• Surface mail shipping is free

 • Direct Delivery

 • Secure payment

The cargo delivery time: 3 business days

Surface shipping for all orders from anywhere outside of Turkey is included to the price!

 • 22,00 €VAT
  Included
 • Quantity
  or
  Add to My Buy Later list

  Please do not keep in your cart the items you will buy in the future, keep them in your buy later list. Products that remain in the basket for a long time are cleaned periodically to avoid any stock problems.

Book details

193 pp, color and b/w figures, Turkish and English articles, abstracts 

CONTENTS

 • Şevket DÖNMEZ / Sunu / Presentation
 • Abdullah HACAR / Possible Links Between the Highland Regions North of the Central Taurus and West Cappadocia in the Middle Chalcolithic Period (6th and 5th Millennium Bc) /Orta Kalkolitik Dönemde Orta Torosların Kuzeyi Dağlık Alan ile Batı Kapadokya Arasındaki Olası Bağlantılar (MÖ 6.-5. Binyıllar)
 • Salih KAYMAKÇI / Doğu Karadeniz Bölgesinde Karaz-Erken Transkafkasya Kültürü’ne Ait Yeni Bir Yerleşim: Alucra-Gavur Kalesi, Giresun / A New Settlement Belonging to Karaz- Early Transcaucasian Culture in Eastern Black Sea Region. Alucra-Gavur Kalesi, Giresun
 • Bülent KIZILDUMAN / Kral Tepesi: Karpaz Yarımadası’nda Bir Geç Tunç Çağı Yerleşimi / Kral Tepesi/ Vasili: A Cyprus Late Bronze Age Site at Karpas Penisula
 • Aynur ÖZFIRAT / Eriqua and Minuahinili An Early Iron Age-Nairi Kingdom and Urartian Province an the Northern Slope of Mt Ağrı (Settlement Complexes at Melekli and Karakoyunlu) / Eriqua ve Minuahinili Ağrı Dağı’nın Kuzey Eteğinde Bir Erken Demir Çağ-Nairi Krallığı ve Urartu Eyaleti (Melekli ve Karakoyunlu Yerleşim Kompleksleri)
 • Şevket DÖNMEZ / The Protohistoric Times of Istanbul in the Light of New Evidence / Yeni Bulgular Işığında İstanbul Öntarihi
 • Suhal SAĞLAN - Fatma BAĞDATLI ÇAM / Sinope’den Hellenistik Döneme Ait İki Mezar Steli / Two Hellenistic Grave Stelae from Sinope
 • Özgür TURAK / Eski Roma Uygarliği ve Heykel: Yağma – Koleksiyonculuk / Ancient Roman Civilization and Sculpture: Plunder and Collectorship
 • Seda KARAÖZ ARIHAN - Ali Akın AKYOL - İsmail ÖZER - Okan ARIHAN / Elemental Analysis of Beybağ-Muğla (Turkey) Byzantine Skeletons /  Beybağ-Muğla (Türkiye) Bizans Dönemi İskeletlerinin Element Analizi
 • Ayşe Tuba ÖKSE / Salat Tepe IV Mevsimlik Barınakları: Yukarı Dicle Havzasında Orta Çağ ve Sonrasında Göçerler / Seasonal Dwellings of Salat Tepe IV: Nomads in the Upper Tigris Region Since the Middle Age

Copyright © 2020, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   All Rights Reserved.  |  Site İkipixel The design, code, and content, including all visuals and text, are protected under relevant copyright laws and are the property of ZeroBooks Online, except where noted.