Osmanlı Devleti'nde Baruthane-i Amire (XVIII. yüzyıl)

25,00 TL

-
+
Sepete ekle
ISBN / ISSN: 9751618592
Basım yılı ve yeri: 2006 / Ankara
Cilt Tipi: Karton kapak
Kondisyon: Yeni
Ürün Ağırlığı: 600 gr

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

Stoktan teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

VII. Dizi - Sayı 202Daha önce Tersâne, Defterhâne ve Tophâne gibi kurumların XVIII. yüzyıl öncesi yapıları aydınlatıldığından hiç ele alınmamış bir konu olan Baruthâne-i Âmire'nin kurumsal yapısı ortaya konmaya çalışılmıştır. 355 s, renkli resimler, Türkçe.ÖNSÖZ

KISALTMALAR

KONU ve KAYNAKLARGİRİŞ: XVIII. YÜZYILDAN ÖNCE OSMANLI BARUTHANELERİA- İSTANBUL BARUTHANELERİ

    1- Atmeydanı Baruthanesi

    2- Kâğıthane Baruthanesi

    3- Okmeydanı Baruthanesi

    4- Şehremini BaruthanesiB- İSTANBUL DIŞINDAKİ BARUTHANELER

    1- Gelibolu Baruthanesi

    2- Selanik Baruthanesi

    3- Bağdat Baruthanesi

    4- Budin Baruthanesi

    5- İzmir Baruthanesi

    6- Mısır Baruthanesi

    7- Temeşvar Baruthanesi

    8- Bor BaruthanesiC- KALE BARUTHANELERİ

D- ÖZEL BARUTHANELERBİRİNCİ BÖLÜM: BARUTHÂNE-İ ÂMİRE'NİN KURULUŞU VE TEŞKİLÂTIA- BARUTHÂNE-İ ÂMİRE'NİN TARİHÇESİB- BARUTHÂNE-İ ÂMİRE BİNALARI

    1- Kalhaneler

    2- Sergihâne

    3- Perdahthâne

    4- Hamam

    5- Mahzen, Nöbet Kuleleri ve Cami

    6-AhırC- BARUTHÂNE-İ ÂMİRE PERSONELİ

    1- İdarî Personel

        a- Nazır

        b- Barutçubaşı

        c- Ruznamçeci

        d- Mübaşir 

        e- Katip

        f- Zabitler

    2- Teknik Personel

        a- Barutçu Neferleri

        b- Kükürtçüler

        c- Vezneciler

        d- Perdahtçılar, Çarkçılar, Kömürcüler

        e- Demirciler(Ahengirân)

        f - Kazancılar (Kazgancılar) 

        g- Marangoz

    3- Diğer Görevliler

        a- İmam ve Müezzin

        b- Seyis

        c- İskender Çelebi Bahçesi Ustası

        d- Hamallar

        e- Mavnacılar

        f - Baltacılar

        g- Nalbant

        h- Bekçiler

        ı - SakaÎKİNCİ BÖLÜM: BARUTHÂNE-İ ÂMİRE'NİN MALİ KAYNAKLARIA- AVARIZ GELİRLERİ

    1- Avarız Bedeli

    2- Nüzul BedeliB- CİZYE GELİRLERİC- MUKATAA GELİRLERİ

    1- Âdet-i Ağnam Mukataası

    2- Resm-i Dönüm Duhân (Tütün) MukataasıD- GÜMRÜK GELİRLERİ

E- BEDELİYELER

G- BEDELCİ TIMAR GELİRLERİÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BARUT ÜRETİMİNDE KULLANILAN HAMMADDELER VE MALZEMELERA- HAMMADDELER 

    1- Güherçile

    2-Kükürt

    3- Odun Kömürü

    4- Odun

    5- TuzB- HAMMADDE TEMİNİ

    1- Güherçile Temini

    2- Kükürt Temini

    3- Odun Kömürü Temini

    4- Odun TeminiC- HAMMADDE TEMİNİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

    1- Güherçile Temininde Karşılaşılan Güçlükler

        a- Güherçile ve Barut Kaçakçılığı

        b- Nakliye Güçlükleri

        c- Mubayaacıların Neden Olduğu Problemler

        d- Halkın Barut Üretmesi

        e- Yerel Yöneticilerin Çıkardığı Güçlükler

    2- Kükürt ve Odun Kömürü Temininde Karşılaşılan GüçlüklerD- MALZEMELER

    1- Barut İmaliyle İlgili Malzemeler

        a- Varil

        b- Deri (Meşin)

        c- Tekne

        d- Demir (Ahen)

        e- Bakır (Nühas)

        f - Kereste

        g- Yelken Bezi

        h- Fıçı

        ı- Kalbur (Gırbal)

        i- Kova (Gerdel)

        j- Elek

        k- Çanak

2- Diğer Malzemeler

        a-Arpa

        b- Saman

        c- Nal ve Çivi (Mıh)

        d- Koşum Kayışı

        e- Yağ

        f- Urgan

        g-Çul

        h-Yular

        ı- Köstek, Kaşağı ve Semer

        i- Sabun

        j- Çuval

        k- Çivi (Mismâr)

       1-KürekDÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÜRETİM VE TÜKETİM A- ÜRETİM 

    1- Barut Üretim Yöntemleri 

    2- Barut Üretim Teknolojisi ve Kalitesi

        a- Üretim Teknolojisi

        b- Üretim Kalitesi

        c- Barut Kalitesini Artırmaya Yönelik Çabalar ve Azadlu Baruthanesi'nin Kuruluşu

    3- Barut Üretim Miktarları ve Maliyet....

    4- Barut İthaliB-TÜKETİM

    1- Sefer İhtiyaçları

    2- Kurumların İhtiyaçları

    3- Donanma

    4- Kalelerin İhtiyaçları

    5- Diğer İhtiyaçlarSONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

EKLER:

EK 1: DİPNOTLARDA KULLANILAN DEFTER ve BAZI BELGELERİN KAPSADIĞ I TARİHLER

EK 2: III. SELİM DÖNEMİ BARUTHÂNE-İ ÂMİRE'NİN DÜZENLENMESİ

EK 3: PARA, AĞIRLIK VE HACİM BİRİMLERİNİN KARŞILIKLARI

EK 4: BELGELER

EK 5: RESİMLER

EK 6: KROKİ VE HARİTALAR


Teslimat Koşulları