Ortadoğu'da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri I - II / Papers Submitted to International Symposium Ottoman Heritage in the Middle East

60,00 TL

ISBN / ISSN: 975161560
Basım yılı ve yeri: 2002 / Ankara
Cilt Tipi: Karton kapak
Kondisyon: Yeni
Ürün Boyutları: 190 x 175 mm
Ürün Ağırlığı: 2100 gr

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

Stoktan teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

2 cilt toplam 903 s, renkli resimler, Türkçe ve İngilizce makaleler.


Cilt I • Prof. Dr. Halûk İpek'in Açış Konuşması

 • Prof. Dr. Sadık Tural'ın Açış Konuşması

 • Opening Speech of Prof. Dr. Sadik Tural President of the Atatürk Supreme Council(October 25, 2000; Culture Hall, Antakya, Hatay)

 • Hatay Valisi Sayın Yener Rakıcıoğlu'nun Açış Konuşması

 • Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca Toskay'ın Açış Konuşması

 • Tural, Mehmet Âkıf / Savaş İstemeyen Bir Liderin Başarısı: Hatay

 • Abouseif, Doris Behrens / The Family Mouseleum of Mohammad Ali (Hawsh Al Basha)

 • Akpolat, Mustafa S./ Gaziantep'te Tanzimat Sonrasındaki Mimarî Gelişmeler

 • Aslanoğlu , İnci / Fransız İşgal ve Manda Döneminde İskenderun Sancağı: Kentsel Ve Mimarî Değişimleriyle İskenderun, Antakya ve Kırıkhan Kazaları

 • Atalar, Münir / Osmanlı Sömürmedi (Suudi Arabistan Örneği)

 • Barışta, Örcün H./ Kâbe ve Ravza-I Mutahhara İle İlgili İşlemeler

 • Bayram, Sadi / Hicaz Demiryolu ve Vakıflar

 • Cantay, Gönül / Güney-Doğu Anadolu Ticaret Yolları ve Menzil Kuruluşları

 • Cöhce, Salim / Doğu Akdeniz Çevresinde Türk Hâkimiyetinin Tesisi

 • Cunbur, Müjgan / Osmanlı Döneminde Kurulan Ortadoğu Kütüphaneleri

 • Çal, Halit / Hatay Kapı Halkaları ve Tokmakları

 • Daher, Rami Farouk / The Hijaz Railroad Line on the Darb Al Hajj Shami "The Last of The Sublime Regional Muslim Endeavors"

 • Demir, Ataman / Antakya Eski Konut Yerleşmesi

 • Durukan, Aynur / Taşınamayan Kültür Varlıkları ile Halfeti ve Çevresi

 • Dündar, Abdülkadir / 16. Yüzyılda Suriye, Mısır Ve Suudi Arabistan'daki İmar ve İnşa Faaliyetlerine Katkıda Bulunan Bazı Osmanlı Mimarları

 • El-Tarazi, Nasrullah - Kevser Abulfutuh El Lisi / Osmanlı Devleti'nin 1517'de Mısır'ı Fethinden Muhammed Ali Paşa Devrine Kadar Kahire'de İnşa Ettiği Mimarî Âsâr-ı Atika Ve Âbidelerin Kılavuzu

 • Ertaş, Mehmet Yaşar / 1760 Şam Depreminde Büyük Hasar Gören Emeviye, Selimiye Ve Süleymaniye Camilerinin Onarımı

 • Hretani, Mahmoud / L'evolution Profonde de L'architecture Alepine  L'epoque Ottomane.

 • Karaköse, Hasan / Sultan İkinci Abdülhamit'in Haleb'deki Çiftlikleri ve Araziyi Mahsusa'nın İdaresi

 • Koloğlu, Orhan / Türkler Çağında Cezayir'de Yaşam

 • Konukçu, Enver / Bazı Gezi Notlarına Göre Osmanlı Döneminde Antakya

 • Kuran, Ercüment / Osmanlı Devleti'nin Son Yüzyılında Arap Asıllı Aydınlar


Cilt II • Lamei, Saleh / The Typology of Ottoman Sacral Buildings in Cairo

 • Abou El-Fetouh El-Leathy, Kawthar / The Art of the Ottoman Court in The Light of Studying The Collection of Cairo Carpet

 • Mami, Beji Ben / La Presence Architectural at Artistique Ottomane dans la Medina de Tunis l'example de la Mosquee M'hammed Bey

 • düderrisoğlu, Fatih / Osmanlı Döneminde Anadolu Sağ Yolunun Adana- Antakya Üzerindeki Menzillerin Bugünkü İzleri

 • Numan, İbrahim / Hicaz Demiryolu İstasyon Binalarının Fonksiyon ve Mâhiyetleri Hakkında

 • Öney, Gönül / "Şam Tipi" Adını Alan İznik Seramikleri, Çinileri ve Şam Örnekleri

 • Saatçi, Suphi / Arşiv Vesikalarına Göre Osmanlı Devletinin Güney Eyâletlerinde Yapılan Restorasyon ve İmar Çalışmaları

 • Sönmez, Zeki / Osmanlı Kumaş Sanatı İçinde Kuzey Suriye Dokumacılığının Yeri

 • Subaşı, Hüsrev / Osmanlı Türk Hattatlığının (Mısır) Arap Hattatlığına Tesiri ve Bir Türk Ekolü Savunucusu Olarak Mısırlı Hattat Seyyid İbrahim

 • Tanındı, Zeren / Osmanlı Yönetimindeki Eyaletlerde Kitap Sanatı

 • Tanman, Baha / Osmanlı Döneminde Kudüs: Kent Dokusu, Mimarlık ve Çini Sanatına İlişkin Bir Araştırmanın ilk Sonuçları

 • Tekin, Mehmet / Hatay'da Osmanlı Dönemi Eserlerine Bir Bakış

 • Temimi, Abdeljelil / Bilan et Perspectives des Congres Sur le Corpus D'Archeoloqie Dans Le Monde

 • Uluçam, Abdüsselam / Iraktaki Osmanlı Mimarisinden Örnekler

 • Uluengin, Bülent- Nihal / Mekke'de Osmanlı Dönemi Geleneksel Konut Mimarisi Plân ve Kullanım Özellikleri

 • Varanda, Fernando / Aspects of the Built Space in the High Yemen

 • Yavuz, Ayşıl Tükel / Osmanlı Kentlerinin Korunmasında Özgünlük Sorunu

 • Yavuz, Nuri - Halil Aytekin / Osmanlı İmparatorluğunun Ortadoğu'da Yaptığı Eğitim Hizmetleri

 • Yavuz, Yıldırım / Osmanlı Devletinin Son Yıllarında Arap Eyâletlerinde Mimarlık

 • Yenişehirlioğlu, Filiz / Bir Çöl Kenti: Be'er - Sheva

 • Yurdadoğ, Berin / Değerlendirme Konuşması

 • Tural, Sadık / Değerlendirme ve Kapanış Konuşması

Teslimat Koşulları