• 150 TL ve üzeri bedava kargo

 • Stoktan teslim

 • Güvenli ödeme

 • I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu / I. International Symposium of Mount Ararat and Noah's Ark

 • Yazar: Belli, Oktay

 • Yayınevi: 

 • ISBN 10: 9756845147

 • Basım yılı ve yeri: 2007 / İstanbul

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

Bu ürün 150 TL ve üzeri olduğu için kargo bedava!

 • 150,00 TLKDV
  Dahil
 • Adet
  veya
  Aklımdakiler Listene Ekle

  Daha sonra satın alacağınız ürünleri lütfen sepetinizde değil, Aklımdakiler listenizde saklayınız. Sepette uzun süre kalan ürünler, stok problemi olmaması için belirli aralıklarla temizlenmektedir.


100 TL üzerine vade farksız 3 taksit imkanı

Genel Açıklama

610 s, renkli resimler, Türkçe makaleler, İngilizce özet, sert kapak ciltli.

İçindekiler:

 • Akpınar, Halil İbrahim / Önsöz
 • Demircioğlu, Celalettin / Önsöz
 • Belli, Oktay / Foreword - Sunuş
 • Belli, Oktay / Mount Ararat Throught History - Tarih Boyunca Ağrı Dağı
 • Noah's Ark Ministries International (NAMI) / New Evidence in the Search for Noah's Ark - Nuh'un Gemisi Araştırmalarında Yeni Kanıtlar
 • Ekinci, Oktay / The Mountain that Embraces the Whole World - Dünyayı Kucaklayan Dağ.
 • Sözen, Metin / Eastern Anatolias's Unceasing Abundance - Doğu Anadolu'nun Dinmeyen Bereketi.
 • Belli, Oktay / The Region of Mount Ararat in The Early Iron Age - Erken Demir Çağı'nda Ağrı Dağı Bölgesi
 • Belli, Oktay - Hüseyin Turoğlu / Dispersal Features and Land Use Methods of the Early Iron Age and Urartian Period Settlements in Ağrı (Ararat) Mount Region - Ağrı Dağı Bölgesi'nde Erken Demir Çağı ve Urartu Dönemi Yerleşmelerinin Yayılımı ve Araziden Faydalanma Yöntemleri
 • Pullu, Selim / Two Holy Mountains in Anatolia Ararat and Argaios - Anadolu'da iki Kutsal Dağ Ağrı - Erciyes
 • Avcı, Murat / The Formation and Mechanisms of the Great Telçeker Earthflow
  which Also Crept Noah's Ark!, Mount Ararat, Eastern Turkey
 • Güngör, Yıldırım - Sabah Yılmaz Şahin / Litologiccal Properties of Ağrı (Ararat) Mountain. - Ağrı Dağının Litolojik Özellikleri 
 • Aelten, Gerrit / Remainders of Noah's Ark and Remarkable Eyewitness Accounts
 • Başaran, Cevat - Ali Yalçın Tavukçu - Vedat Keleş /  The Exploration of Noah's Arkfrom Past Until Now - Geçmişten Günümüze Nuh'un Gemisi Araştırmaları
 • Giuseppe, R. / Ark Research
 • Geyikoğlu, Hasan / Rule of the Qara-Quyunlus Around Mount Ararat and Activities of the Sa'dlu Sept -Ağrı Dağı Çevresinde Kara-Koyunlu Hâkimiyeti ve Sa'dlu Oymağının Faaliyetleri
 • Yurttaş, Hüseyin / Ağrı /Hamur Şoşik (Karlıca) Castle - Ağrı / Hamur Şoşik (Karlıca) Kalesi
 • Bayhan, Ahmet Ali / Aladağ and Summer Ilhanid Palaces According To The Historıcal Sources - Yazılı Kaynaklara Göre Aladağ ve Yazlık İlhanlı Sarayları
 • Özkan, Haldun / The Hamur Dome - Hamur Kümbeti
 • Kılıç, Yasin / A Study Of Legends And Beliefs of Mount Ararat - Ağrı Dağı Efsane ve İnanışları Üzerine Bir İnceleme
 • Yalçın, Asnu-Bilban / Noah and His Ark in the Early Christian and Byzantine Period:
  Symbol and Iconography - Erken Hıristiyanlık ve Bizans'ta Nuh ve Gemisi: Sembol ve İkonografi
 • Çimen, Abdullah Emin / The Reasons for the Collapse of Noah's Socıety and the Approach Of The Quran To Determinism Within the Context of the Holy Book - Nuh Tufanı Bağlamında Kur'ân-ı Kerimin Determinizm Olgusuna Yaklaşımı ve Nuh Toplumunun Çöküş Nedenleri
 • Çetin, Yusuf / An Ottoman Mosque in Toprakkale Village (The Old Eleşkirt Center):
