Mersin Sempozyumu 19-22 Kasım 2008 Bildiriler (3 cilt)

450,00 TL

ISBN / ISSN: 36036
Basım yılı ve yeri: 2009 / Mersin
Cilt Tipi: Karton kapak
Kondisyon: Yeni
Ürün Boyutları: 215x305mm
Ürün Ağırlığı: 10000 gr

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

Stoktan teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

3 cilt toplam 2876 sayfa, renkli ve s/b resimler, sert kapak ciltli, Türkçe makaleler, İngilizce özetler.


İçindekiler • Aksoy, Hüseyin Mersin Valisi / Sunuş

 • Aksoy, Hüseyin - Macit Özcan - Suha Aydın / Açılış Konuşmaları 

 • Ahmet Mete Işıkara Tarafından Verilen “Afet Risklerini Azaltmak İçin Yeni Yaklaşımlar”


Arkeoloji • Aşkın, Ercan / Korykos’un (Mersin/Kızkalesi) Arkeolojik Potansiyeli 

 • Aydın, Ayşe / Mersin Kiliseleri

 • Aydınoğlu, Ümit / Antik Cağda Mersin Ve Çevresinde Zeytinyağı ve Şarap Üretimi

 • Aykaç, Pınar - Altınöz, A. Güliz Bilgin / Tarsus Kenti Tarihsel Katmanlarının Acığa Çıkartılması

 • Durugönül, Serra / Dağlık Kilikia (Olba Territorium'u) Kabartmalarında Yerel Heykeltraşlık Unsurları

 • Durukan, Murat / Kültürel ve Doğal Mirası Toplumsal Faydaya Dönüştürememek:

  Mersin Orneği

 • Erten, Emel / Olba’da Romalılaşma Süreci

 • Güler, Abdullah Sinan / Mersin’in Mevcut Ve Olası Sit Alanları Üzerine Bir Değerlendirme

 • Kaplan, Deniz / Roma İmparatorluk Cağı’nda Kilikia: Kent Kurulumları, Bayındırlık Hareketleri Ve İmparatorluk Kültü

 • Naycı, Nida / Erdemli-Silifke Kıyı Bölgesi Arkeolojik Mirasının Korunmasına Yönelik Sorunlar, Fırsatlar, Olanaklar

 • Özyar, Aslı / Mersin’in Doğusunda Bir Höyük: Tarsus-Gözlükule 

 • Özyıldırım, Murat / Kilikia Bölgesi Eskicağ Yer Adlarının Türkçe’de Kullanımı Üzerine Düşünceler 

 • Sayar Mustafa H. / Eskicağda Yerel Güçler İle Küresel Güçler Arasında Mersin'de Hayat

 • Şahin, Sencer / Kültürel Miras ve Kültürel Kimlik

 • Yıldız, Abdulbari / Kültür Varlıklarının Korunması


Çevre ve Atık Yönetimi • Kurt, Mehmet Ali - Musa Alpaslan - Cüneyt Güler / Deliçay-Tarsus Çayı (Mersin) Arasındaki Tarım Topraklarında Nitrat Ve Nitrit Kirliliğinin Ve Kökeninin Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Saptanması 

 • Demir, Erkan - Zeynep Özdemir / Kazanlı (Mersin) Bölgesinde Cr, Fe, Nive Co’nun Çevreye Etkisi ve Bir Biyojeokimyasal Çalışma 

 • Köleli, Nurcan - Günsu Altındişli Atağ - Kadir Kuşvuran, Çetin Kantar - Aydeniz Demir - İsmail Seyhanlı / Mersin-Fındıkpınarı Topraklarının Ağır Metal İceriği

 • Köleli, Nurcan - Günsu Altındişli Atağ - Kadir Kuşvuran - Çetin Kantar - Aydeniz Demir - Rıza Binzet - Müzeyyen Eke / Mersin-Fındıkpınarı’nda Metal Hiperakümülatörü Bitkilerin Araştırılması

 • Demirel, Zeynel A. - Özgül Kaya / Mersin Çeşmeli Kuzeyinde Bir Krom Ocağı Kaynak Sularının Ağır Metal İceriği-İnsan Sağlığına Etkileri (Mindec Modeli)

 • Kahyaoğlu Hülya - Leyla Çelik - Ceren Somuncuoğlu - Ayten Öztürk / Aerobik Mezofilik Bakterilerin Yapay Deniz Suyunda Çelik Malzemeler Üzerine Korozyon Etkisinin Araştırılması

 • Demirel, Zeynel A. - Olcay Özer / Mersin İlinin Su Potansiyeli ve Kullanılabilirliği

 • Körbahti, Bahadır K. - Banu Körbahti / Evsel Atıksudan Elektrokimyasal Yöntemle Fosfat Giderimi

 • Özer, Ayla - Bahadır K. Körbahti - Cihan Geçgel / Akdeniz’in Mersin Sahilinde Üreyen Yeşil Alglerle Boyar Madde ve Metal İyonlarının İkili Karışımlarının Biyosorbsiyon Yöntemiyle Arıtımının Araştırılması

 • Özbay, Teslime - Özden Baştürk / Endüstriyel Atık Suların Arıtılmasında Alternatif Yöntem Olarak Kitosan Kullanımı 

