Onikinci ve Onüçüncü Yüzyıllarda Bizans Dünyasında Değişim

1. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu

Bildiriler

650,00 TL

-
+
Sepete ekle
ISBN / ISSN: 9789756959381
Basım yılı ve yeri: 2010 / İstanbul
Dil: Türkçe, İngilizce
Kondisyon: Yeni
Cilt Tipi: Karton kapak
Ürün Boyutları: 195 x 250 mm
Ürün Ağırlığı: 2000 gr

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

Stoktan teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

674 s, renkli resimler, Türkçe ve İngilizce makaleler.

İçindekiler

 • Koç, Ömer M. / Sunuş
 • Ödekan, Ayla - Engin Akyürek - Nevra Necipoğlu / Önsöz
 • Ötüken, S. Yıldız / Açılış Konuşması

1. Tarih ve Coğrafya

 • Avcı, Casim / Selâhaddîn Eyyûbî (1171-1193) ve Bizans
 • Bakır, Mevlude / Bizanslılar Deprem ve Etkilerinin Üstesinden Nasıl Geldiler?
 • Kitapçı Bayri, Buket / Genç Niketas'ın Şehit Edilmesi: Selçuklu Sultanı II. Mesud Döneminde Zorla Din Değiştirme Kanıtı mı? Yoksa, İmparator II. Andronikos Dönemi Bizans Politikalarının Bir Yansıması mı? 
 • Koder, Johannes / Geç Orta Çağ'da Doğu Akdeniz'in Tarihsel Coğrafyası: Kaynakların Sorunları
 • Kanellopoulos, Nikolaos S. - Ioanna K. Lekea / On Üçüncü Yüzyıl Bizans'ında Savaşın Taktiri: Latin Etkisinin Varlığı Üzerine
 • Merçil, Erdoğan / Sultan Sencer'in Bizans İmparatoruna Mektubu
 • Redford, Scott / Konya'da Maurozomes Ailesi 
 • Sullivan , Denis F. / Anna Komnene'nin Aleiad'ında Yazar Sorunu: Kuşatma Tasvirlerinin Askeri El Kitapları ve Öteki Tarihçilerin Anlatımlarıyla Karşılaştırılması
 • Talbot, Alice-Mary / Erken On Üçüncü Yüzyıldan Özgün Bir Aziz Yaşamöyküsü: Akakios Sabbaites'in Aziz Barnabas ve Sophronios Vitası
 • Simpson, Alicia / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Tarihsel Kendi-Farkındalıgınm Değişimi

2. Kültürel Etkileşim

 • Bursalı, Muradiye / Bir Merkez Sembol Olarak Bizans ve Selçuklu Döneminde Hayat Ağacı Motifi
 • Doğanbaş, Muzaffer / Amasya'daki Selçuklu ve Osmanlı Devri Mimari Eserlerindeki Bizans Devri Yapılarına Ait Devşirme (Şipolien) Malzeme Kullanımı
 • Eastmond, Antony / On Üçüncü Yüzyılda İslamiyet ve Hıristiyanlık Arasında Cinsiyet ve Hamilik İlişkisi
 • Hançer, Elmon / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Kilikya Ermeni Minyatürü Bağlamında Bizans ve Komşu Kültürlerle İlişkiler
 • Kadiroğlu, Mine / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Doğu Anadolu'da Üretilen Ermeni — Gürcü Maden Eserlerinde Bizans Öğeleri 
 • Maguire, Henry / İskender ve Kuzular: Venedik San Marco'da imitasyon Bizans Devşirme Malzemesi
 • Olcay Uçkan, Yelda / Frigya (Phrygia) Bölgesi Kaya Mimarisinde Norman Sanatının İzleri
 • Ödekan, Ayla / Kültürlerarası Etkileşim ve Mukarnas
 • Gönül Öney / Ankara Arslanhane Camii Örneğinde Anadolu Selçuklu Sanatı Sentezinde Harmanlanan Bizans Unsurları 
 • Özme, Adil /  Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Bizans Etkileri
 • Shukuhov, Rüstam / Bizans Yunancasmda Doğu'dan Alıntılar (On Birinci-On Beşinci Yüzyıllar)
 • Türkoğlu, Sabahattin / On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Kıyafetlerinde Türk ve Doğu Etkileri

