Osmanlı Devleti'nde Sigortacılık

60,00 TL 54,00 TL

-
+
Sepete ekle
ISBN / ISSN: 9786054326235
Basım yılı ve yeri: 2010 / İstanbul
Dil: Türkçe
Cilt Tipi: Karton kapak
Kondisyon: Yeni
Ürün Boyutları: 135 x 210 mm
Ürün Ağırlığı: 400 gr

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

Stoktan teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

İnsanoğlu ve risk birlikte var olmuş, olgunlaşmış ve gelişmiştir. İnsanın tehlikelere karşı güvence arayışı, risk yönetimini ortaya çıkarmış ve sigortacılık, bu yöntemler arasında yerini alan uygulamalardan biri olmuştur.Ticaret hacmindeki artış ve modernite, sigortacılığa duyulan ihtiyacı hissedilir kılmıştır. 18. yüzyılın son çeyreğinde yönetimin ve tüccarların nakliye sigortasına müracaat etmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nda modern sigortacılığın tohumları atılmıştır. 19. yüzyılın ilk yarısında az sayıda da olsa faaliyete geçen sigorta şirketlerinin yüzyılın ikinci yarısındaki, özellikle son çeyreğindeki artışıyla sigortacılık, bu topraklarda da gelişmeye başlamıştır.Osmanlı İmparatorluğu, sigorta şirketleri için verimli bir alandı. Etkin bir denetime tâbi tutulmamaları, piyasaya girmelerini ve faaliyetlerinin devamını kolaylaştırıyordu. Ancak büyük yerleşim merkezlerinde ahşap yapıların egemen olması, yangınlar ve özellikle kasıtlı yangınlar, itfaiye teşkilatının yetersizliği, görece küçük şirketlerin müşteri kapma ya da portföyünü genişletme amacıyla ucuz tarifeler uygulaması verimliliği azaltan etkenlerdi.Fatih Kahya, elinizdeki çalışmasında sigortacılığın Osmanlı İmparatorluğu'nda ortaya çıkışını ve gelişim sürecini, sigortacılığın sağlıklı bir zeminde gelişmesinin önündeki engelleri, piyasadaki olumsuzluklara karşı verilen tepkileri, piyasayı düzenleme çalışmalarını, Osmanlı Devleti'nin ve halkın sigortaya karşı tutumunu incelemektedir.329 s, Türkçe.KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞBİRİNCİ BÖLÜM

Sigortanın Tarihçesi1-     Sigortanın Tanımı2-     Dünyada Sigortacılığın Tarihsel Gelişimia-      İlk Çağlarda Sigorta b-     Batı'da Sigortacılıki.                     Batı'da Deniz Nakliye Sigortacılığıii.                   Batı'da Yangın Sigortacılığıiii.                  Batı'da Hayat Sigortasıc-      İslam Dünyasında Sigorta d-     Türk-İslam Dünyasında SigortacılıkİKİNCİ BÖLÜM

SİGORTACILIĞIN OSMANLI DEVLETİ'NE GİRİŞİ VE GELİŞİMİ1-     19. Yüzyıl Osmanlı Ekonomisi ve Yabancı Sermaye 2-     Sigortacılığın Osmanlı Ülkesine Girişi3-     Osmanlı Piyasasında İlk Sigorta Uygulamaları4-     Osmanlı Piyasasında İlk Sigorta Şirketleri5-     Şirket Teşekkülleri, Şube ve Temsilcilikler6-     Osmanlı Sigorta Piyasasının Gelişimi a-      İstanbulb-     İzmirc-      Trabzon7-     Poliçelerin Düzenlenmesi8-     Sigorta Tahkikatı; Kıymet ve Hasar Tespiti9-     Temsilci Seçimi10- Osmanlı Piyasasında Sigorta Rekabeti11- Banka-Sigorta İşbirliği12- Devlet Binalarının ve Mallarının Sigortalanması 13- Telefon ve Postalarda Sigorta Usulü14- Yangınlara-      Yangınlara Karşı Alınan Tedbirlerb-     Sigorta Şirketleri ve Yangın Teşkilatıc-      Yangın HaritalarıÜÇÜNCÜ BÖLÜM

