Propontis and Surrounding Cultures

99,00 € 89,00

-
+
Add to cart
ISBN / ISSN: 9786057673640
Publish date and place: 2020 / İstanbul
Language: Turkish, English and French
Cover Type: Hardcover
Condition: New
Product Size: 215 x 300 mm
Product Weight: 4000 gr

Direct delivery - The cargo delivery time: 1 business day

3D Secure

Secure payment

Fast delivery

Direct delivery

256 Bit SSL

Safe shopping

Description

Parion Studies IIIx + 948 pp, hb, articles in English, Turkish and French.This book was made possible with the support of İÇDAŞ A.Ş., the official sponsor of the Parion excavations, to be the first volume containing multi-disciplinary research on the cultures surrounding Propontis. We believe that “Propontis and Surrounding Cultures”, the third book in the Parion Studies series, will fill a significant gap in existing literature, and be an important resource for future research in and around the area.
 • Evren Acar / Late Roman Glass Finds and Glass Workshop (?) from Antandros

 • Enver Akin / Parion’da Trak Süvarisi Kültünün İzleri

 • Ismail Akkas / Archaic, Classical and Hellenistic Amphora Findings of the 2009-2013 Seasons from Parion South-Tavşandere Necropolis    

 • Rabia Aktas / Antandros Yamaç Ev Sektörü’nde Ele Geçen Açık Renkli Seramikler

 • Ali Akin Akyol – Halime Huryilmaz / Yenibademli Höyük Erken Tunç Çağ Seramiklerinde Arkeometrik Analizler

 • Erkan Alkac / Die Knidischen Amphorenstempel aus Parion

 • Michel Amandry / The Coinage in the Name of Septimius Severus Struck at Ilium

 • Melih Arslan / Ayvalik-Cunda Adası, Kaya Sayar Koleksiyonundaki Troas Bölgesi Grek Sikkeleri 

 • Melih Arslan / Ayvalik-Cunda Adası, Kaya Sayar Koleksiyonundaki Mysia Bölgesi Grek Sikkeleri

 • Alexandru Avram / Autour de quelques monuments funéraires de Mésie Inférieure : Cyzique, Nicomédie ou les deux à la fois?

 • Gulbahar Baran Celik/ İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki Bir Grup Bolu-Göynük/Bilecik-Yenişehir Buluntusu

 • Cevat Basaran / Parion Tiyatrosu Skenefrons Alınlık Kabartmaları Üzerine Yeni Gözlemler

 • Sait Basaran / Ainos Antik Kenti Kazıları: Genel Değerlendirme

 • Meral Basaran Mutlu / MÖ 2. Binyılda Kuzey Ege’de İletişim ve Kültürel Bağlantılar: Maydos Kilisetepe Höyüğü

 • Klaus Belke / On Some Locations of Settlements in The Propontic Area

 • Nadezhda Borislavova / Transport Amphorae from the Pontic Area of the Roman Province of Thrace

 • Antonio Corso / The Statue of Apollo Smintheus by Skopas and the Monumental Policy of the Satrap Artabazus

 • Ersin Çelikbas / Parion Altın Mücevherleri: Aplikler

 • Mustafa Tolga Cirak – Asuman Cirak – Aysegul Sarbak / Antik Spradon Toplumunun Sağlık Sorunları

 • Zeynep Cizmeli Ogun / Smintheion ve Hamaksitos: Yeni Bir Sikke Tipi

 • Zeliha Demirel Gökalp – Serhan Karanfil / Kocaeli Müzesi’ndeki Bronz Erken Bizans Sikkeleri

 • Fuat Durmuş / Venedik Arması ve Gelibolu Tarihindeki Yeri

 • Aygün Ekin Meriç / Nicaea (İznik) Roma Tiyatrosu Mermer Seramikleri

 • Füsun Erduran Nemutlu – Zeliha Doğan / Kültürel Miras Koruma ve Yönetiminde Bir Peyzaj Mimarlığı Çalışması: Karabiga Antik Kenti (Priapos) Örneği

 • Huseyin Erpehlivan / Settlements to The South-East of The Propontis Between The 8th and 4th Centuries BCE

 • Sengul Dilek Ful / Mysia Bölgesi’nde Zeus Pandemos Kültü ve Zeus Pandemeia Bayramı

 • Onur Gonulal / Gökçeada-Yenibademli Höyük: Erken Bronz Çağı’nın Besin Ekonomisinde Deniz Ürünleri

 • Binnur Gurler – Serife Vatansever / Iznik Roma Tiyatrosu Cam Buluntuları

 • Martin Gyuzelev / Navigating in the Hellespont/Dardanelles and the Bosporus during Antiquity: Some Remarks about the Difficulties

 • Ahmet Cuneydi Has – Korkmaz Meral – Tuba Aydın / Propontis’in Güneyinde Güçlü Bir Liman Kenti: Kyzikos ve Deniz Ticareti

 • Halime Huryilmaz / Gökçeada-Yenibademli Höyük’te Keramik Endüstrisi: Troas Bölgesi Etkili ve Yerel Yapımlar

 • Hazar Kaba – Sadık Tuğrul / Troas Tümülüs Mezar Yapılarına Yeni Bir Katkı: Beyoba Tümülüsü

 • Nihal Kardoruk / Iznik (Nikaia) Roma Tiyatrosu Taş Eserleri Üzerine Bazı Gözlemler

 • Busra Elif Kasapoglu / Parion Antik Kenti’nden Kuzey İonia Üretimi Bir Grup Yüksek Ayaklı Tabak