 • Özyurt, Mustafa - Ece Ü. Deveci - Ahmet Acar - Hakan Aygün - Bahar Tank - İrfan Sayan - Veysi Özel / Mersin İli Kıyı Şeridinde Deniz Suyunun Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Kirlilik Durumunun İncelenmesi 

 • Ünsal,  Yasin - Selma Moğol / Türkiye’nin Nükleer Enerjiye Geçiş Sürecinde Akkuyu Tercihinin Değerlendirilmesi ve Projede Gelinen Son Nokta 

 • Kumbur, Halil - Hüdaverdi Arslan / Radyasyonun Çevresel Etkileri ve Akkuyu Nükleer Santralı İlişkileri 

 • Narin, Müslüme / Çukurova Bölgesi Enerji Kaynakları ve Enerji Sektöründeki

  Değişimin Bölge Üzerine Etkileri 

 • Zile, Mehmet / Güneş Işığından Elektrik Enerjisi Elde Edilerek Tasarlanan ve

  Geliştirilen Farklı Uygulamalar 

 • Kar, Yakup - Nejdet Şen / Styrax Officinalis L. Bitkisinden Bio-Oil Eldesi Ve Karakterizasyonu

 • Pehlivan, Ergün - Fadime Taner / Bazı Potansiyel Organik Atık Maddelerin, Sudaçözünebilir Maddelere Ve Biyogaza Dönüşümünün Araştırılması

 • Buldum, B. Barış - Mustafa Kemal Külekci / Mersin Bölgesinde Kurulu Olan Fotovoltaik Sistemlerde Güneş Takip Sistemlerinin Tasarımı 

 • Kumbur, Halil - Aslan, Hüdaverdi / Mersinde Gürültü Kirliliği Vekaynakları

 • Kumbur, Halil - Reşat Yılmaz - Hüdaverdi Arslan / Mersin İl Merkezi Baz İstasyonlarının Tanıtımı ve Elektromanyetik Kirlilik Haritasının Çıkarılması

 • Saday, Hasan - Özgür Kalelioğlu - Hüdaverdi Arslan / Mersin’de Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi

 • Saday, Hasan - Hüdaverdi Arslan / Mersin İli Karbon Salınımı Hesaplamaları 

 • Özyurt, Mustafa - Türkan Özsoy - Çağdaş Gül - Ece Ümmü Deveci / Mersin’de Sanayi ve Konut Bölgelerinde Asit Yağmurlarının Araştırılması 

 • Pehlivan, Ergün - Rıdvan Sezgin / Ambalaj Atığı Oluşumu Açısından, Tüketim Maddelerinin Etkin ve Verimli Kullanımı, Konya Orneği

 • Kumbur, Halil - Hüdaverdi Arslan / Atıksularının Tarımsal Amaçla Değerlendirilmesi 

 • Kumbur, Halil - Hüdaverdi Arslan / Berdan Baraj Havzası ve Nehir Yatağının Korunması ve Önemi

 • Kumbur, Halil - Emel Deniz Avcı - Hüdaverdi Aslan - Zafer Özer / Göksu Deltası Kuyu Sularında Lindan ve Metabolitlerinin Kalıntı Derişimin Araştırılması 

 • Avcı, Emel Deniz - Kubilay Yılmaz - Nurcan Köleli / Göksu Deltası Toprak, Sediment Ve Bitkilerinde Methamidophos

 • Köleli, Nurcan - Aydeniz Demir /Göksu Deltası Tarım Topraklarındaağır Metal Spesiasyonu (Türlendirmesi)

 • Yılmaz, Hilal Kargın / Mersin İçin Mikroalg Üretiminin Önemi

 • Kumbur, Halil - Hüdaverdi Arslan - Mutlu Yalvaç / Sulama Suyu Sorunları Mersin Özelinde İncelenmesi


Dil ve Edebiyat • Tor, Gülseren / Mersin Ağızlarğnda Organ Adlarının Kavramlaştırmadaki Yeri

 • Aydın, Ertuğrul / Cumhuriyet’ten Bugüne Mersin Basını

 • Gökdayı, Hürriyet / Yerel Süreli Yayınlarda Dil Kullanımı 

 • Dulkadir, Hilmi / Mersin Folklor Araştırmacıları Bir Sıtkı Soylu Orneği

 • Günay, Mustafa / Şehir-Şiir İlişkisi Bağlamında Mersin

 • Çıblak Coşkun, Nilgün / Mersinli Bir Karagöz Ustası: Ahmet Aksoy

 • Keser, Ulvi / Bildiri: Toros Yörükleri Bağlamında Anamur Yörükleri Gelenek

  ve Göreneklerine Kesitsel Bir Bakış

 • Zeyrek, Deniz - Işın Demirşahin - Ayışığı B. Sevdik Çallı / Odtü Metin Düzeyinde İşaretlenmiş Derlem Projesi Tanıtımı 

 • Ruhi, Şükriye - Derya Çokal Karadaş / Türkçe İçin Sözlü Derlem Oluşturmada Bazı Temel Sorular

 • Turan , Ümit Deniz / Koşullu Uyuşmazlık Bağlaçları

 • Aksan, Yeşim / Türkçe Ulusal Derlemi Oluşturma: İlkeler Ve Tasarım

 • Aksan, Mustafa - Taner Sezer / Türkçe Ulusal Derlemi Oluşturma: Ölçütler Ve Uygulama


