Prof. Dr. A.Vedat Çelgin'in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler

650,00 TL

-
+
Sepete ekle
ISBN / ISSN: 9786053964698
Basım yılı ve yeri: 2018 / İstanbul
Dil: Türkçe
Cilt Tipi: Sert kapak
Kondisyon: Yeni
Ürün Ağırlığı: 3500 gr

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

Stoktan teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

958 s, sert kapak ciltli, Türkçe ve İngilizce makaleler.Bu armağan kitabı, değerli hocamız Prof. Dr. A. Vedat Çelgin onuruna 68. Doğum günü vesilesiyle 44 yıllık akademik hayatı boyunca Anadolu arkeolojisine, tarihine ve epigrafisine yaptığı katkılardan dolayı büyük bir çoğunluğu öğrencileri ve meslektaşları tarafından kaleme alınan 68 makaleden oluşmaktadır.Antikçağdan itibaren iyi hocaların değeri bilimsel çalışmaları kadar, yetiştirdiği öğrenciler, karakterleri ve insani iletişimleriyle ölçülür. Hocamızla olan çeyrek asrı aşkın tanışıklığımız sırasında onu yakından tanıma imkanı bulduk. Kendini Eskiçağ Tarihi’ne adamış idealist bir bilim insanıdır. Akademik yaşamını özellikle Lykia, Pisidia ve Pamphylia bölgelerinin arkeoloji, tarih, epigrafi çalışmalarının gelişmesine adamıştır. Termessos tarihi, tarihsel coğrafyası ve necropolis çalışmaları üzerine otoritedir. Bunu yaparken, arazi çalışmaları (kazı ve yüzey araştırmaları) sırasında eskiçağın birçok disiplininde yeni kuşak aka­demisyenlerin usta-çırak ilişkisi içinde sahada yetişmesine vesile olmuştur. Epigrafi son derece yoğun çalışma ve birikim gerektiren bir disiplindir. Epigrafistler kendi içinde kabaca bildiğini ve gördüğünü okuyan olmak üzere iki sınıfa ayrılabilir. Bunların ilkine camiada çok rastlanır. Ancak gerçekten taş üzerindeki yazıtı V. Çelgin hocamız gibi bizzat görerek translitera­syonunu yapan ve transkripsiyonu literatür ile kalıp bilgisiyle pekiştirebilen epigraf azdır. 1995 yılında gerçekleştirilen Termessos Yüzey Araştırması sırasında çok zor görülen ve hatta hemen hemen hiçbir şey okunamayan epigrafik belgeleri sabır ve titizlikle deşifre ederken biz çöme­zlerin (Murat Arslan, Ferit Baz, Emre Erten, Hüseyin Sami Öztürk) gözlerimizin önündeki epigrafi perdesini kaldırmıştır.A. Vedat Çelgin hocamız lisans ve lisansüstü eğitimi sırasında gerek hocalığını yaptığı gerekse akademik hayatı boyunca tanıdığı ve yetkinliğine inandığı sayısız genç akademisyenin ülkemizin önde gelen üniversitelerinin farklı kürsülerinde görev almalarında direkt ve dolaylı olarak rol oynamıştır. Ayrıca yetiştirdiği ve bizzat referans olarak akademiye kazandırdığı öğrencilerinin üniversitelerde önemli görev­lere geldiğini görmüştür.
 • Önsöz

 • Tabula Gratulatoria / Tebrikler

 • Prof. Dr. Ahmet Vedat Çelgin: Özgeçmiş

 • Prof. Dr. Ahmet Vedat Çelgin: Yayın Listesi

 • Aykan Akçay - Betül Gürel

  Görülenin Ötesine Gitmek: Sayısal Görüntüleme Metotları Işığında Termessos'tan Sütunlu Bir Lahit Üzerine Yeni Değerlendirmeler Beyond the Seen: New Evaluations Concerning a Columnar Sarcophagus from Termessos in the Light of Computational Imaging Methods

 • Engin Akyürek - Ayça Tiryaki 

  Beydağları Yüzey Araştırmalarından Bir Grup Bizans Yapısı

  A Group of Byzantine Buildings from the Beydağları Field Survey

 • N. Eda Akyürek Şahin - Hüseyin Uzunoğlu

  Eskişehir Müzesinden Yeni Yazıtlar

  New lnscriptions from the Eskişehir Museum

 • Elif Alten Güler

  Perge Batı Nekropolis'ten iki Yeni Mezar Odası Yazıtı

  Two New Burial Chamber lnscriptions from the Western Necropolis of Perge

 • Ebru N. Akdoğu Arca 

  Provincia Asia'yı Müteakip Nysa ad Maeandrum'da Varlığı Bilinen Romalılar ve Yeni Bir Onurlandırması

