Arafta Kalmak. Euro-Türk Gençliğinde İslami Yaşam ve Entegrasyon

100,00 TL 90,00 TL

-
+
Sepete ekle
ISBN / ISSN: 9786052380802
Basım yılı ve yeri: 500 / İstanbul
Kondisyon: Yeni
Cilt Tipi: Karton kapak
Dil: Türkçe
Ürün Boyutları: 135 x 210 mm
Ürün Ağırlığı: 500 gr

1-3 iş günü içinde teslim

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

1-3 iş günü içinde teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

391 s, Türkçe.KISALTMALAR

TABLOLAR

GİRİŞ
 • Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi

 • Araştırmanın Metodu

 • Araştırmanın Hipotezleri

 • Evren ve Örneklem

 • Kapsam ve SınırlılıklarI. BÖLÜMKAVRAMSAL ÇERÇEVE
 • Göç

 • Göçmen ve Göçmenlik

 • Göç Çeşitleri

 • Göçün Nedenleri ve Sonuçları

 • Din

 • Gençlik

 • Gençlik ve Din

 • Dindarlık Tipolojileri

 • Tutum

 • Değişim

 • Değişim ve DinII. BÖLÜM

ALMANYA VE TÜRKİYELİ GÖÇMENLER
 • Almanya'nın Coğrafi Yapısı ve İklimi

 • Almanya'nın Nüfusu

 • Almanya'nın Sosyo-Ekonomik ve Politik Yapısı

 • Almanya'nın Sosyal ve Politik Yapısı

 • Almanya'nın Ekonomik Yapısı

 • Alman Kültürü ve Nitelikleri

 • Almanya'da Dinler ve Dini Hayat

 • Almanya'ya Göçün Tarihçesi

 • Almanya'daki Türkiyeli Toplumun Gelişimi

 • Birinci Kuşak Türkiyeli Göçmenler

 • İkinci Kuşak Türkiyeli Göçmenler

 • Üçüncü Kuşak Türkiyeli Göçmenler

 • Almanyalı Türkiyelilerin Sosyal ve Kültürel Hayatı

 • Paralel Toplum

 • Türkiyeli Göçmenlerin Ekonomik Durumu

 • Türkiyeli Toplumun Aile Yapısı

 • Almanya'da Din Eğitimi

 • Alman Okullarında Din Eğitimi

 • Sivil Toplum Derneklerinde Verilen Din Eğitimi

 • Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu

 • Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB)

 • İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)

 • İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ)

 • Avrupa Demokratik Ülkücü Dernekleri Federasyonu

 • Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB)

 • Avrupa Türk-Kültür Dernekleri Birliği (ATB)

 • İslam Cemaatleri ve Cemiyetleri Birliği (ICCB)

 • Şeyh Nazım Kıbrısi Cemaati

 • Ehl-i Beyt Vakfı (ABAF)

 • Adıyaman Menzil Cemaati

 • Nurculuk Hareketi

 • Müslüman Kadınlar Danışma ve Eğitim Merkezi (BFmF e. V.)

 • Almanya Müslüman Gençliği (Muslimische Jugend Deutschland: MJD)III. BÖLÜM

ARAŞTIRMANIN BULGULARI, ANALİZ VE YORUM
 • Katılımcıların Olgusal Durumları İle İlgili Bulgular

 • Yaş

 • Medeni Durum

 • Meslek Durumu

 • İkamet Ettiği Yerleşim Yeri

 • Katılımcının Kaldığı Mesken

 • Eğitim Durumu

 • Anne- Baba Eğitim Düzeyi

 • Ailenin Ekonomik Gelir Düzeyi

 • İnanç Boyutu

 • Allah İnancı

 • Kader İnancı

 • Peygamber İnancı

 • Ahiret İnancı

 • Melek İnancı

 • Kur'an Ayetlerinin Bütün Zamanlar İçin Geçerliliği

 • Dini Pratikler ve İbadet Boyutu ile İlgili Bulgular

 • Namaz

 • Oruç

 • Zekât

 • Hac

 • Kur'an Okuma

 • Dua

 • Vaaz Dinleme

 • Kandil Gecesi Yapılan Dini Pratikler

 • Dini Bilgi Düzeyi

 • Dini Bilgi Kaynağı

 • Evde Bulunan Dini Kitap veya Materyaller

 • Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından Okuyabilme

 • İslam ve Gündelik Hayat

 • Helal-Haram

 • Alkol

 • Faiz

 • Domuz Eti

 • Kumar

 • Zina

 • Evlilik ve Eş Seçimi

 • Partikülarizm

 • İslam ve Hıristiyan Dinlerinin Aynı Değerde Oluşu

 • Hıristiyanların Cennete Girmesi

 • Müslüman Kadınların Müslüman Olmayan 

 • Erkeklerle Evlenmesi

 • Bilim-Din Çatışması

 • Eşcinselliğin Toplumun Ahlakına Olumsuz Etkisi

 • Kürtaj

 • Doğum Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması

 • Flört

 • Evlilik Öncesi Cinsel Birliktelik

 • Dinin Giyim Kuşama Etkisi

 • Entegrasyon Bağlamında Dini Kurallara Bakış

 • Müslümanların Almanya'da Kendi Dini Kurallarıyla Yaşaması

 • Başörtülü Kadınların Kamusal Alanda Görünümü

 • Devletin Dini Kurallarla Yönetilmesi

 • Cami Mimarisi

 • Güncel Temel Kavramlarla İlgili Tutum

 • Trafik Kurallarına Uyma İle İlgili Tutum

 • Noel Kutlaması

 • Dini-Siyasi Politik Tutum

 • Gençlik ve Serbest Zaman Etkinlikleri

 • Gençlerin Kendi Aralarında Konuştukları Konular

 • Kitle İletişim Araçlarında İzlenen Programlar

 • Dinlenilen Müzik Türü

 • Etkinliklerine Katılınan Dernekler (Sosyalleşme Alanları)

 • Türkiyeli Göçmen Gençlerin Dini Sorunları

 • İnanç Alanında Yaşanan Sorunlar

 • İbadetlerin Yapılması Esnasında Yaşanan Zorluklar

 • Helal-Haramlar Noktasında Yaşanan Sorunlar

 • Dini Eğitim Veren Kurumların ve İnsanların Yetersizliği

 • Dine İlgisizlik Sorunu

 • Dini Hak ve Özgürlüklerle İlgili Sorunlar

 • Dini Bilginin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sorunlar /p>

 • Kimlik BunalımıSONUÇ DEĞERLENDİRME

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN


Teslimat Koşulları