• Surface mail shipping is free

 • Direct Delivery

 • Secure payment

Direct Delivery - The cargo delivery time: 1 business day

Surface shipping for all orders from anywhere outside of Turkey is included to the price!

 • 22,00 €VAT
  Included
 • Quantity
  or
  Add to My Buy Later list

  Please do not keep in your cart the items you will buy in the future, keep them in your buy later list. Products that remain in the basket for a long time are cleaned periodically to avoid any stock problems.

Book details

200 pp, color and b/w figures, pb, articles in english, English abstract.

Contents:

 • Sunu / Presentation
 • Özkan, Devrim / “Göbekli Tepe” Örneğinde İnsani Eşgüdümlü Eylem, Din ve İletişim / Human Coordinative Action, Religion and Communication in the Case of “Göbekli Tepe
 • Akdeniz, Engin / Kuzey Lydia’daki Thyateira’nın Erken Dönem Yerleşimi: ‘Hastane Höyüğü’ Kazısı / The Early Settlement of Thyateira in the Northern Lydia: “Hospital Mound” Excavation
 • Ökse,  A. Tuba / Salat Tepe Orta Tunç Çağı Mezarları / Middle Bronze Age Burials at Salat Tepe
 • Yılmaz, Mehmet Ali / Contributions to the Early Iron Age Problem in the Central Black Sea Region in Light of Vezirköprü / Oymaağaç Höyük Ceramic / Vezirköprü / Oymaağaç Höyük Seramikleri Işığında Orta Karadeniz Bölgesi Erken Demir Çağ Problemine Katkılar 
 • Kaymakçı, Salih / Antikçağ’da Kelkit Vadisi’ndeki İnanç ve Tapınımlar-Kültler / Belief and Worshiping-Cults in Kelkit Valley in Ancient History
 • Ersoy, Akın - Gülten Çelik Ersoy / Smyrna / İzmir Kazıları Kemik Buluntuları / Bone Findigs from Smyrna / İzmir Excavation
 • Erol, Ayşe Fatma - Deniz Tamer / Fatsa Cıngırt Kayası 2012-2014 Sezonu Kazılarından Ele Geçen Ağırlıklar Üzerine Değerlendirmeler  / evaluations on Loom Weights Obtained From Excavations Held in Fatsa Cıngırt Kayası 2012-2014 Seasons
 • Yılmaz, Anıl / When Was Gök Turk Statues Sculpted and Erected?(A Glance with the Example of Kül Tigin’s Wife) / Gök Türk Heykelleri Ne Zaman Yontuluyor ve Dikiliyorlardi? (Kül Tigin’in Karısının Heykel Parçası Örneği ile Bir Bakış)
 • İnanan, Filiz / Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı Sırlı Bizans Seramik Buluntularının Ön Değerlendirmesi /  An Assessment for the Byzantine Pottery from the Excavation of Balatlar Church, Sinop, Turkey
 • Altuğ, Kerim / Tarihi Yarımada’nın Bazı Bilinmeyen Bizans Dönemi Sarnıçları / A Review of Some Unknown Byzantine Cisterns in Historical Peninsula
 • Özdemir, Yurdagül / Tarihi Veriler ve Arkeolojik Bulgularla Keykubadiye Sarayı / Keykubadiye Palace with Its Historical Data and Archaeological Findings

Specifications

ISBN 13 9771301856139
ISSN 1301-8566
Language Turkish
Binding Softcover
Dimensions 210 x 295 mm
Weight 800 gr.
Condition New
Publisher Türkiye Bilimler Akademisi
Author

Copyright © 2020, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   All Rights Reserved.  |  Site İkipixel The design, code, and content, including all visuals and text, are protected under relevant copyright laws and are the property of ZeroBooks Online, except where noted.