  Following the Institution of Provincia Asia, Romans Recorded at Nysa ad Maeandrum and a New Honorary lnscription

 • Murat Arslan

  Arkaik Dönem'de Tiranlık ve Herakleia Pontikeli Klearkhos

  Tyranny in Archaic Period and Clearchus of Heraclea Pontica

 • Çağatay Aşkit

  Aulus Gellius'un Noctes Atticae Eserinde Menandros'un ve Caecilius Statius'un Plocium Oyunları'nın Karşılaştırılması

  A Comparison Between Plocium Games of Caecilius Statius and Menandros in the Book of Aulus Gelliu  'Noctes Atticae'

 • Murat Aydaş

  Panamaralı Zeus'e Yeni Bir Yazıt

  A New lnscription to Zeus of Panamara

 • Nezih Başgelen

  Ernst Krickl'ın 1892 Fotoğraflarında Antalya Kalesi ve Surları

  Photographs from 1892 by Ernst Krickl of Antalya Castle and City Walls

 • Ferit Baz  

  Caesarea'nın Cappadocia Eyaleti'nin Başkenti Olması Konusunda Düşünülmesi Gereken Diğer Faktörler

  Some Other Factors Regarding Caesarea Being the Capital of Cappadocia Province

 • Filiz Cluzeau

  Homeros'u Sahnelemek / Staging Homer

 • Asuman Coşkun Abuagla

  Tymbriada Antik Kentinden Yeni Yazılar

  New lnscriptions from Tymbriada

 • Güler Çelgin 

  Sophokles'te Kontrast ve Çatışma

  Contrast and Conflict in Sophocles

 • Haluk Çetinkaya 

  Doğu Roma'da Hayır İşleri ve Kurumları

  Charities and Philanthropic lnstitutions in Eastern Roman Empire

 • Sedef Çokay Kepçe

  İz(ini) Bırakmak / Leaving a Trace

 • Muzaffer Demir

  Demetrios'un Rodos Kuşatması (MÖ 305)

  Demetrios' Siege of Rhodes (305 B.C).

 • Bedia Demiriş

  Mercurius ile Filolojinin Evlenmesi: Martianus Capella ve Yedi Özgür Sanatın Mitolojik ve Alerorik Betimlemesi

  The Marriage of Mercury and Philology: Mythological and Allegorical Description of Martianus Capella and the Seven Liberal Arts

 • M. Baki Demirtaş

  Thersites: Halktan Adam / Thersites: The Man of Public

 • Meltem Dogan Alparslan - Metin Alparslan - Tolga Pelvanoğlu 

  Kutsal Bir Hitit Kenti Arinna ve Lokalizasyonuna Dair Bazı İpuçları

  Arinna, a Holy Hittite City, and Some Hints Concerning its Localization

 • Şevket Dönmez

  Oluz Höyükten Bir Grup Sayı Tableti

  A Group of Numerical Tablets from Oluz Höyük

 • T. M. P. Duggan

  European Antiquarian, "Epigraphic-Archaeological" Research in "Hitherto Unexplored" Ottoman Lycia in the First Half of the 19'th c. 19. Yüzyılın ilk Yarısında ''Şimdiye Kadar Keşfedilmemiş" Osmanlı Lykia'sı Üzerine "Epigrafik-Arkeolojik" Antiküryen Araştırması

 • Nilay Ediz Okur

  Aiskhylos'un Oresteia'sında Cenaze Ritüelleri

  Funeral Rituals in Aischylus' Oresteia

 • Kenan Eren 

  Efsaneler ve Arkeolojik Kanıtlar Arasında Arkaik Ionia Bölgesi

  Archaic lonia Between Myths and Archaeological Finds

 • Gürkan Ergin

  Evrenin Aksi Olarak Beden ve Uzam: Augustus ve Campus Martius

  Body and Space asa Rejlection of the Cosmos: Augustus and Campus Martius

 • Aliye Erol Özdizbay 

  Roma İmparatorluk Dönemi'nde Byzantion'da Agonistik Festivaller

  The Agonistic Festivalsin Byzantium During the Roman Period

 • Tolga Ersoy

  Sasani İmparatorluğu'nda Köleliğe Dair Hukuki Düzenlemeler: Matikan E Hazar Datastan Temelinde Bir İnceleme

  Legal Regulations Regarding Slavery in the Sasanian Empire: an Examination Based on Matikan E Hazar Datastan