3. Ekonomi

 • Jean-Claude Cheynet / Sigillografik Bilgiler Işığında On Birinci ve On İkinci Yüzyılda Konstantinopolis Aileleri Kökenli Devlet Memurlarının Adları
 • Tek, Ahmet Tolga - Zeliha Demiral Gökalp / On ikinci Yüzyıl Bizans Dünyasında Para
 • Jacoby, David / On Üçüncü Yüzyılda Ege'de Ticari Etkileşimler: Süreklilik ve Değişim

Mitsiou, Ekaterini / III. Ioannes Vatatzes'in (1221—1254) Politikasında Ekonomi ve İdeoloji

 • Papadopoulou, Pagona / Bizans Dünyasındaki Küçük Para Biriminin Büyük Problemi (On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllar)
 • Smyrlis, Kostis / On Üçüncü Yüzyıl Bizansında Vergi Reformu ve Pronoia Sistemi
 • Turnator, Ece / On Üçüncü Yüzyılda Arkhon'lar ve Piskoposlar Arasında Epiros'taki Devlet 
 • Ünal, Ceren / Anaia Buluntusu Bir Sikkenin Hatırlattıkları: On İkinci Yüzyılda
 • Bizans Tahtındaki Askeri Aristokrasinin Sikke İkonografisine Yansıması 

4. Yerleşim

 • Akyürek, Engin / On ikinci Yüzyılda Batı Pamphylia'da Bizans Varlığı: Arkeolojik Buluntular Işığında Bir Değerlendirme
 • Basic , Rozmeri / Bizans İmparatorluğu, Venedik ve Latin Batı Arasında: Zara Kenti Örneği
 • Nilay Karakaya / On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda, Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi Erdemli Vadisi'ndeki Bizans Yerleşimi 
 • Drew-Bear, Thomas / Frigya Pentapolisi'nde Bir Bizans Kentinin Lokalizasyonu: Otrous
 • Gökçay, Metin / Yenikapı Liman Kazıları
 • Kahyaoğlu, Mehmet / On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Batı Anadolu Liman Kentleri
 • Mercangöz, Zeynep / Kommerkion ve Emporion Olarak Anaia'mn Değişken Tarihsel Yazgısı
 • Tekinalp, Vahit Macit / On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Kilikya Bölgesi'nde Bir Kome: Minnetpınarı (Kahramanmaraş) 
 • Bayrakal, Emine Tok / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyılların Sosyopolitik Ortamında Yeşeren Bir Savunma Agi: "Neokastra"
 • Türker, Ayşe Ç. / On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Çanakkale Boğazı

