit – Uzi Greenfeld / New Finds from the Samaria-Sebaste Necropolis
 • Rotroff, Susan I. / A Phakos Ostrakinos from the Athenian Agora
 • Salman, Barış / Kırşehir Müzesi’nden Dextrarum Iunctio Sahneli Bir Mezar Steli
 • Sayar, Mustafa Hamdi / Kelenderis’te Antoninus Pius Dönemi’nden Bir Hamam
 • Söğüt, Bilal / Stratonikeia’da Hellenistik Dönem Öncesi
 • Spanu, Marcello / Roman Honorary Arches in Cilicia? The Cases of Korykos and Diokaisareia
 • Şimşek, Celal / Laodikeia Nekropolü’nden Kremasyon Kapları
 • Tekin, Oğuz / Calchedon and Lysimachia: Remarks on Two Published Hellenistic Weights
 • Tekocak, Mehmet / Akşehir Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller
 • Tuna, Numan – İlham Sakarya / Reşadiye ve Burgaz Kazılarında Bulunan Mortarların Tipolojik Gelişimi
 • Yıldız, Volkan / Mersin Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Attik Vazo
 • Zoroğlu, Candemir / Anadolu’dan Bir Grup Zırhlı İmparator Heykeli Üzerindeki Bitkisel Bezeme ve Anlamı 

Copyright © 2021, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   All Rights Reserved.  |  Site İkipixel The design, code, and content, including all visuals and text, are protected under relevant copyright laws and are the property of ZeroBooks Online, except where noted.