Eğitim • Turkoğlu, Adil / Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine

 • Tezbaşaran, A. Ata - Önder Sünbül / Mersin İlinde İlkoğretim Müfredat Tanıtım Çalışmaları 

 • Kan, Adnan / Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Mezun Olan Öğretmen Adaylarının KPSS, Ders Başarı Ve Özyeterlik Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 • Karaağaçlı, Mustafa - Orhan Erden / Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Bilinçli Yararlanmada Mersin Ölçeğinde Okul Ve İnternet Destekli Harmanlanmış Oğretim Modeli Önerisi 

 • Yanpar Yelken, Tuğba - Figen Kılıç - Lütfi Üredi - Cenk Akay / Mersin İli İlk Ve Ortaoğretim Oğretmenlerinin Görüşlerine Göre Stratejik Planlama Gzft (Swot) Sonuçları

 • Kılıç, Figen / Orta Ve Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşlarının Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi: Mersin İli Örneği 

 • Erjem, Yaşar / Mersin’de Göç, Kentleşme ve Eğitim

 • Ulusoy, Kadir - Bahattin Demirtaş / Cumhuriyet’ten Günümüze Mersin’de Eğitim

 • Uygur, Mutlu / Göç Ederek Mersin’e Yerleşmiş Ailelerin Eğitime İlişkin

  Görüş Ve Beklentileri

 • Özdemir, Orhan / İş İçinde Eğitim Ve Mersin’de Çocuk Atölyeleri 

 • Kolbaşı, Gülten - İlkiz Hancıoğlu - Harbiye Ateş / Okula Gönderilemeyen Kız Çocuklarını Okulla Buluşturma -ÇYDD Mersin Çiçekleri Projesi

 • Akbaş, Ahmet / Fen Bilgisi Oğretmenliği Oğrencilerinin Fen Öğretimine İlişkin Tutum, Öz-Yeterlik Ve Bilimsel İşlem Becerileri

 • Balcı, Ayşe - Burhan Çapri - Öner Çelikkaleli - Müge Büte / İlkoğretim Okullarında Yaşanan İstenmeyen Oğrenci Davranışlarına Yönelik Oğretmen Görüşleri (Mersin İli Merkezi Örneği)

 • Yıldırım, Haydar - Lütfi Üredi - Tuğba Yanpar Yelken / Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Oğretmenliği Bölümünde Kartlarla Soruşturma Yaparak Kalite Üzerine Bir İnceleme

 • Yıldırım, Haydar - Lütfi Üredi - Tuğba Yanpar Yelken / İlkoğretim 4–5. Sınıflarda Piaget’nin Oğrenme Yaklaşımına İlişkin Oğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Mersin Örneği)

 • Oruç, Sıddıka - Bekir Necati Altın / Mersin Ve Çevresindeki Doğal Alanların Çevre Eğitiminde Kullanımı 

 • Bat, Mikail / Mersin Özel İlkoğretim Okulları’nın Web Siteleri Aracılığıyla Kurumsal İletişimleri

 • Yıldırım, Haydar - Lütfi Üredi - Tuğba Yanpar Yelken / Meslek Edindirme Kursları Sınıf İçi Etkinliklerinde Uygulanmakta Olan Modelin Yapılandırmacılık Açısından Uygunluğu

  (Mersin Mesleki Eğitim Merkezi Örneği) 

 • Meydan, Ali - Sait Akbaşlı / Okul Deneyimi Ve Oğretmenlik Uygulamasının Uygulama

  Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi 

 • Akbaşlı, Sait - Ali Meydan / Sınıf Oğretmenlerinin İlkoğretim Müfettişlerinin Değişen İlkoğretim Programlarının Uygulanmasında Rehberlik ve Geliştirme Etkinliklerine İlişkin Görüşleri

 • Arslan, Tülin / Onlıne Lisansüstü Eğitimin Önemi


Ekoloji • Kuru, Mustafa / Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri 

  Hüseyinoğlu, Yusuf / Mersin Lepidoptera (Kelebek ve Güveler) Faunası Üzerine Araştırmalar

 • Ergene, Serap - Aşkın H.Uçar - Cemil Aymak - Yasemin Kaçar / Mersin İli Deniz Kaplumbağaları Üreme Alanları (Kazanlı, Alata, Göksu,

  Anamur) Fotoğraf Sergisi

 • Everest, Ayşe / Dünden Bugüne Mersin

 • Özer, Emre - Ayşe Everest / Kozağaç Yaylasının (Mersin: Bozyazı/Türkiye) Floristik Yapısı

 • Hüseyinoğlu, Yusuf / Mersinde Böcek Çeşitliliği Sergisi

 • Öznam, Betül Atakan - Hakan Altınçekiç - Aytu Akesen / Mersin Turizminde Doğal Peyzaj Ve Orman Kaynaklarının İşlevsel Önemi

 • Özyurt, Mustafa - Ezgi Altınmakas - Ceylan Eker / Mersin’in Yokedilen Doğal Yapısının Gelecek Kuşaklar Üzerindeki Çevresel Etkileri 

 • Ergene, Serap / Göksu Deltası Ve Geleceği

 • Uçar, Aşkın Hasan - Serap Ergene / 2006-2007 Üreme Sezonlarında Anamur Yuvalama Kumsalındakı Denız Kaplumbağaları (Caretta Caretta ve Chelonia Mydas) ve Trıonyx Triunguis Populasyonlarının İncelenmesi