 • Hasan Kasapoglu / Parion Antik Kenti Roma Dönemi Koroplastiği'nde Tanrısal-Mitolojik Dinsel İçerikli Figürinlerdeki Seri Üretim Verileri

 • Dora Katsonopoulou / Famous Sculptures by Classical Greek Masters in Parion and the Troad

 • Durdane Kaya - Sengul Aydingun / Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Geç Antik Çağ Yapı Kompleksinin Unguentariumlar Üzerinden Değerlendirilmesi      503

 • Omer Kaya - Sengül Aydingun / Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kandil Buluntuları

 • Vedat Keles / Toprak Kuleler Mevkii Oda Mezarlarından Ele Geçen Sikkeler

 • Zeynep Kocel Erdem / Kuzey Propontis’te Ana Tanrıça Kültü-Yeni Bulgular

 • Ioanna N. Koukounis / Two new Lead Seals from Chios: Contribution to the Knowledge of the Early-to-Middle Byzantine Provincial Administration (6th-9/10th centuries)

 • Reyhan Körpe / Karesene’den Propontis’e: Granikos Irmağı Havzası Yerleşimleri Üzerine Bir Değerlendirme

 • Erkan Kurul / Antikçağ’dan Ortaçağ’a Propontis, Hellespontos ve Bosporos: Thalassografik Bir Değerlendirme

 • Andreas Külzer / In the Shadow of Mount Ida (Kaz dağı): Roads and Settlements in the Southern Troad during Late Antiquity and the Middle Ages

 • Vassil Markov – Dimitriya Spasova – Anton Genov / The Pyramid Near Kovil as a Phenomenon of the Cultural Heritage on the Balkans

 • Korkmaz Meral / Kyzikos Hadrian Tapınağı’ndaki Ek Yapı Üzerine Yeni Gözlemler 

 • Kasım Oyarcin / The Early Byzantine Period of Parion In Ligth of Numismatic Data

 • Ayşegül Ozdemir – Ece Eren – Başak Koca Özer – İsmail Özer / Havuzdere Ortaçağ Toplumu Bebek, Çocuk ve Adölesan İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi

 • İsmail Ozer – Mehmet Sagir – Ismail Baykara – Berkay Dincer – Basak Koca Ozer / Canakkale İlinde Pleistosen Dönem İnsan İzleri

 • Ali Ozturk / Adramytteion Khora’sında Bir Savunma Yapısı: Dedekaya

 • Haluk Perk / Halûk Perk Müzesi Koleksiyonu Lysimakheia Antik Kenti Terazi Ağırlıkları

 • William Pillot / Making Regional Identity: The Koinon of Athena Ilias, a Religious Association of Greek Cities, from Troad to the Bosporus

 • Tzvetana Popova – Hanna Hristova / Setting the Bronze Age Table: Archaeobotanical Evidence of Subsistence Economy at the Early Bronze Age Settlement Near Sokol, Bulgaria

 • Alexandar Portalsky / Lydia, Miletos and Athens at the Thracian Chersonessos

 • Franck Preteux / Traders in Propontis in the the Hellenistic Period. Epigraphical and Archaeological Evidences

 • Milena Raycheva / Neocorate Temples and Ceremonial Routes of Perinthos in the 3rd Century AD

 • Göksel Sazci / Maydos Kilisetepe Höyüğü Tunç Çağı Mimarisi

 • Mustafa H. Sayar / Propontis’in Kuzey ve Güney Sahillerindeki Şehir Devletleri Arasındaki İlişkilere Bir Örnek; Perinthos ve Kyzikos

 • Mursel Secmen – Can Yumni Gundem – Goksel Sazci / Maydos Kilisetepe Höyüğü’nde Arkeozooloji Çalışmaları: Göçler ile Beraber Gelen Yeni Beslenme Modeli

 • Sezin Sezer / Claudiopolis (Bolu) Antik Kenti’nden Bir Lahit

 • Tetiana Shevchenko / Bust Thymiateria and Cult of Dionysus in Olbia

 • Derya Silibolatlaz Baykara – Ilkem Gurgor – Ismail Ozer  / Paleolitik Çağdan Günümüze Propontis Bölgesi’nin Zooarkeolojik Analizi

 • Roman Stoyanov / Attic Red-Figure Pottery VI-IV C. B.C. From Menekşe Çatağı at Propontis

 • Aysegul Sarbak – Asuman Cirak – Mustafa Tolga Cirak / Bakırköy Sümerbank Tekstil Fabrikası İskeletlerinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi

 • Ayse C. Turker / Byzantine Harbors in and Around the Hellespont: Üstünlü Harbor

 • Ozden Urkmez / Propontis ve Çevresinde Öteki Dünya Inançlarının Görsel Yansımaları: Lahitler ve Steller

 • Kahraman Yagiz / Antandros Nekropolisi: Klasik Dönem Ölü Gömme Gelenekleri

 • Oya Yagiz / Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Parion Sikkeleri ve Kılıçlar Definesi

 • Derya Yalcikli / Gönen İlçesi Prehistorik Çağ Yerleşmeleri

 • Alper Yılmaz – Ahmet Levent Keskin / Parion Roma Hamamı 5 Numaralı Salonda Ele Geçen Bir Grup Geç Roma Seramiği

 • Derya Yılmaz – Mehmet Ali Yucel / Kuzey Troas Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırmasında IHA Görüntüsü Tabanlı Mekânsal Analizlerin Kullanımı

 • Michael D. Yilmaz / Trade of Terracotta Water Pipes in the Propontis Region: Parion Example

 • Michael D. Yilmaz / Christianity, Saints and Bishops in Parion


Delivery Conditions