  The Ottoman Mosque of Toprakkale Village - Eski Eleşkirt Kaza Merkezi Olan Toprakkale Köyü'nde Bir Osmanlı Camisi: Toprakkale Köyü Camii.
 • Pelvanoğlu, Burcu / Hermeneutics Approaches to Noah's Flood - Nuh Tufanına Hermeneutik Bakış
 • Dartma, Bahattin / The Common Volve of History: Noah's Ark. Tarihin Ortak Değeri: Nuh'un Gemisi
 • Seçgin, Nuri / The Rainbow Theme of the Deluge in the Old Testament and the Different Meanings of Rainbow Symbol - Tevrat'ın Tufan Yorumunda Gökkuşağı İmgesi ve Gökkuşağının Farklı Simgesel Anlamları
 • Ali Rafet Özkan / Noahs's Footsteps in The Revelations - Vahiyde Nuh'un Ayak İzleri
 • Sarıdikmen, Gül / After the Deluge: Drunkenness of Noah - Tufandan Sonra: Nuh'un Sarhoşluğu
 • Yüceer, İsa / The Theological Side of Noah Deluge - Nuh Tufanının Teolojik Yönü.
 • Öndin, Nilüfer / The Form-Significance Relationship of the Flood Scenes in Western Art - Batı Sanatında Tufan Sahnelerinin Form-Anlam İlişkisi
 • Şahin, Elmas / Reflection of the Mount Ararat and Noah's Ark in Literatüre - Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağının Edebiyata Yansıması
 • Duman, M. Zeki / The Rediscovery of the Sacred in Modern Societies - Modern Toplumlarda Kutsalın Yeniden Keşfi.
 • Seçkin, Selçuk / The Descrıption of the Deluge and Noah's Ark in the Time of Byzantine and Medievalage - Bizans ile Ortaçağ Avrupası'nda Tufan ve Nuh'un Gemisi'nin Betimlenmesi
 • Çakır, Müjgan / Noah's Miracım According to the Kısas-ı Enbiyâ and Mucizât-Nâme - Kısas-ı Enbiyâ ve Mucizât-Nâmelerde Nuh'un Mucizeleri.
 • Kundak, Ali Nihat / Noah's Ark and the Deluge in Ottoman Miniatures - Osmanlı Minyatürlerinde Nuh'un Gemisi Ve Tufan
 • Çakmaktepe, Zehra / Study of Mount Ararat and Noah's Ark in Divans - Divanlarda Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi'nin işlenişi
 • Yiğit, Yakup / A Brief History of Researches for Noah's Ark - Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Araştırmalarının Tarihçesi
 • Teyfur, Mehmet / The Situation and Importance of Mount Ararat in the Life of the Region's People - Ağrıdağı'nın Bölge İnsanının Yaşamı İçindeki Yeri ve Önemi
 • Acar, Ziya Zakir / Türkiye's Hand Reaching The Sky: Mount Ağrı (Ararat) - Türkiye'nin Göğe Uzanan Eli: Ağrı Dağı
 • Koncu, Hanife / Prophet Noah and the Flood in Classical Turkish Poetry - Klâsik Türk Şiirinde Hz. Nûh ve Tufanı
 • Çantay, Gönül / The Noah Ark's Construction Descriptıons - Nuh'un Gemisinin İnşaı Tasvirleri
 • İnbaşı, Mehmet / Çıldır Eyalets and Governors in the Second Half of 18th Century - XVIII. Yüzyılın ikinci Yarısında Çıldır Eyâleti ve İdarecileri
 • Gündoğdu, Hamza / Styustic Features of the Gates of the İshak Pasha Palace - Üslup Açısından İshak Paşa Sarayı Kapıları...
 • Bingöl, Yüksel / Composing a Chronogram for the İshak Pasha Palace - İshak Paşa Sarayının Tarihlendirilmesi.
 • Kılıç, Müzahir / An Analytical Approach to İshak Paşa Palace's Inscriptions. - İshak Paşa Sarayı Kitabelerine Tahlilci Bir Yaklaşım.
 • Belli, Vedat Evren / Reasons of Deterioration of Stones in İshak Paşa Palace. - İshak Paşa Sarayındaki Taşların Bozulma Nedenleri
 • Mercan, M. Salih / The Parliamentarian of Ağrı From Constitutionalism to Republic  -Meşrutiyetten Cumhuriyete Ağrı Milletvekilleri
 • Öztürk, Sahabettin / Alacalı and Stone Bridge of Doğubayazıt Region - Alacali ve Doğubayazıt Bölgesi Taş Köprüleri.