OSMANLI SİGORTA PİYASASINDAKİ SORUNLAR VE PİYASAYI DÜZENLEME ÇALIŞMALARI1-     Suiistimallera.       Sigorta Şirketlerinin Halkı Aldatmasıb.      Poliçelerdeki Hilelerc.       Sigorta Şirketleri Adına Hareket Eden Kişilerin Halkı Aldatması d.      Kasıtlı Yangınlar2-     Yasal Düzenlemelere Giden Süreç3-     Piyasayı Düzenleme Çalışmaları; Tedbirler ve Nizamnâmeler4-     Osmanlı Devleti'nde Sigortacılığın Sağlıklı Zeminde Gelişememesinin Nedenleri5-     Sigorta-Din İlişkisi6-     Osmanlı Devleti'nde Yönetimin Sigortacılığa Bakışı7-     Osmanlı Devleti'nde Halkın Sigortacılığa BakışıSONUÇ 

EKLER
 • EK 1- Zahire Nazırı Hacı Veli Ağa ile Dersaadet'te Mukim Fransa Tüccarından Balzac Nam Tacirin Beynlerinde Karargîr Olan Mukavele Zîrde Ati Vech ve Mevad Üzere Senede Rabtolunmuştur

 • EK 2- Rusya Devleti Murahhası Orta Elçisi Davidof'un Takriridir

 • EK 3- 1853 Yılında Trieste Sigorta Kumpanyası'nın Osmanlı Topraklarında Faaliyet Gösterdiğine Dair

 • EK 4- 1854 Yılında İstanbul'da Sigorta Faaliyetlerinin Gerçekleştirildiğine Dair Belge

 • EK 5- Yorgaki Efendi'nin 1887 Raporunda Yer Alan Sigorta Şirketleri

 • EK 6- Le de Sur Sigorta Şirketi'nin Kuruluşuna Dair

 • EK 7- İhtiyat-ı Millî Hayat Sigorta Osmanlı Anonim Şirketi'nin Kuruluşuna Dair

 • EK 8- Millî Sigorta Anonim Şirket-i Umumiyesi'nin Kuruluşuna Dair

 • EK 9- Türkiye Millî Sigorta Şirketi'nin Kuruluşuna Dair

 • EK 10- İttihad-ı Millî Osmanlı Sigorta Şirketi'nin Kuruluşuna Dair

 • EK 11- 1906 Nizamnâmesi'ne Sefaretlerin İtirazlarına Dair

 • EK 12- Osmanlı Devleti'nde Deniz Fenerlerinin Sigortalanmasına Dair

 • EK 13- Emakin-i Emiriye Hakkında İtası Lâzım Gelen Tafsilat

 • EK 14- Kasıtlı Yangınlar ve Tedbirlere Dair

 • EK 15- Sigorta Şirketlerinin Osmanlı Mahkemelerini Tanımamalarına Dair

 • EK 16- 1903'te İstanbul'da Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketleri

 • EK 17- 1914 Yılı İtibariyle İstanbul'da Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketleri

 • EK 18- 1908'de Şirketlerin Aldığı Sigorta Primleri

 • EK 19- 1898-1907 Arasında İstanbul'daki Sigorta Şirketlerinin Yangın Sonrasında Ödedikleri Tazminat Tutarları

 • EK 20- 19. Yüzyıl Sonu 20. Yüzyılın Başında Osmanlı Şehirlerindeki Sigorta Şirketleri ve Bu Şirketlerin Çalışma Alanları

 • EK 21- Osmanlı'dan Günümüze Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin ŞeceresiKAYNAKÇA

DİZİN


Teslimat Koşulları