1. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu. Onikinci ve Onüçüncü Yüzyıllarda Bizans Dünyasında Değişim

200,00 TL

ISBN / ISSN: 9789756959381
Basım yılı ve yeri: 2010 / İstanbul
Dil: Türkçe, İngilizce
Cilt Tipi: Karton kapak
Kondisyon: Yeni
Ürün Boyutları: 195 x 250 mm
Ürün Ağırlığı: 2000 gr

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

Stoktan teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

674 s, renkli resimler, Türkçe ve İngilizce makaleler.İçindekiler
 • Koç, Ömer M. / Sunuş

 • Ödekan, Ayla - Engin Akyürek - Nevra Necipoğlu / Önsöz

 • Ötüken, S. Yıldız / Açılış Konuşması1. Tarih ve Coğrafya
 • Avcı, Casim / Selâhaddîn Eyyûbî (1171-1193) ve Bizans

 • Bakir, Mevlude / Bizanslılar Deprem ve Etkilerinin Üstesinden Nasıl Geldiler?

 • Kitapçi Bayri, Buket / Genç Niketas'ın Şehit Edilmesi: Selçuklu Sultanı II. Mesud Döneminde Zorla Din Değiştirme Kanıtı mı? Yoksa, İmparator II. Andronikos Dönemi Bizans Politikalarının Bir Yansıması mı? 

 • Koder, Johannes / Geç Orta Çağ'da Doğu Akdeniz'in Tarihsel Coğrafyası: Kaynakların Sorunları

 • Kanellopoulos, Nikolaos S. - Ioanna K. Lekea / On Üçüncü Yüzyıl Bizans'ında Savaşın Takdiri: Latin Etkisinin Varlığı Üzerine

 • Merçil, Erdoğan / Sultan Sencer'in Bizans İmparatoruna Mektubu

 • Redford, Scott / Konya'da Maurozomes Ailesi 

 • Sullivan , Denis F. / Anna Komnene'nin Aleiad'ında Yazar Sorunu: Kuşatma Tasvirlerinin Askeri El Kitapları ve Öteki Tarihçilerin Anlatımlarıyla Karşılaştırılması

 • Talbot, Alice-Mary  / Erken On Üçüncü Yüzyıldan Özgün Bir Aziz Yaşamöyküsü: Akakios Sabbaites'in Aziz Barnabas ve Sophronios Vitası

 • Simpson, Alicia / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Tarihsel Kendi-Farkındalıgınm Değişimi2. Kültürel Etkileşim
 • Bursalı, Muradiye / Bir Merkez Sembol Olarak Bizans ve Selçuklu Döneminde Hayat Ağacı Motifi

 • Doğanbaş, Muzaffer / Amasya'daki Selçuklu ve Osmanlı Devri Mimari Eserlerindeki Bizans Devri Yapılarına Ait Devşirme (Şipolien) Malzeme Kullanımı

 • Eastmond, Antony / On Üçüncü Yüzyılda İslamiyet ve Hıristiyanlık Arasında Cinsiyet ve Hamilik İlişkisi

 • Hançer, Elmon / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Kilikya Ermeni Minyatürü Bağlamında Bizans ve Komşu Kültürlerle İlişkiler

 • Kadiroğlu, Mine / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Doğu Anadolu'da Üretilen Ermeni — Gürcü Maden Eserlerinde Bizans Öğeleri 

 • Maguire, Henry / İskender ve Kuzular: venedik San Marco'da İmitasyon Bizans Devşirme Malzemesi

 • Olcay Uçkan, Yelda / Frigya (Phrygia) Bölgesi Kaya Mimarisinde Norman Sanatının İzleri

 • Ödekan, Ayla / Kültürlerarası Etkileşim ve Mukarnas

 • Gönül Öney / Ankara Arslanhane Camii Örneğinde Anadolu Selçuklu Sanatı Sentezinde Harmanlanan Bizans Unsurları 

