• Surface mail shipping is free

 • Direct Delivery

 • Secure payment

 • SIDE GYMNASIUMU (M YAPISI) Mimari Araştırmalar ve Araştırmaların Sonuçları

 • Author: Yurtsever, Adem

 • Publisher: Ege Yayinlari

 • ISBN: 9786057673749

 • Publication Date & Place: 2021 / İstanbul

Direct Delivery - The cargo delivery time: 1 business day

Surface shipping for all orders from anywhere outside of Turkey is included to the price!

 • 79,00 €VAT
  Included
 • Quantity
  or
  Add to My Buy Later list

  Please do not keep in your cart the items you will buy in the future, keep them in your buy later list. Products that remain in the basket for a long time are cleaned periodically to avoid any stock problems.

Book details

Side Antik Kenti Araştırmaları 1

384 p, 28 folded plates, color and S&B figures, index, cloth hb, in Turkish, extended summary in English.

GİRİŞ

ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI

ÇALIŞMANIN KOMPOZİSYONU

A. PAMPHYLIA BÖLGESİ
     
I. Pamphylia
        
1. Bölgenin Coğrafi Konumu ve Kentleri
        
2. Side Yarımadası

B. HAMAM-GYMNASIUM KOMPLEKSİ
     
I. M Yapısı: Hamam-Gymnasium Kompleksi Araştırmaları ve Sonuçları
        
1. Tanım 
        2. Topoğrafya
        3. Araştırma Tarihçesi
        4. Diğer Araştırmalar ve Yorumlar

    II. Plan Tipi ve Özellikleri: Stoalar ve Peristylos
        
1. Doğu Stoa
        
2. Güney Stoa
            
2. 1. Güney Stoa Arkasındaki Hamam ve Hamama Ait Mekânlar
            
2. 2. Güney Stoa İlk Yapı Evresi
            
2. 3. Güney Stoa İkinci Yapı Programı Evresi (Heraklios Stoası) 
            
2. 4. Çatı Örtü Sistemi
        
3. Batı Stoa
        
4. Kuzey Stoa

    III. Peristylos ve Merkezindeki Postament

   IV. Doğu Stoa Arkasındaki Mekânlar Grubu
       
1. Ana Duvar Bedeni: Ön ve Arka Cepheler
       
2. Kuzey Mekân
       
3. Güney Mekân
       4. 
Kuzey ve Güney Mekânların Yapı Evreleri ve İşlevi Üzerine 
       5. 
İmparator Onurlandırma Salonu (Kaisersaal)
       
6. 1965 Yılı Restorasyonu: Yapının Korunma Durumu 

C. RESTİTÜSYON
     
I. Restitüsyon Çalışmaları
        
1. Ön Bilgiler

    II. Propylonun Restitüsyonu

   III. Stoaların Restitüsyonu
       
1. Doğu Stoanın Restitüsyonu
       2. Kuzey, Batı ve Güney Stoaların Restitüsyonu

  IV. Imparator Onurlandırma Salonu'nun Restitüsyonu
       
1. Antenin Restitüsyonu
       2. Zeminin Restitüsyonu
       
3. Uzun ve Kısa Kenar Podyumlarının Restitüsyonu
       
4. Birinci Kat Sütunlu Ön Cephesinin Restitüsyonu
           
4. 1. Kuzey ve Güney Köşe Nişlerinin Restitüsyonu
           
4. 2. Arka Duvar Cephesi Restitüsyonu
                  
4. 2. 1. Uzun ve Kısa Kenar Nişlerinin Restitüsyonu
      
5.İkinci Kat Sütunlu Ön Cephesinin Restitüsyonu
          
5. 1. Kuzey ve Güney Köşe Nişlerinin Restitüsyonu
          
5. 2. İkinci Kat Arka Duvar Cephesinin Restitüsyonu
                  
5. 2. 1. Uzun ve Kısa Kenar Nişlerinin Restitüsyonu
                  
5. 2. 2. Arka Duvar Cephesinin Restitüsyonu

   V. Çatının Restitüsyonu

  VI. Plan Restitüsyonu ve Aediculalı Cephenin Yapı Unsurları

 VII. Cephe Tasarımının Mimari Özellikleri

 VIII. KATALOG
        
1. Stoaya Ait Bloklar
        
2. İmparator Salonu Alt Katına Ait Bloklar
        
3. İmparator Salonu Üst Katına Ait Bloklar

D. YAPININ DONANIMI
     
I. Yapının Donanımına Dair Verilerin Değerlendirilmesi
        
1. Yazıtlar
        
2. Mermer Levhalar ve Sütunlar
        
3. Mozaik

E. TASARIM VE YAPI TEKNİĞİ
      
I. Yapının Tasarım ve Plan Özellikleri
         
1. Tasarım ve Plan Özellikleri
         2. Metroloji
         3. Malzeme

    II. Teknik
        
1. Taş İşçiliği
        2. Taşçı İşaretleri
        3. Dübel, Kenet ve Kaldırma Yuvaları
        4. Çizgiler, Kanırtma Yuvaları ve Yataklar

F. TARİHLENDİRME
     
I. Yapının Tarihlendirilmesi ve Tespit Edilen Evreler
        
1. Mimari Bezemenin Sınıflandırılması

   II. Geç Hadrianus – Erken Antoninler Dönemi’ndeki Düzenleme
        
1. Normal Korinth Tipi Başlıklar
        
2. Korinth Tipi Pilaster Başlıklar
        
3. Ion Tipi Başlıklar
        
4. Arşitrav-Friz Blokları
            
4. 1. Arşitrav-friz Bloklarının Değerlendirilmesi
        
5. Korniş Blokları
        
6. Alınlık Blokları
        
7. Yapının Geç Hadrianus – Erken Antonin Dönemi Üzerine

   III. Geç Antonin – Erken Severuslar Dönemi'ndeki Düzenleme
        
1. Normal Korinth Tipi Başlıklar
        
2. Arşitrav-friz Blokları

   IV. MS 4. Yüzyıl Sonu ile 5. Yüzyıl Başındaki Düzenleme

    V. Yapı Evreleri

   VI. Atölye Sorunu (Sorusu)

G. MİMARLIK TARİHİ
    
I. Yapının Mimarlık Tarihi Içindeki Yeri ve Önemi
       1. 
Gymnasium Geleneğinin Yapıda Tespit Edilen İzleri ve Geç Antik Çağ 

H. SİDE ŞEHİRCİLİĞİ VE M YAPISI
     
I. M Yapısı ve Çevresinin Side Şehirciliği İçindeki Değişim ve Dönüşümü 

SONUÇ
​SUMMARY
LEVHALAR
PLANLAR

Copyright © 2021, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   All Rights Reserved.  |  Site İkipixel The design, code, and content, including all visuals and text, are protected under relevant copyright laws and are the property of ZeroBooks Online, except where noted.