 • Emre Erten

  Termessos ve Teritoryumu'nda Helios Kültü

  The Cult of Helios in Termessos and in its Territorium

 • Nuray Gökalo Özdil - Çisem Çağ 

  Antikçağda Anthropophagia / Anthropophagia in Antiquity

 • Kaan İren

  Sur une Urne Bichrome dans le Musee Archeologique d'lzmir et Remarques sur des Pyxides dites Lydiennes

  İzmir Arkeoloji Müzesinden Çift Renkli Urne ve Sözde Lydia Pyksis'leri Üzerine Saptamalar

 • Turhan Kaçar

  Constantinopolis Piskoposları Nasıl Seçildi (MS 337-381)

  How were the Bishops of Constantinopolis Elected (337-381 A.D.)

 • Necmi Karul

  Gusir Höyük Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem "Düğme-Kemer Tokaları"

  Gusir Höyük Pre-Pottery Neolithic Period "Button-Belt Buckles"

 • Fatma Kaynar

  Hitit Majik Ritüelleri ve II. Mursili'nin Konuşma Bozukluğu Metninin (CTH 486) Karakteri

  Hittite Magical Rituals and the Character of the text of (CTH 486) Murlsili II's Speech Disorder

 • Selen Kılıç Aslan

  Elite Lycian Families and Their Matrimonial Alliances with Distinguished Houses of Kibyra. Some Notes on an Honorary Inscription from Lydai

  Lykialı Elit Ailelerin Seçkin Kibyra Haneler/ ile Olan Evlilik Bağları. lydal'dan Bir Onurlandırma Yazıtı Üzerine Notlar

 • Şenkal Kileci

  Ksanthos'tan Yazıtlı lki Mezar Steli

  Two Inscribed Funerary Stelae from Xanthus

 • Zeynep Koçel Erdem

  Adını Kutsal Dağdan Alan Yerleşme: Ganos (Tekirdağ Gaziköy)

  The Settlement Taken its Name from a Holly Mountain: Ganos (Tekirdağ Gazikoy)

 • R. Eser Kortanoğlu

  Yas / Mourning

 • Gülgün Köroğlu

  Geç Roma-Erken Doğu Roma Dönemi Evlilik Takıları Üzerindeki Tasvirlerin İkonografisi

  The lconography of the Descriptions on Marriage Jewellery in the late Roman-Early Eastern Roman Period

 • F. Nihal Köseoğlu

  Yeri Bulunamayan Bir Saray ve Antikçağın En Önemli Heykel Koleksiyonlarından Biri: Lausos Sarayı ve Heykelleri

  An Unlocalized Palace and One of the Most lmportant Sculpture Collections of Antiquity: the Palace of Lausus and its Sculptures

 • Erkan Kurul - Fatih Yılmaz

  Bir Devir, Bir Yaşam, Bir Şair: Decimus Magnus Ausonius

  An Era, a Life, a Poet: Decimus Magnus Ausonius

 • Mehmet KÜRKÇÜ New Observations on Termessos' Valley of the Cisterns

  Termessos'un Sarnıçlar Vadisinde Bulunan Sarnıçlar Üzerine Yeni Gözlemler

 • Ergün Laflı - Stefano Magnani - Maurizio Buora

  Two Roman Inscriptions in the Museum of Giresun

  Giresun Müzesinden Roma Dönemine Ait İki Yazıt

 • E. Emine Naza Dönmez

  Topkapı Sarayı Harem Şadırvanlı Sofa Daire Madalyonlu Çini Yazıları

  Glazed Tile Roundel Calligraphic Inscriptions in the Hall with the Fountain in the Topkapı Palace

 • Mehmet Oktan

  Cicero'nun İç Savaşta Pompeius'u Tercih Etme Nedenleri

  The Reasons far Cicero Support far Pompey During the Civil War

 • Gül Özaktürk

  Maecenas'a / To Maecenas

 • Banu Özdilek

  Andriake Limanı'ndan Tralleis Üretimi Doğu Sigillata B Grubu Seramikleri

  Easthern Sigillata B Group Ceramics of Tralleis Production from the Port of Andriake

 • Aşkım Özdizbay

  Adını Arayan Portreler: Perge'den Tiberius Claudius Vibianus Tertullus Örneği

  Portraits Lookingfar a Name: Tiberius Claudius Vibianus Tertullus' Case from Perge

 • Hüseyin Murat Özgen

  Anadolu'nun Güç, Onur ve Biat Kapıları: Tak ve Tak Biçimli Kent Kapıları Üzerine Bir Değerlendirme

