İslam ve Bizans İlişkileri (610-847)

25,00 TL

-
+
Sepete ekle
ISBN / ISSN: 9789751631527
Basım yılı ve yeri: 2020 / Ankara
Dil: Türkçe
Cilt Tipi: Sert kapak
Kondisyon: Yeni
Ürün Ağırlığı: 600 gr

1-3 iş günü içinde teslim

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

1-3 iş günü içinde teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

319 s, katlanmış haritalar, Türkçe.Bu kitap Hz. Peygamber, Hulefâ-yi Râşidîn ve Emevîler ile Abbâsîlerin ilk döneminde diplomasi, din, bilim ve sanat alanlarında Bizans'la ilişkileri konu edinmektedir. Milâdî 610-847 yıllarını kapsayan bu dönem, hem İslâm tarihi hem de Bizans açısından önemli bir zaman dilimidir.Eser yüzyıllar boyu birbirleriyle komşu ve öteki olmuş iki farklı medeniyetin temas, tanışma ve meydan okuma düzlemlerinde gerçekle- şen çok yönlü ilişkilerin temel dinamiklerine ve niteliklerine ışık tutma gayretinin bir ürünüdür.İslâmiyet’in VII. yüzyıl başlarında Arap yarımadasında doğuşuyla başlayıp, 1453 yılında İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethi ve Bizans İmparatorluğu’nun yıkılmasına kadar müslümanlarla Bizanslılar arasında devlet veya toplum düzeyinde gerçekleşen çok yönlü münasebetler, İslâm-Bizans İlişkileri adıyla formüle edilebilir.Yaklaşık dokuz asır gibi uzun bir dönemi kapsayan ve etkileri günümüze kadar gelen bu ilişkiler savaşlardan diplomasiye, dinî tartışmalardan bilim ve sanata, ekonomiden kültürel etkileşime kadar çeşitlilik arz eder.Bu süreçte Bizans’a komşu ve muhatap olan İslâm toplumu, Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemlerinden sonra Emevîler, Abbâsîler, Endülüs Emevîleri, Fâtımîler, Selçuklular, Eyyûbîler, Memlükler ve son olarak Osmanlılar ile bu arada kurulan diğer devlet ve hânedanlar tarafından temsil edilmiştir. ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞA. KAYNAKLAR
1. İslâm Kaynakları2. Bizans Kaynakları3. Ermeni Kaynakları4. Süryânî Kaynakları
B. TERMİNOLOJİ
1. Arap Kaynaklarında Bizanslılar İçin Kullanılan Terimler2. Bizans Kaynaklarında Araplar İçin Kullanılan Terimler
C. İSLÂM ÖNCESİ ARAP-BİZANS İLİŞKİLERİNE GENEL BAKIŞ

 BİRİNCİ BÖLÜM: DİPLOMATİK İLİŞKİLERA. İSLÂM VE BİZANS DİPLOMASİLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİB. HZ. PEYGAMBER DÖNEMİ (M. 610-632)C. HULEFÂ-Yİ RÂŞİDÎN DÖNEMİ (11-41/632-661)D. EMEVÎLER DÖNEMİ (41-132/661-750)E. ABBÂSÎLERİN İLK DÖNEMİ (132-232/750-847)

 İKİNCİ BÖLÜM: DİNÎ İLİŞKİLERA. DİNÎ DİYALOG
1. Diyalogun Başlangıcı2. Patrik Ioannes ile İslâm Ordusu Komutanı Arasındaki Tartışma3. Ömer b. Abdülazîz ile III. Leon Arasındaki Mektuplaşma4. Ioannes Damaskenos ve İslâmiyet5. Hârûn er-Reşîd’in İmparator VI. Konstantinos’a Mektubu6. Theodoros Ebû Kurra ve İslâmiyet7. Theophanes ve İslâm8. Câhız’ın er-Redd ‘ale’n-Nasârâ Adlı Risâlesi


B. BİZANS’TA İKONOKLAZM HAREKETİ VE İSLÂM ETKİSİ
1. İkonoklazm Hareketinin Ortaya Çıkışı, Dinî ve Toplumsal Hayata Etkileri2. İkonoklazm Hareketinde İslâm Etkisi

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BİLİM VE SANAT ALANINDA İLİŞKİLERA. BİLİMB. SANAT
1. Mimari2. Mûsıkî3. İslâm-Bizans İlişkilerinin Edebiyata Yansıması
a. Destan ve Hikâyeler


Emîre Zâtü’l-Himme Destanı

Ömer b. Nu‘mân Hikâyesi

Antere Kıssası

Digenis Akritas Destanı
b. Şiirler

SONUÇKAYNAKÇA 

 


Teslimat Koşulları

32,00 TL 27,20 TL
Tükendi!