 • Kaya, Filiz - Serap Ergene / Göksu Nehri Balık Faunası 

 • Koyuncu, C.Erkin / Mersin İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Kültür Levrek (Dicentrarchus Labrax L.1758) Balıklarında Görülen Isopoda (Meinertia Spp.) Parazitin Enfestasyonu

 • Ergene, Serap - Cemil Aymak - Aşkın H. Uçar - Yasemin Kaçar / Deniz Kaplumbağalarının (Caretta Caretta Ve Chelonıa Mydas) Yeni Üreme Alanı Alata Kumsalı

 • Hüseyinoğlu, Yusuf / Mersinde Kelebeklerin Renkli Dünyasını Yansıtan Sergi


Ekonomi ve Ticaret • Yüceol, Hüseyin Mualla / Mersin’de Göç Sonrası İşsizlik Sorunu ve İşgücü Piyasası Politikaları

 • Çakıcı , Ayşehan - Burcu Şeşka Özer / Mersin’deki Küçük Ve Orta Ölçekli İşletme Sahip ve Yöneticilerinin Gözüyle Kurumsallaşmanın Önündeki Engeller 

 • Aydoğan, Serdar Hasan / Yatırım Destek Ofisleri: Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Bir Araç

 • Ege, İlhan / Türkiye’de 1923-1930 Döneminde Ulusal Bankacılık Hareketi ve Mersin Ticaret Bankası

 • Çiçek, Ercan - Kalender Özcan Atılgan / Mersin’de Yaşayan Tüketicilerin Perakendeci Markalı Ürünleri Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

 • Fisunoğlu, H. Mahir / Mersin İçin İktisadi Fırsatlar 

 • Yavuz, Mehmet Cihan / Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmada Ortak Pazarlama:

  Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay Kentleri Üzerine Bir İnceleme


Kentleşme Ve Mimarlık • Atilla Yücel / Mare Nostrum Orientalis - Akdenizlilik, Mimarlık ve Sürdürülebilirlik

 • Yıldız, Mehmet Zeydin / Kasabadan Büyük Kente Mersin’in Kentsel Gelişimini Belirleyen Faktörler

 • Ünlü, Tolga / Mersin Tarihi Kent Merkezinin Biçimlenmesinde Dönüm Noktası: İller Bankası Planı

 • Ünlü, Tülin Selvi / Ondokuzuncu Yüzyılda Mersin’in Kentsel Gelişimi

 • Dizdar, S. İrem / 19. yy. Kenti Mersin’de Ulusal Mimari Yansımaları

 • Saban Ökesli, Duygu  / Fiziksel ve Sosyal Dokunun Koruma Uygulamalarına Etkileri Cami Şerif Mahallesi Orneği

 • Sarıkaya Levent, Yasemin / Soli-Pompeiopolis Arkeolojik Sit Alanını ve Çevresindeki Koruma – Planlama Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

 • Uçar, Meltem - Emre Madran / Tarsus ve Kullanıcıların Tanımladığı Kent Kimliği

 • Demirkan Türel, Güzin / Kentsel Dönüşüm ve Yaşlı Yaşamı

 • Pınar, Kasım / Mut İlçesinde Yaşanan Mülkiyet Sorunları ve Çözüm Yolları

 • Beyhan, Burak - Araştırma Görevlisi - Ali Cenap Yoloğlu / Mersin’de Nüfusun Mekansal Dağılım Örüntüsünün Değişimi: Cbs ve İstatistik Temelli Bir Çözümleme Yöntemi 

 • Zibel, Ertan / Küreselleşme, Bölgesel Gelişme Ve Kalkınma Ajansları

 • Levent, Tolga / 1980’lerden 2000’lere Mersin Ekonomik Yapısındaki Değişmeler

 • Oğuztimur, Senay / Mersin Limanı’nın Küresel Liman Vizyonunun Çevre Düzeni Planı

  Bağlamında Değerlendirilmesi

 • Demir Mishchenko, Evrim / Actus (Türk-Yunan Toplumları Arası Erişilebilirlik Ağı):

  Engelsiz Mersin Projesi

 • Zorlu, Fikret / Mersin’de Kent İçi Ulaşım İçin Öneriler


Lojistik • Demir, M. Hulusi - Ayşe Şahin / İlkcağlardan Günümüze Mersin Limanı

 • Torun, Murat / Mersin İli’nin Lojistik Sektöründeki Mevcut Durumu ve Kısa Mesafeli Deniz Yolu Taşımacılığı

 • Bamyacı, Muhammed / Mehmet Tanyaş / Organize Lojistik Bölgesi Yer Seçimi Poblemi İçin Bir Çok Ölçütlü Karar Verme Modeli; Ahp-Saw

 • Turaboğlu, Tuncay Turan - Z. Dilay Ekiz - Mehmet Karaoğlu / Kentsel Lojistik Merkez Olma Yolundaki Mersin’de Lojistik Ar-Ge Altyapısının Oluşturulması

 • Güler, Mustafa - Halil Kumbur / Mersin Uluslararası Lojistik Merkezinin Kent Ekonomisi ve Çevre Sorunlarının Çözümüne Katkısı