  Anatolia s Gates of Power, Honour and Allegiance:an Assessment on Arches and Arch-Shaped City Gates

 • Tolga Özhan - Hüseyin Yaman

  Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nden Girland'lı Bir Lahit

  A Garland Sarcophagus from Çanakkale Archaeological Museum

 • Mehmet Özsait - Nesrin Özsait

  Moatra / Moatra

 • Bülent Öztürk

  Bithynia-Paphlagonia Sınırından (Tios veya Hadrianopolis) Bir Yazıt Üzerine Düşünceler, Zeus Syrgastes/Syrgastios Kültü ve Agon'u

  Observations on an lnscription from the Borderland of Bithynia and Paphlagonia (Tios or Hadrianopolis), the Cult and the Agon of Zeus Syrgastes/Syrgastios

 • Hüseyin Sami Öztürk

  Kocain'den (Termessos Egemenlik Alanı) Yeni Eirenarkhesve Diogmites Yazıtları

  New Inscriptions of Eirenarches and Diogmites from Kocain (Territory of Termessos)

 • Şükrü Özüdoğru

  Kibyra ve Yakın Çevresinin Erken Dönem Yerleşim Tarihçesi

  The Early Settlement History of Kibyra and its Surroundings

 • Peter Rothenhöfer

  Tod in Rom: Fünf unedierte lateinische Grabtituli aus Rom

  Roma'da Ölüm: Roma'dan Daha Önce Yayımlanmamış Beş Adet Latince Yazıtlı Mezar Taşı

 • Sema Sandalcı

  Yazı Öncesinde Bellek: Esin Perileri, Ozanların ve Habercilerin İşlevi

  Memory Before Script: the Function of Muses, Gleemen and Messengers

 • Sevgi Sarıkaya

  Kunaksa Muharebesi'nde Tissaphernes'in Rolü

  The Role of Tissaphernes in the Battle of Cunaxa

 • Veli Sevin

  Neikaia: Kadim Bir Madenci Kenti

  Neikaia: an Ancient Mine-Owner City

 • Hamdi Şahin

  Yeniyurt Kalesi'nden Yeni Bir Athena Adağı

  A New Offeringfar Athena from Castle Yenikale

 • Erman Şan

  Cermi'nin Doğu Roma Imparatorluğu'na Dair Kayıp Kitabı Hakkında Bazı Tespitler (MS IX Yuzyıl)

  Some Findings Conceming al-Djarmi's Lost Book on the Byzantine Empire (IXth Century A.D.)

 • Burak Takmer - Gülcan Kaşka

  Fahri Duumviratus: Colonia Caesarea Antiochensis Örneği

  Honorary Duumvirate: the Case of Colonia Caesarea Antiochensis

 • Vicdan Taşçı

  Akhilleus Tatios'tan İki Ekphrasis Sahnesi

  Two Ekphrasis Expressions from Achilleus Tatius

 • Oğuz Tekin

  Gryneum, its Coins and the Pinna Nobilis

  Gryneum Sikkeleri ve Pinna Nobilis

 • Ü. Fafo Telatar

  Kendisini Devletine Adamış bir Consul'ün Halkına Seslenişi

  A Consul Devoted to the Republic and His Addressing the People

 • Özgür Turak 

  Perge'nin Roma İmparatorluk Dönemi Lahit Tipolojisi

  Sarcophagus Typology of Perge in the Roman lmperial Period

 • Nihal Tüner Önen

  Perge'den Yeni Yazıtlar: Titus Flavius Clemens Pelopidianus'un Sunduğu Yazıtlı İki Heykel Adağı

  New Inscriptions from Perge: Two Sculptura with Inscription Dedicated by Titus Flauius Clemens Pelopidianus

 • Abdurrahman Uzunarslan

  Typallion ve Prostanna'dan Yeni Epigrafik Belgeler

  New Epigraphical.Documents from Typallion and Prostanna

 • Burhan Varkıvanç

  Ksanthos'taki Güneydoğu Sektör Üzerine Düşünceler

  Thoughts on the Southeast Sector in Xanthus

 • Oya Yağız

  Thrak Sikkeleri'nde Ana Tanrıça İkonografisi

  The Iconography of Mother Goddess on Thracian Coins

 • Oğuz Yarlıgaş

  Carrhae Savaşı Öncesi ve Sonrasında Fırat Sınırında Şiddet ve Propaganda

  Violence and Propaganda on the Euphrates Frontier Before and After the Battle of Carrhae


Teslimat Koşulları