Eski Yakındoğu'da Ulaşım Üzerine Yazılar

125,00 TL

-
+
Sepete ekle
ISBN / ISSN: 9786052580790
Basım yılı ve yeri: 2018 / Ankara
Kondisyon: Yeni
Cilt Tipi: Karton kapak
Dil: Türkçe, İngilizce
Ürün Boyutları: 160 x 240 mm
Ürün Ağırlığı: 650 gr

1-3 iş günü içinde teslim

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

1-3 iş günü içinde teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

446 s, Türkçe ve İngilizce makaleler.Tarihin en erken dönemlerinden beri ulaşım ile ilgili arkeolojik kalıntılar, yazılı metinler ve görsel veriler mevcuttur. “Eski Yakındoğu’da Ulaşım Üzerine Yazılar/Articles on Transportation in Ancient Near East” adlı çalışmamızda özellikle coğrafyada varlığını bildiğimiz uygarlıklara dair arkeolojik veriler ışığında yol güzergâhları, güzergâhlar üzerindeki konaklama yerleri, köprüler, deniz/kara ulaşımında kullanılan araçlar ve hayvanlar gibi konular alanında uzman yazarlarımız tarafından bilimsel olarak ele alınmıştır. Böylelikle bu konu ile ilgili alandaki eksiklik giderilmeye çalışılmıştır.İçindekiler
 • Ahmet ÜNAL / Hititler Devri Anadolu'sunda Gezmek ve Dolaşmak: Yolculuk, Ticari Geziler, Askeri Seferler ve Ulaşım Aracı Olarak Yollar, Dağlar, Vadiler, Köprüler, Deniz ve Irmaklar [Travelling and Tramping in Anatolia in Hittite Period: Joumey, Commercial Trips, Military Campaigns and Roads, Mountains, Valleys, Bridges, Seas and Rivers as Means of Transport] 

 • A. Tuba ÖKSE / Yukarı Kızılırmak Havzasında Orta Çağ Yollan [Middle Age Roads in Upper Kızılırmak Basin]

 • Hasan BAHAR / Orta Anadolu'da Demirçağı'nda Ulaşım [Transportation Network in the Iron Age in Central Anatolia] 

 • Stephan KROLL / Horse Stables in Urartu [Uratu'da At Ahırları] 

 • Yusuf KILIÇ - Suzan AKKUŞ MUTLU / Eski Mezopotamya'da Şehirlerin Oluşumunda Yolların Onemı [Functions and Significance of Roads in the Establishment of Cities in Ancient Mesopotamia]

 • Atilla BATMAZ / Urartu Krallığı'nın Kuzey Bölgeleri İle İletişim ve Ulaşnn Ağlarına İlişkin Yeni Gözlemler [New Observations on Links and Access to Northem Lands in the Urartian Period]

 • Esma ÖZ KİRİŞ / Kültepe Metinlerinde Geçen Ulaşım ve Taşıma Araçları [Transportation and Carriage Vehicles Registered in Kültepe Documents]

 • Hande DUYMUŞ FLORIOTI / Samples from Letters Written to Sargon II Related to River Transport [Nehir Ulaşımına Dair II. Sargon'a Yazılan Mektuplardan Örnekler] 

 • Reyhan KÖRPE / Çöllerin Gemileri: Eski Yakındoğu Ulaşım Tarihinde Develer  [Ships of the Desert: Camels in the Ancient Near East Transport History} 

 • Ayhan YARDİMCİEL / Orta Araş Havzası'nın Anadolu Paydaşında Göçebelik, Yollar ve Güzergahlar [Nomadism in Middle Aras Basin's Anatolian Stakeholders, Roads and Routes] 

 • Barış GÜR / M Ö. 11. Binyılda Ege Dünyası’nın Kuzey Suriye kıyıları ile İlişkileri: Deniz Ticareti ve Yolculuklar [Relations of the Aegean World with the Northern Syrian Coasts in the Second Millennium B.C.: Sea Trade and Journeys]

 • Ebru MANDACI / Eski Mezopotamya’da Bir Ulaşım Aracı: Gemi [A Means of Transport in Ancient Mesopotamia: Ship]

 • Okay PEKŞEN / Asur Kral Yıllıklarına Göre Asur Krallarının Anadolu’ya Düzenledikleri Askeri Seferler, Sefer Güzergâhları ve Kentler

 • Özden ÜRKMEZ / Mezopotamya-Anadolu-Levant Kavşağında Gurgum/Maraş: Askeri Rotalar, Ticaret Yolları ve Sınır Taşları [Marash/Gurgum at the Crossroads of Mezopotamia-Anatolia and Levant: Military Routes, Trade Routes and Landmarks]

 • Roberto DAN (ISMEO) / Some Reflections on 'Urartian’ Roads and the Urartian Road System [Urartu Yol Sistemi ve “Urartu” Yolları Üzerine Bazı Düşünceler]

 • Serhan ERDOĞAN / Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Işığında Yukarı Fırat Bölgesi’nde Yollar ve Güzergâhlar [Roads and Routes in the Upper Euphrates Region in the Light of Arhaeological Surveys]

 • Sırrı TİRYAKİ / Urartu Krallığı’nın Batı Yayılımında Bingöl Güzergâhı [Bingöl Route in the Westem Expansion of Urartu Kingdom]

 • Sinan KILIÇ / The “Kağnı” (Ox-Cart) Petroglyph from the Plateau of Tirişin in Eastem Turkey [Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Tirişin Platosundaki “Kağnı (Öküz Arabası) Petroglifi]

 • Esra Kaçmaz LEVENT / Assur Döneminde Nehir Taşımacılığı, Nehir Taşıtları ve Köprüler [River Transport, River Vehicles and Bridges in Assyrian Period]


Teslimat Koşulları