 • Özme, Adil /  Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Bizans Etkileri

 • Shukuhov, Rüstam / Bizans Yunancasmda Doğu'dan Alıntılar (On Birinci-On Beşinci Yüzyıllar)

 • Türkoğlu, Sabahattin / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Kıyafetlerinde Türk ve Doğu Etkileri3. Ekonomi
 • Jean-Claude Cheynet / Sigillografik Bilgiler Işığında On Birinci ve On İkinci Yüzyılda Konstantinopolis Aileleri Kökenli Devlet Memurlarının Adları

 • Tek, Ahmet Tolga - Zelîha Demiral Gökalp / On İkinci Yüzyıl Bizans Dünyasında Para

 • Jacoby, David / On Üçüncü Yüzyılda Ege'de Ticari Etkileşimler: Süreklilik ve Değişim

 • Mitsiou, Ekaterini / III. Ioannes Vatatzes'in (1221—1254) Politikasında Ekonomi ve İdeoloji

 • Papadopoulou, Pagona / Bizans Dünyasındaki Küçük Para Biriminin Büyük Problemi (On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllar)

 • Smyrlis, Kostis / On Üçüncü Yüzyıl Bizansında Vergi Reformu ve Pronoia Sistemi

 • Turnator, Ece / On Üçüncü Yüzyılda Arkhon'lar ve Piskoposlar Arasında Epiros'taki Devlet 

 • Ünal, Ceren / Anaia Buluntusu Bir Sikkenin Hatırlattıkları: On İkinci Yüzyılda

  Bizans Tahtındaki Askeri Aristokrasinin Sikke İkonografisine Yansıması 4. Yerleşim
 • Akyürek, Engin / On İkinci Yüzyılda Batı Pamphylia'da Bizans Varlığı: Arkeolojik Buluntular Işığında Bir Değerlendirme

 • Basic , Rozmeri / Bizans İmparatorluğu, Venedik ve Latin Batı Arasında: Zara Kenti Örneği

 • Nilay Karakaya / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda, Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi Erdemli Vadisi'ndeki Bizans Yerleşimi 

 • Drew-Bear, Thomas / Frigya Pentapolisi'nde Bir Bizans Kentinin Lokalizasyonu: Otrous

 • Gökçay, Metin / Yenikapı Liman Kazıları

 • Kahyaoğlu, Mehmet / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Batı Anadolu Liman Kentleri

 • Mercangöz, Zeynep / Kommerkion ve Emporion Olarak Anaia'mn Değişken Tarihsel Yazgısı

 • Tekinalp, Vahit Macit  / On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Kilikya Bölgesi'nde Bir Kome: Minnetpınarı (Kahramanmaraş) 

 • Bayrakal, Emine Tok / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyılların Sosyopolitik Ortamında Yeşeren Bir Savunma Agi: "Neokastra"

 • Türker, Ayşe Ç. / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Çanakkale Boğazı5. Mimarlık
 • Ağır, Aygül / Konstantinopolis'te Locus Venetorum (1082-1261): Yapılar ve Olası Yerleri

 • Armstrong, Pamela / On İkinci Yüzyıl Konstantinopolisi'nde Yazınsal Polemik

 • Aylward, William / Marmara Denizinde Pegae'de Geç Bizans Surları

 • Çağaptay, Suna / Ne Kadar Batılı? Nymphaion Sarayı ve Mimari Özellikleri

 • Diker, Hasan Firat / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Ayasofya Doğan, Sema / Alanya'da Kızılcaşehir Kalesi ve On İkinci Yüzyılda Akdeniz

 • Erel, A. Ceren / Kıbrıs'ta On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Mimarisi ve Görülen Değişimler

 • Elizabeth Fisher / Konstantinopolis'te Keşişler. Manastırlar ve Latin Dili

 • Güzel Erdoğan, Esra / II. Andronikos Döneminde Konstantinopolis Kenti ve Manastırları Arasındaki İlişkiler, Theodora Synadene'nin Bepaia Elpis Manastırı

 • İşler, Bülent / Gürcü ve Bizans Kiliselerinde On Birinci ve On Üçüncü Yüzyıllar Arasına Tarihlenen Ek Mekânlar

 • Kaplan, Michel / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Dünyasında Manastırlar Niçin Kuruldu?