 • Kutlu, Sedat / Mersin’in Yüzükleri

 • Kutlu, Sedat - Jan Taşçı / Mersin İskelesi

 • Kutlu, Sedat - Numan Olcar / Mersin’in İşi

 • Demir, M. Hulusi - Ayşe Şahin / İlkcağlardan Günümüze Mersin Limanı


Müzik ve Güzel Sanatlar • Demir, Hüseyin / Mersin İli Orneğinde Kent Mobilyalarının Seçim, Tasarım Ve Uygulanması Üzerine Bir Değerlendirme

 • Atalayer, Günay / Mersin’de Anadolu Dokumacılığının İzleri Üzerine

 • Gemici, Fatma - Gülden Abanoz - Figen Özeren / Tarsus Yöresi Geleneksel Kadın Giysilerinden Olan Bindallı Elbiselerden Örnekler

 • Yakar, Yasin Mahmut / “Ceviz Arasında Vardır Evimiz” Türküsü Üzerine 

 • Koyuncu, Ayşegül / Mersin Yöresine İlişkın El Sanatları Yazılarının Kaynakça Denemesi

 • Ayhan, Fatma / Mersin İli Erdemli İlçesi Geleneksel Kadın Kıyafetleri

 • Ayhan, Fatma / Mersin İli Silifke İlçesi Geleneksel Kadın Kıyafetleri

 • Demir, Hüseyin / Mersin İli Orneğinde Kent Mobilyalarının Seçim, Tasarım ve Uygulanması Üzerine Bir Değerlendirme

 • Arık, Sibel - Kundak Gezicioglu, F.Yelda  / İçel Yöresi Dokumaları ve Cağdaş Yorumları

 • Tütüner, Fazıl / Kültür ve Sanat Etkinlikleri Mersin’i Uluslararası Bir Buluşma

  Noktası Yapabilir Mi? 

 • Sezir, Maria / Sanatçı Kent İlişkisi Üzerine 

 • Tor, Nurseren / Mersin’de Bir Cağdaş Sanatlar Müzesi Kurulmasının Önemi

 • Demir, Hüseyin / Mersin İli Orneğinde Kent Mobilyalarının Seçim, Tasarım ve Uygulanması Üzerine Bir Değerlendirme 

 • Özus, E. Elhan - Filiz Erden - Derya Çelik / Mersin Yöresi Geleneksel Kıyafetlerinden Günümüze Yansımalar

 • Koyuncu, Ayşegül / Mersin Yöresine İlişkin El Sanatları Yazılarının Kaynakça Denemesi 

 • Güzel, Selda - Filiz Erden - E. Elhan Özus / Silifke Yöresi Geleneksel Erkek Kıyafetleri

 • Özus, E. Elhan - Filiz Erden - Selda Güzel / Silifke Yöresi Geleneksel Kadın Kıyafetleri

 • Kuru, Songül - Medine Kaynak / Silifke İlçesi Kumaş Dokumalarından Yapılan Göyneklerin Giysi Tasarımlarında Kullanılmasına İlişkin Bir Çalışma

 • Psiko Sosyal Yaşam ve İnsan

 • Sümer, Nebi / Çocuk Yetiştirme Tutumlarımız, Evlilik Uyumsuzluğu ve Çocuklarımız

  Üzerindeki Etkileri

 • Cüceloğlu, Doğan / İnsan ve İlişkileri

 • Gödelek, Ertuğrul - M. Bengü Akıncı / Mersın İlınde Politik Tolerans ve İdeolojik Yönelimin İncelenmesine İlişkin Bir Ön Çalışma

 • Mutioğlu, Halil - Kutay Gökdeniz / Kriz Ortamları ve Fundamentalist Kişiliğin Sosyo-Psikolojik Özellikleri

 • Ünal, Recep / Kent Kültürü ve Kente Aidiyet Bağlamında Yerel Televizyonların

  İşlevi ve Önemi: Mersin Orneği 

 • Güler, Meltem / Kuşaklararası Annelik Bilişleri, Kişilik Ozelliği, Yaşam Doyumu Ve

  Çocuk Yetiştirme Hedefleri 

 • Gülgösteren, Erkan / Mersın İlinde Yaşayan Engelli Cocuğa Sahip Ailelerin Sorunları

 • Ertuğrul Gödelek / İşsizlik: Mersin Orneği


Sosyal, Kültürel Yaşam ve Coğrafya

  • Çakır, Sabri - Mesut Sarı / Mersin’de Kentleşme, Göç Ve Kentle Bütünleşme Sorunu

  (Demirtaş Mahallesi Örneği)

 • Arslan, D. Ali - Gülten Eren Gümüştekin - Nazan Arslanel / Mersin’de Kentsel Katılım

 • Çetin, Hacer / Mersin’de Yaşam

 • Kocacık, Faruk / Planlama, Toplumbilim Ve Mersin

 • Kaştan, Yüksel / Cumhuriyet Döneminde Mersin İli Demografik Göstergeleri

 • Kokulu, Abdülvahap / Mersin’e Arap Ailelerin Göçleri

 • Buğdaycı, Resul - Ahmet Öner Kurt - Tayyar Şaşmaz - Seva Öner - Gülçin Yapıcı / Mersin İli 2001–2005 Yılları Arası Kanser Kayıtlarının Değerlendirilmesi

