Ahmet Hamdi Başar ve İstanbul Tüccar Derneği

65,00 TL

-
+
Sepete ekle
ISBN / ISSN: 9786058930803
Basım yılı ve yeri: 2009 / İstanbul
Dil: Türkçe
Cilt Tipi: Karton kapak
Kondisyon: Yeni
Ürün Ağırlığı: 200 gr

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

Stoktan teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

İkinci Dünya Savası ve sonrasında yaşanan gelişmeler Türkiye'nin iktisadi ve siyasal yaşamında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Siyasal anlamda yaşanan en büyük değişiklik, çok partili yasama geçilmesi olmuştur. İktisadi anlamda yaşanan değişiklik ise 1930'lu yıllardan beri uygulanmakta olan devletçilik etkisini yitirerek yerini daha liberal uygulamalara bırakmıştır. Devletçiliğin etkisinin azaltılması konusunda uğraş veren Kurumlardan birisi de İstanbul Tüccar Derneği olmuştur. Ticaret sermayesinin sesini duyurmak için 1947 yılında Ahmet Hamdi Başar'ın öncülüğünde bir grup tüccar tarafından kurulmuş olan İstanbul Tüccar Derneği basta dış ticaret, devletçilik ve vergi konusu olmak üzere birçok konuda kurmuş olduğu komisyonlar aracılığıyla önemli çalışmalar yapmıştır. İstanbul Tüccar Derneği'nin en önemli çalışmalarından biri de toplanmasına öncülük ettiği 1948 Türkiye İktisat Kongresi'dir. Kongre resmî otorite dışında toplanmış olması açısından bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.İstanbul Tüccar Derneği görüşlerini yaymak amacıyla 1948 yılından itibaren Türkiye İktisat Mecmuası'nı yayınlamaya başlamıştır.

Türkiye İktisat Mecmuası dönemin Türkiye'sinin iktisadi ve sosyal yapısını yansıtmış ve yaklaşık 8 yıl boyunca yayınlanmıştır. Murat Sever bu çalışmasında bu dergiyi temel alarak İstanbul Tüccar Derneği'ni ve savunduğu liberal ekonomi görüsünü derinlemesine incelemekte.240 s, s/b resimler, Türkçe.KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞBİRİNCİ BÖLÜM - İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE EKONOMİSİ1- Savaş Ekonomisi2- Olağanüstü Uygulamalar

     
a- Millî Korunma Kanunu

     b- Varlık Vergisi

     c- Toprak Mahsulleri Vergisi

     
d- Savaş Dönemi Uygulamalarının Sonuçları3- Savaş Ertesi Türkiye Ekonomisi

     a- Savaş Sonrası Ekonomi Politikasında Dönüşümler

     b- Beş Yıllık İvedili Sanayi Planı

     c- 7 Eylül Kararları

     d- 1947 Türkiye İktisadî Kalkınma Planı (Vaner Planı)İKİNCİ BÖLÜM - İSTANBUL TÜCCAR DERNEĞİ 1- İstanbul Tüccar Derneği'nin Kuruluşu2- Derneğin Kuruluş Nedenleri ve Amacı3- Üye ProfiliÜÇÜNCÜ BÖLÜM - 1948 TÜRKİYE İKTİSAT KONGRESİ1- Kongre'nin Amacı ve Niteliği2- Açılış Konuşmaları ve Kongre Bülteni3- Kongreye Sunulan Tebliğler

     
a- Devletçilik ve Devlet Müdahalesi Konusunda Kongreye Sunulan Tebliğler

     
b- Vergi Reformu Konusunda Kongreye Sunulan Tebliğler

     
c- Dış Ticaret Konusunda Kongreye Sunulan Tebliğler4- Kongrede Kabul Edilen Raporlar

     
a- Devletçilik Raporu ve Kararı

     
b- Vergi Reformu Hakkında Rapor ve Kararı

     
c- Dış Ticaret Hakkında Rapor ve KararıDÖRDÜNCÜ BÖLÜM - DEVLETÇİLİK VE LİBERALİZM1- Liberalizm ve Türkiye Ekonomisi (1923-1930)2- Devletçilik Nedir?3- 1929 Krizi ve Devletçiliğe Geçiş4- Devletçilik ve Birinci Beş Yıllık Plan5- Devletçilik - Liberalizm Tartışmaları6- İstanbul Tüccar Derneği ve Devletçilik

     
a- Devletçilik ve Devlet MüdahaleciliğiBEŞİNCİ BÖLÜM - VERGİ1- Cumhuriyet Öncesi Vergi2- Cumhuriyet Döneminde Vergi Alanında Yaşanan Gelişmeler3- Gelir Vergisia- Gelir Vergisi'nin Tarihsel Gelişimib- Gelir Vergisi'ne Geçişc- Türkiye'nin Yapısı ve Gelir Vergisi4- Hükümetçe Gelir Vergisi'nin Tercih Edilme Nedenleri5- İstanbul Tüccar Derneği'nin Gelir Vergisi Tasarısına Eleştirileri6- İstanbul Tüccar Derneği'nin Gelir Vergisi Hakkında TeklifiALTINCI BÖLÜM - DIŞ TİCARET1- Dış Ticaretin Savaş Sonrasında Ekonomiye Etkileri2- İstanbul Tüccar Derneği'nin Dış Ticarete Bakışı

     
a- Nasıl Bir Dış Ticaret Rejimi Uygulanmalıdır?

     
b- Dış Ticaretin Düzenlenmesi

     
c- İstanbul Tüccar Derneği'nin Savunduğu Dış Ticaret Prensipleri

     
d- Dış Ticaret Düzenleme Organı3- Dış Ticarette Diğer Gelişmeler

     
a- Dış Ticaret Kongresi

     
b- Dış Ticaret Sisteminin Geçirdiği Değişiklikler SONUÇ

EKLER
  • EK 1 - İstanbul Tüccar Derneği'nce Hazırlanan ve Türkiye İktisat Mecmuası'nda Yayınlanan Raporlar

  • EK 2 - İstanbul Tüccar Derneği Üye Listesi

  • EK 3 - Türkiye İktisat Kongresi'ni Düzenleyenler

  • EK 4 - Cumhuriyet Dönemi Vergi Kronolojisi (1920-1960)KAYNAKÇA 

DİZİN

ALBÜM


Teslimat Koşulları