 • Karagöz, Şehrazat / Marmaray-Üsküdar Kazılarında Ortaya Çıkarılan On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıl Yapısı

 • Dalgıç, Örgü — Thomas F. Mathews / Peribleptos Kilisesi ve Orta Bizans Mimarisi İçindeki Yeri Üzerine Yeni Bir Yorum 

 • Ousterhout, Robert / Eski ve Yeni Bulgular Işığında Pantokrator Kilisesi (Zeyrek Camii) Bezemeleri 

 • Sağır , Güner / Kars, Kızıl Kilise (Karmirvank/Dprevank) Tarihlendirme Sorunu Üzerine Bir Deneme

 • Tiryaki, Ayça / Kisleçukuru Manastırı: Antalya'da On ikinci Yüzyıla Ait Bir Bizans Manastırı

 • Voyadjis, Sotiris / Yunanistan Mesenya Hıristiyani'deki Metamorphosis Kilisesi Mimari Tarihçesi Üzerine Yeni Notlar6. Görsel Kultur
 • Acara Eser, Meryem / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Liturjisi ve Liturjik Eserlerde Değişimin Tanıkları

 • Bulgurlu, Vera / Bizans Kurşun Mühürleri Işığında On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Yönetim

 • Cutler, Anthony / Hıristiyan Doğuda Fildişi Oymacılığı Sorunu (On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllar)

 • Coşkuner, Buket / Bizans Sanatında Duvar Resmi Teknikleri: Kapadokya'dan Örnekler

 • Çömezoğlü, Özgü / Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesinde On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıl Cam Buluntuları

 • Doğer, Lale / On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Sırlı Seramik Sanatında Form ve Üslup Değişimlerine ait Bazı Gözlemler

 • Findik, Ebru F. / Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesinde On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıl Sırlı Seramikleri

 • Köroğlu, Gülgün - Halûk Perk / Halûk Perk Müze ve Koleksiyonu'ndaki Örneklerle Orta Bizans Döneminden Kutsal Ekmek Mühürleri

 • Oral Çakmakçi, Zeynep / On ikinci ve On ÜçüncüYüzyıl Bizans Cam Bileziklerinde Bezeme ve Biçim Değişimleri

 • Ötüken, Semiha Yildiz / Myra'daki Arslanlı Levha ve On İkinci ve On ÜçüncüYüzyıl Ortaçağ Taş Eserlerinde Üslup ve İkonografik Değişimler

 • Pekak, M. Sacit / Niğde, Aktaş'daki Konstantin ve Helena Kilisesi Duvar Resimleri

 • Peker, Nilüfer / Gülşehir Karşı Kilise Duvar Resimleri

 • Perk, Halûk / Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'ndaki Bir Kısım Ağırlıklar Işığında Bizans Ağırlık Sistemine Katkı

 • Peschlow, Urs / Latin İstilası Öncesi ve Sonrasında Konstantinopolis'te Heykel

 • Pitarakis, Brigitte / On ÜçüncüYüzyıl Sanatında Kurtuluşun Kanatları

 • Sevcenko, Nancy P. / I. Manuel Komnenos'un Mezarı, Yeniden

 • Uyak, Tolga / Kapadokya'da On Üçüncü Yüzyıl Bizans Resim Sanatına İlişkin Yeni Bulgular

 • Yandim, Sercan / On Üçüncü Yüzyıl Bizans Resim Sanatında Kanatlı Vaftizci Yahya Figürünün Ortaya Çıkışı

 • Kuban, Doğan / Kapanış Konuşması

 • Kısaltmalar Listesi


Teslimat Koşulları