 • Koşum, Zübeyda - Feray Kabalcıoğlu / Mersin İl Merkezi Yataklı Hastanelerde Doğum Yapan Kadınların Bebeklerine Anne Sütü Verme Durumları

 • Atıcı, Aytuğ - Ertan Mert - Şebnem Atıcı - Olgu Hallıoğlu - Dinçer Avlan - Selda Polat - Murat Fazıl Soysal - Fulya Kaya - Çetin Okuyaz - Handan Birbiçer - Ali Naycı - Turgut Arpacı - Bayram Ali Güvelioğlu - Tantoğlu, Zeki / Mersin’de Yapılan Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (Çilyad) Kurslarının Değerlendirilmesi

 • Kurt, A.Öner - Resul Buğdaycı - Tayyar Şaşmaz - Seva Öner - Gülçin Yapıcı / Mersin Kültür Parkı’nın Geriye Dönük Sağlık Etki Değerlendirmesi (Sed) Önerisi 

 • Şaşmaz, Tayyar - Ö. Özkan Özdemir - Seva Öner - A. Öner Kurt / Mersin'de Hastanelerin Yatak Kullanım Oranlarının Değerlendirilmesi 

 • Arslan, Ali / Geçmişten Geleceğe Mersin Milletvekilleri

 • Gülgösterin, Erkan / Olimpiyat Oyunlarında Dünyaya Türkün Adını Duyuran Mersinli Ahmet Kireççi’nin Hayatı

 • Arslan, D. Ali / Genel Seçim Sonuçları Temelinde Mersin’in Siyasi Yapısı

 • Kaştan, Yüksel / Dpt Sonrası Mersin’in Sosyo - Ekonomik Gelişimi

 • Dinç, Abdurrahman - Ali Meydan / Tarsus Çayı Havzası’nda Hayvancılık Faaliyetleri ve Sorunları

 • Saracoğlu, Hüseyin - Galib Kerimoğlu / Mersin’in Sosyo-Ekonomik Düzeyi Üzerine Bir Değerlendirme

 • Arslan, Ali / Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Mersin’in Siyasi Yapısı

 • Ayhan, Fatma / Mersin İli Erdemli İlçesi Geleneksel Kadın Kıyafetleri

 • Coşkun, Saadet Nihal / Mersin İli, Mut İlçesi Boncuk Oyacılığı

 • Ayhan, Fatma / Mersin İli Silifke İlçesi Geleneksel Kadın Kıyafetleri

 • Arslan, D. Ali - Mustafa Cağlayandereli - Nalan Yetim - Ayşe Azman / Mersin’de Yaşam Kalitesi 

 • Açıkalın, Neriman / Ataerkil Önyargı Ve Mitlerin Ötesinde Fuhuşun Gerçek Nedenleri: Mersin Orneği

 • Aydoğan, Serdar Hasan / Mersin Nüfusunun Tarihî Dinamiği

 • Santur, Alparslan / Mersin’de Sağlık/Hastalıkla İlgili Bazı Geleneksel Uygulamalar,

  Değerlendirmeler Ve Deyişler

 • Kılıç, Hasan / Lise Oğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Etkinlikleri

  (Mersin İli Orneği) 

 • Pehlivan, Zekai - Ahmet Tarakçı / Mersin İli Spor Saha-Tesis, Kulüp, Sporcu Ve Antrenör Envanteri

 • Gülgösteren, Erkan - M.Soner Özsu - A. Taner Erdoğan / Mersın İlindeki Osteoporozluların Proşlı Ve İlişkili Olarak Beden Eğitimi Oğretmenlerinin Konumunun Değerlendirilmesi 

 • Akça, Tamer - Faruk Kar - Utkuer Yaşar / Mersin Üniversitesi Uluslararası Barış Ve Dostluk Koşusu


Tarım Ve Gıda  • Son, Levent / Mut Yöresinde Zeytin Yetiştiriciliği 

 • Uzun, Başak - Nurcan Turan Candan - Burcu Özaydın / Mersinden Doğal Peynir Mayası

 • Hocagil, M. Murat - Bekir Demirtaş - Davut Keleş / Mersinde Seracılık Ve Özellikleri 

 • Demir, Bünyamin - İsmail Öztürk - Sefa Altıkat / Mersin Bölgesinde Seracılık 

 • Türkay, Cengiz - Hasan Hüseyin Öztürk - Hasan Pınar / Anamur Yöresindeki Muz Seralarının Yapısal Yönden İncelenmesi

 • Yarşı, Garip - Sevgi Rad - Yusuf Çelik / Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Aşılı Fide Kullanımının Beslenme Durumuna Etkisi

 • Ateş, Sevinç - Onur Kolören - Nezihi Uygur / Çukurova’da Organik Tarım Neden Önemli? 

 • Kahramanoğlu, İbrahim - Şerife Gündüz - F. Nezihi Uygur / Herbisitleri Gereğinden Fazla Mı Kullanıyoruz? 