5. Mimarlık

 • Ağır, Aygül / Konstantinopolis'te Locus Venetorum (1082-1261): Yapılar ve Olası Yerleri
 • Armstrong, Pamela / On İkinci Yüzyıl Konstantinopolisi'nde Yazınsal Polemik
 • Aylward, William / Marmara Denizinde Pegae'de Geç Bizans Surları
 • Çağaptay, Suna / Ne Kadar Batılı? Nymphaion Sarayı ve Mimari Özellikleri
 • Diker, Hasan Firat / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Ayasofya Doğan, Sema / Alanya'da Kızılcaşehir Kalesi ve On İkinci Yüzyılda Akdeniz
 • Erel, A. Ceren / Kıbrıs'ta On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Mimarisi ve Görülen Değişimler
 • Elizabeth Fisher / Konstantinopolis'te Keşişler. Manastırlar ve Latin Dili
 • Güzel Erdoğan, Esra / II. Andronikos Döneminde Konstantinopolis Kenti ve Manastırları Arasındaki İlişkiler, Theodora Synadene'nin Bepaia Elpis Manastırı
 • İşler, Bülent / Gürcü ve Bizans Kiliselerinde On Birinci ve On Üçüncü Yüzyıllar Arasına Tarihlenen Ek Mekânlar
 • Kaplan, Michel / On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Dünyasında Manastırlar Niçin Kuruldu?
 • Karagöz, Şehrazat / Marmaray-Üsküdar Kazılarında Ortaya Çıkarılan On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıl Yapısı
 • Dalgıç, Örgü — Thomas F. Mathews / Peribleptos Kilisesi ve Orta Bizans Mimarisi İçindeki Yeri Üzerine Yeni Bir Yorum 
 • Ousterhout, Robert / Eski ve Yeni Bulgular Işığında Pantokrator Kilisesi (Zeyrek Camii) Bezemeleri 
 • Sağır , Güner / Kars, Kızıl Kilise (Karmirvank/Dprevank) Tarihlendirme Sorunu Üzerine Bir Deneme
 • Tiryaki, Ayça / Kisleçukuru Manastırı: Antalya'da On ikinci Yüzyıla Ait Bir Bizans Manastırı
 • Voyadjis, Sotiris / Yunanistan Mesenya Hıristiyani'deki Metamorphosis Kilisesi Mimari Tarihçesi Üzerine Yeni Notlar

6. Görsel Kultur

 • Acara Eser, Meryem / On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Liturjisi ve Liturjik Eserlerde Değişimin Tanıkları
 • Bulgurlu, Vera / Bizans Kurşun Mühürleri Işığında On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Yönetim
 • Cutler, Anthony / Hıristiyan Doğuda Fildişi Oymacılığı Sorunu (On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıllar)
 • Coşkuner, Buket / Bizans Sanatında Duvar Resmi Teknikleri: Kapadokya'dan Örnekler
 • Çömezoğlü, Özgü / Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesinde On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıl Cam Buluntuları
 • Doğer, Lale / On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Sırlı Seramik Sanatında Form ve Üslup Değişimlerine ait Bazı Gözlemler
 • Findik, Ebru F. / Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesinde On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıl Sırlı Seramikleri
 • Köroğlu, Gülgün - Halûk Perk / Halûk Perk Müze ve Koleksiyonu'ndaki Örneklerle Orta Bizans Döneminden Kutsal Ekmek Mühürleri
 • Oral Çakmakçi, Zeynep / On ikinci ve On ÜçüncüYüzyıl Bizans Cam Bileziklerinde Bezeme ve Biçim Değişimleri
 • Ötüken, Semiha Yildiz / Myra'daki Arslanlı Levha ve On İkinci ve On ÜçüncüYüzyıl Ortaçağ Taş Eserlerinde Üslup ve İkonografik Değişimler
 • Pekak, M. Sacit / Niğde, Aktaş'daki Konstantin ve Helena Kilisesi Duvar Resimleri
 • Peker, Nilüfer / Gülşehir Karşı Kilise Duvar Resimleri
 • Perk, Halûk / Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonundaki Bir Kısım Ağırlıklar Işığında Bizans Ağırlık Sistemine Katkı
 • Peschlow, Urs / Latin istilası Öncesi ve Sonrasında Konstantinopolis'te Heykel
 • Pitarakis, Brigitte / On ÜçüncüYüzyıl Sanatında Kurtuluşun Kanatları
 • Sevcenko, Nancy P. / I. Manuel Komnenos'un Mezarı, Yeniden
 • Uyak, Tolga / Kapadokya'da On Üçüncü Yüzyıl Bizans Resim Sanatına İlişkin Yeni Bulgular
 • Yandim, Sercan / On Üçüncü Yüzyıl Bizans Resim Sanatında Kanatlı Vaftizci Yahya Figürünün Ortaya Çıkışı
 • Kuban, Doğan / Kapanış Konuşması
 • Kısaltmalar Listesi

Teslimat Koşulları