İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine. İstanbul

40,00 TL

ISBN / ISSN: 9786054208616
Basım yılı ve yeri: 2010 / İstanbul
Dil: Türkçe
Cilt Tipi: Karton kapak
Kondisyon: Yeni
Ürün Boyutları: 165 x 235 mm
Ürün Ağırlığı: 750 gr

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

Stoktan teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

453 s, s/b resimler, Türkçe makaleler.İstanbul tarih boyunca gerek Doğu ve gerekse Batı dünyasında dini ve siyasi açıdan çok önemli bir yere sahip olmuştur.İki kıtanın geçiş yerinde ne tam Doğu’ya ne de tam Batı’ya ait bulunan bu şehir, her iki medeniyetin adeta bir temsilcisi olarak asırlarca süren farklı bir misyonu ruhunda taşımış ; her iki medeniyetin mensuplarınca değişik amaçlarla fakat sonuçta benzeri algılayışlarla ilginç bir tarihi geçmişten süzülüp gelmiştir. Yerleşme tarihinin çok eskiye gittiği yeni yapılan kazı çalışmalarıyla artık tescillenmiş olan şehrin bir imparatorluk merkezi olarak ortaya çıkışı, aynı zamanda dini ve siyasi bir ideolojinin yerleşmesine de zemin hazırlayarak her iki dünyanın yani Doğu ve Batı’nın temsil ettiği fikri temelleri belirlemiştir. Pagan kökenli değil “ Hıristiyan” Roma İmparatorluğunun bilinçli şekilde kurulmuş ilk başkenti olmakla, önemli bir dini merkez konumu asla unutulmayan İstanbul, onun karşıt cephesini temsil eden Müslümanlarca da peygamberlerinin hedef gösterdiği, hakkında birçok efsanenin oluşturulduğu mukaddes bir yer hüviyetine bürünmüştür.Bu kitapta İstanbul tarihinin kadim asırlardan zamanımıza kadar ulaşan süreçteki serüveni, her biri ciddi araştırma mahsulü olan makaleler bağlamında ortaya konmaktadır.İçindekiler
 • Emecen, Feridun M. / Giriş 

 • Kocabaş, Ufuk - Işıl Özsait Kocabaş / Yenikapı Batıkları

 • Sayar, Mustafa H. / İstanbul'da Geç Antik Devir Yangınları

 • Tekin, Oğuz / Eskiçağ'da İstanbul'da Balık ve Balıkçılık

 • Ergin, Gürkan / Antik İstanbul'da Bir Taraftar İsyanı: Nika Ayaklanması

 • Selim, Pullu / Antik Batı Mitolojisinde İstanbul Boğazı Efsaneleri 

 • Kaçar, Turhan / Kadıköy Konsili ve Patrikhanenin Statüsü

 • Ozansoy, Esin / İstanbul Boğazı'ndaki Güzellik Savaşı: "Bosporomakhia"...

 • Şahin, Seyhun / Araplar İstanbul'u Neden Feth Edemedi?

 • Çakıroğlu, Hülya / Mesleme b. Abdülmelik'in İstanbul Seferi

 • Bakır, Abulhalik - Pınar Ülgen / Geç Ortaçağlarda İstanbul'un Endüstriyel Kapasitesine Dair Bir Değerlendirme

 • Bakır, Abdulhalik / Ortaçağ Coğrafyacılarının İzlenimleri Işığında İstanbul

 • Uydu Yücel, Mualla / Kiev Knezliği Dönemi Rus Kaynaklarında İstanbul

 • Çolak, Hasan / Sulhen mi Anveten mi? İstanbul'un Fethi'yle İlgili Bir Hikâyenin Gelişimi (16./19. Yüzyıllar)

 • Asutay-Effenberger, Neslihan / Kitâb-ı Bahriye Berlin ve Londra Yazmalarındaki İstanbul Haritalarının Kaynağı ve Bazı Bizans Anıtları Üzerine

 • Çetintaş, M. Burak / İstanbul Mezarlıklarındaki ve Hazirelerindeki Yeniçeri Mezar Taşları ile Yeniçeri Mezar Taşlarının Bazı Hususiyetleri

 • Alkan, Necmettin / Avrupalılara Göre 19. Yüzyılın İlk Yarısında İstanbul'da Bayram ve Bayram Günleri

 • Demirel, Fatmagül / II. Abdülhamid Döneminde İran Şahı'nın İstanbul Ziyareti

 • Selçuk, Mustafa / Birinci Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul'un Maruz Kaldığı Tehditler

 • Aydın, Mahir / İşgal İstanbul'unda Anarşi

 • Karavelioğlu, Murat A. / İhtifalci Mehmet Ziya Bey ve İstanbul ve Boğaziçi Adlı Eseri

 • Yurdakul, İlhami / İstanbul'da Suyun Hikâyesi (XIX. Yüzyılın ikinci yarısına kadar)

 • Sinanlar, Seza / 19. Yüzyıl İstanbulu'nun Resim Üretim Ortamı Pera

 • Mete, Zekâi / İstanbul Tarihi İçin Bilinmeyen Bir Kaynak Külliyatı: Mütevelli Temessük Defterleri

 • Keskin, İshak / İstanbul'da Bir Şehir Arşivi Kurulması

 • Kutlu, Burcu / İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin Kuruluşu

 • Konyar, H. Banu / Yirminci Yüzyılın İlk Çeyreğinde İstanbul'da Kadın Hareketleri

 • Başar, Fahameddin / İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mensuplarının İstanbul Hakkında Yapmış Oldukları Çalışmalar (1933/2009) 


Teslimat Koşulları

45,00 TL 36,00 TL
80,00 TL 72,00 TL
50,93 TL 44,00 TL
Tükendi!