 • Altıkat, Sefa - Ahmet Çelik - Bünyamin Demir / Tarımsal Göstergeler Işığında Mersin İlinin Mekanizasyon Durumu

 • Kafa, Güçer - Aydın Uzun / Mersin’de Turunçgil Tarımının Durumu Ve Geleceği 

 • Rad, Sevgi - Gülay Özçömlekçi - Şanser Delioğlan - Sefa Polatöz - Hacer Çelik / Mersin’de Kırsal Kadının İşgücüne Katılımı Ve İstihdamı 

 • Samırkaş, Meryem - Kutbettin Öncü / Anamur'un Ekonomik Yapısı İçerisinde Tarımın Yeri

 • Alçıtepe, Emine - Galip Alçıtepe / İçel Halkevi Dergilerine Göre İçel’de Tarımsal Hayat(1934-1946)


Tarih Ve Sanat Tarihi  • Tekeli, İlhan / Anadolu’nun Yerleşme Tarihinin Ana Tezlerini Geliştirme Sorumluluğu Ve Bazı Örnekler 

 • Koroğlu, Gülgün / Yumuktepe Hoyuğü Kazıları Işığında Mersin Tarihi 

 • Ertekin, Efrumiye / Pompeıus’dan Justınıanus’a Kadar Kilikya’da Roma Eyalet

  (Provıcıa) Organizasyonu 

 • Yağcı, Remzi / Mersin’in İlkcağ Tarihinde Yeni Gözlemler

 • Yıldırım, Şeyma / Eskicağda Bir Ticari Ambargo Orneği-Uralı Tüccarlar 

 • Gök, H. İbrahim / Alaaddin Keykubad’ın İç-İl (Kilikya)’Deki Ermeniler Üzerine

  Duzenlediği Sefer Ve Mavga Kalesi 

 • Okumuş, Ejder / Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde Mersin 

 • Gümüş, T. Tolga / Mersin Ve Haçlı Seferleri: Mersin, William Burckhardt Barker

  ve Haçlı Seferleri Tarihçiliği 

 • Adıyeke, Nuri / Bir İsimlendirme Problemi Olarak Tarihsel Süreçte “İçel-Mersin”

 • Sarıköse, Barış - Selma Turhan Sarıköse / Temettuat Kayıtlarına Göre Erdemli Ve Çevresindeki Köylerin Demografik, Sosyal Ve Ekonomik Yapısı 

 • Gazel, Ahmet Ali / Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İçel’in İdari Durumuna Kısa Bir Bakış (1839-1933)

 • Eliaçık, Muhittin / Süleyman Faik'in “Tarih-İ İçel Ve Karaman” Adlı Eseri

 • Gümüş, Şenay Özdemir  / Denizcilerin Gözüyle Mersin Kıyıları 

 •  Yalçın, Ayhan / Mersin Vilayetiyle Karaman Arasında Bir Yerel Pazar-Kent: Mara (Kırobası)

 • Balcı, Sezai / Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Silifkeli Memurlar 

 • Tutar, Adem / XIX. Yüzyılın Sonlarında Mersin Sancağı’nda Dini Yapı 

 • Bozkurt, İbrahim / XIX. Yüzyılın Sonlarında Mersin Limanı 

 •  Ulutaş, Songül / Bağımlılık Sürecinde Bir Akdeniz Limanının Kapanış Hikayesi: Tarsus Limanı 

 • Aytar, İbrahim / 19. Yüzyılda Tarsus’ta Gayrımüslimler

 • Oğuz, İbrahim / Tarsus İskelesinin Önemini Kaybetmesi Ve Mersin Şehrinin Ortaya Çıkması 

 •  Yorulmaz, Şerife / Çukurova’da Sanayileşmenin Öncülerinden Rasim Bey (Dokur)

  İplik Ve Dokuma Fabrikası

 • Hocaoğlu, Baran / 1909 Adana Olaylarının Mersin Yansımaları

 • Çelik, Rüştü / 1898 Kandiye Olayları Sonrasında Girit’ten Mersin Sancağı’na Göçler

  (1898–1907) 

 • Taner, Mehmet Nihat / Koca Çınarın Mersin’deki Dalı: Hüsrev Eldem

 • Çiftci, Ali / Milli Mücadele Döneminde Mersin Ve Havalisinde İz Bırakanlardan:

  Süleyman Fikri Mutlu, Ahmet Mithat Toroğlu Ve Ömer Lütfi Kutay

  (Hacı Bey) 

 • Demir, Fevzi / Tarsus’un Nacarlı Köyü Yakınlarında Milli Mücadele Dönemi’nden Kalma Bir Savaş Alanı Ve Düşündürdükleri

 • Ortak, Şaban / İnkılâplara Karşı Silifke’de Bir Provokasyon: Hoca Askerî Olayı (1924)

 • Küçük, Levent / Cumhuriyet Halk Partisi Teftiş Raporlarına Göre Mersin’in İktisadi

  Ve Sosyo- Kültürel Durumu (1936- 1950)

 • Doğan, H. Mehmet / Cumhuriyetin İlkoğretim Politikası Çerçevesinde Mersin Ve Merkez Köylerinde İlkoğretim (1923-1950)

 • Başaran, Seyhan / Mersin’de Millet Mektepleri 

 • Kaştan, Yüksel / Mersin’de Eğitimin Cumhuriyet Dönemi Tarihi Gelişimi 

 • Keser, Ulvi / 1955-1974 Kıbrıs Sorunu Ve Mersin’in Yerine Kesitsel Bir Bakış

 • Kendirci, Hasan / 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı Sırasında Mersin  Turizm 