 • Karabey, Turgut / Ahmed-Ihâni[(1651-1707): His Life, Work and Mesnevi, Mem O Zın - Ahmed-İhâni (1651-1707): Hayâtı, Eserleri Ve Mem O Zîn Mesnevisi
 • Kaya, Faruk / The Reasons for the Displacement of the City of Doğubayazıt and
  The Results of this Displacement - Doğubayazıt Şehrinin Yer Değiştirme Olayına Neden Olan Faktörler ve Yer Değiştirmenin Sonuçları. 
 • Güngör, Yıldırım / How to Climb to Mount Ağrı (Mount Ararat) - Ağrı Dağına Nasıl Tırmanılır
 • Deniz, Orhan / Mount Ararat and its Evaluation in Terms of Mountaineering Tourism - Ağrı Dağı ve Dağcılık Turizmi Açısından Değerlendirilmesi.
 • Elmastaş, Necmettin - Selahattin Polat / Ayrancılar (Devtırş) Thermal Water Source  - Ayrancılar (Devtirş) Jeotermal Su Kaynakları
 • Kılıç, Erol / The Visual Panorama of Mount Ararat and its Environment with Old Gravures and Photographs - Eski Gravür Ve Fotoğraflarla Ağrı Dağı ve Çevresinin Görsel Vizyonu
 • Gökalp, Murat / The Important Places of Doğubeyazıt in Turkish Tourism;
  Reasons that Obstruct Tourism - Türkiye Turizminde Doğubeyazıt'ın Yeri ve Önemi; Turizmi Engelleyen Nedenler
 • Taşdemir, Mehmet Nuri / Mount Ağrı (Ararat) and Regional Economy - Ağrı Dağı ve Bölge Ekonomisi.
 • Bulut, Ebu Muhsin / Belief Tourism According to Mount Ararat and Nuh's Ark - Inanç Turizmi Açısından Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi
 • Çelik, Adem / The Carpets Seen Among the Half-Nomadic Tribes
  at the Foots of Mount Ağrı (Ararat) 504
 • Kolcu, Ali İhsan / Mount Image in Ahmet Muhip Dıranas's Poems - Ahmet Muhip Dıranas'ın Şiirlerinde Dağ İmgesi
 • Köktekin, Kâzım / Vocal Characteristics of Doğu Bayazıt Local Dialect - Doğubayazıt Ağzının Ses Özellikleri.
 • Kolcu, Abdurrahman / A Critization of the Feodal System in Ömer Polat's Novel Named "Dilan" - Ömer Polat'ın Dilan Adlı Romanında Feodal Düzenin Eleştirisi
 • Parlar, Gündegül / The Artistic Aspects of Coins Used by the Eyyubis who had 
  a Political Presence in Eastern Anatolia - Doğu Anadolu'da Siyasal Varlık Gösteren Eyyubiler'in Sikkelerinin Sanat Yönleri
 • Uğurlu, Seyit Battal / Love and Custom Conflict in Mount Ararat Legend - Ağrı Dağı Efsanesi'nde Aşk ve Töre Çatışması
 • Demirel, Muammer / Armenian Events at Ağrı And Doğubayazıt - Ağrı ve Doğubayaztt'ta Ermeni Olayları
 • Kalafat, Yaşar / Wolf in Eastern Anatolian Folk Culture - Doğu Anadolu Halk Kültüründe Kurt
 • Aktemur, A. Murat - İ. Umut Kukaracı / The Tomb Stones in Human Sculpture Form in Yıldırımtepe (Rabat) - Çıldır - Çıldır-Yıldırımtepe (Rabat) Köyündeki Mezar Taşları
 • Polat, Kemal / Mountain Cult in Middle Asia Mountain Of Suleiman Oş In Kırghızıstan - Orta Asyada Dağ Kültü Ve Kırgızistan-Oş Süıayman Dağı
 • Alp, Şevket / The Exotıc Ornamental Plants Transmıtted Through Culture - Kültürle Gelen Süs Bitkileri.
 • Alp, Güzin Sühran - Oktay Belli / The Traditional Cuisine Culture and Food in Doğubayazıt Region - Doğubayazıt Bölgesi'nin Geleneksel Mutfak Kültürü Ve Yemekleri

Teknik Özellikler

ISBN 10 9756845147
Dil Türkçe, İngilizce
Cilt tipi Sert kapak
Boyutları 230 x 305 mm
Ağırlık 3000 gr.
Kondisyon Yeni
Yayınevi
Yazar Belli, Oktay

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

Copyright © 2021, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   Her Hakkı Saklıdır.  |  Site İkipixel Sitemizin kodları, tasarımı, görselleri ve metinleri ilgili kanunlar kapsamında koruma altındadır
ve her hakkı saklıdır. Telif hakkı içeren her türlü içerik,izinsiz kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.