 • Denizer,  Dündar / Türklerde Yeme-İçme Kültürü

 • İpek, Hatice / Mersin’de 5 Yıldızlı Otellerde Psikolojik Kontrat Uygulaması: İşverenin

  Personel Yükümlülüklerini Karşılama Düzeyinin Araştırılması

 • Ağca, Veysel - Hayrettin Ertan / Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarının Demografik Özelliklerine Bağlı Olarak Değişmesi: Mersin’de Dört Ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir İnceleme

 • Dönmez, Beril - Kemal Birdir / Mersin’de Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarında Çalışan

 • İşgörenlerin İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

 • Dönmez, Beril - Nuray Çelik - Kemal Birdir / Mersin’de Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının Stratejik Analizi: Bir Swot Çalışması

 • Çelik, Nuray - Dilek Tetik - Bahar Taner / Konaklama İşletmelerinde Çalışanlara Yönelik Yıldırma Davranışları (Mobbıng) Ve İş Stresi: Mersin İli Orneği

 • Taner, Bahar - Mustafa Tepeci / Mersin Bir Turizm Destinasyonu Olabilir Mi? 

 • Taner, Bahar - Dilek Tetik / Mersin Turizmi İçin Oğrenen Bölge Yaklaşımı

 • Kumbur, Halil - Mehmet Çalışkan - Hüdaverdi Arslan / Mersin İli’nde Turizm Potansiyeli Ve Karşılaşılan Çevresel Sorunlar 

 • Çorbacı, A. Kadir - Dilek Tetik - Gürkan Akdağ -  Nuray Çelik / “Mersin’in Bir Turizm Destinasyonu Olma Potansiyeli” Konulu Panel Arap Turistlerin Tatil İçin Mersin Destinasyonunu Tercih Etme Nedenleri ve Tekrar Ziyaret Etme Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma

 • Çetinsöz, Burçin Cevdet - Akif Altınbıçak / Anamur İlçesinin Turizm Potansiyeli Ve Halkın Turizme Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma 

 • Arslan, Yunus / Türk Turizminde Alternatif Turizm Türlerinden İnanç Turizmi Ve İnanç Turizminde Mersin İlinin Potansiyelinin Geliştirilebilirlik Açısından Analizi 

 •  Çakıcı, A.Celil - Ebru Şaman / Mersin’de İnanç Turizminin Sorunları Ve Çözüm Yolları İle Fırsatları/Tehditleri Ve Güçlü/Zayıf Yanları Üzerine Bir Kamuoyu Araştırması

 • Turkoğlu, Veli Metin - Cenk Kırıtoğlu / Mersin’deki Antik Limanlar Ve Turizme Katkısı

 • Yılmaz, Hatice - Ebru Okuyucu / Ekolojik Dokuya Uygun Mimari Tasarımların Ekoturizm Amaçlı Kullanılması Ve Tatil Çiftliği Orneği

 • Çalışkan, Etem - Semihi Vural / Gülek Boğazı’nın Tarihi Ve Kültürel Değerlerinin

  Turizme Kazandırılması 

 • Öktem, Şükran / Turizm Sektöründe Standart Reçetelerin Önemi Kapsamında

  Bir Çalışma: Mersin Yöresel Yemekleri


Yerbilimleri Ve Madencilik • Anıl, Mesut / Adana, Mersin Ve Hatay Bölgelerinde Sürdürülen Krom Madenciliğinin

  Mevcut Durumu, Sorunları Ve Yakın Geleceği

 • İnan, Selim / Mersin’in Depremselliği

 • Kılıç, Özen - Ahmet Mahmut Kılıç / Mersin İli Maden Kaynakları Ve Madencilik Açısından Önemi 

 • Kılıç, Ahmet Mahmut / Mersin Yöresi Enerji Kaynakları Ve Ekonomik Açıdan Önemi 

 • İnan, Nurdan / Jeolojik Miras: Mersin Yöresinin Makrofosilleri

 • Eryılmaz, Mustafa - Fulya Yücesoy Eryılmaz / Mersin Körfezi’nin Güncel Sualtı Morfolojisi

 • Gül, Murat - Mehmet Ali Kurt - Kemal Zorlu / Mersin İl Merkezi Ve Yakın Çevresinde 21. Yüzyıl Sonlarına Kadar Gözlenecek Olan Küresel Isınma Ve Deniz Seviyesi Yükseliminin Etkileri

 • Eryılmaz, Mustafa - Fulya Yücesoy Eryılmaz / Mersin Körfezi Mezitli-Susanoğlu Beldeleri Arası Denize Boşalan Yeraltı Sularının Oşinografik Parametrelerle Saptanması

 • Çan, Tolga - Tamer Y. Duman - Engin Çil - Tolga Mazman / Heyelan Olası Tehlike Çalışmalarında Tarihsel Ve Olay Heyelan Envanter Haritalamaları Ve Bunların İstatistiksel Değerlendirilmesi: Mersin Merkez Ve Erdemli İlçeleri Orneği

 • Faik Burakgazi / Çağrılı Bildiri Özetleri ve Söyleşiler Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Söyleşi Programı (21.11.2008) 

 • Artan, Gündüz / Mersin'in Yakın Tarihinde Yanlışlar

 • Mersin Sempozyumundan Görüntüler

Teslimat Koşulları