Sebilürreşad

65,00 TL

-
+
Sepete ekle
Sahaf üründür.
ISBN / ISSN: 9786058930858
Basım yılı ve yeri: 2009 / İstanbul
Dil: Türkçe
Cilt Tipi: Karton kapak
Kondisyon: Yeni
Ürün Boyutları: 135 x 210 mm
Ürün Ağırlığı: 250 gr

1-3 iş günü içinde teslim

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

1-3 iş günü içinde teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden İslamlastırılmasına dair yürütülen güncel tartışma bir yandan ağırlıklı olarak ellili yıllarla yapılan kıyaslamalara dayandırılmakta, öte yandan da İran İslam Cumhuriyeti'ndeki durumla ilişkilendirilmektedir. Ancak bu esnada İslamcı ideolojinin düsünce tarzının tarihsel boyutu genellikle dikkate alınmamaktadır.Bu araştırma, İslamcı düşüncenin Atatürk ve İnönü dönemlerinde kopmuş gibi görünen sürekliliğini haftalık Sebilürreşâd mecmuası (1908-1925 ve 1948-1965) temelinde ortaya koymaktadır. Aynı zamanda İslamcı yazarların kendi siyasî ve sosyal çevrelerine dair besledikleri düşüncelerde yaşanan değişimleri de ele almaktadır.316 s, Türkçe.KISALTMALAR 

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜMGİRİŞ1- Basın Çevresi: Basın ve "Kamuoyu"a- Türk Basınının İlk Dönemib- II. Abdülhamid Döneminde Basınc- II. Meşrutiyetd- Basın Kanunu ve Basın Dünyası 1909-19492- Sırat-ı Müstakim/Sebilürreşâd: Dıştan Belirlenen Kader ve Ortak Karakteristik Özelliklera- Tarih            i. 1908-1912 - II. Meşrutiyet'in Değişim Havası             ii.  1912-1914 - Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Öncesi Dönem            iii.  1914-1918 - Birinci Dünya Savaşı            iv. 1918-1920 - İstanbul'un Yabancı İşgali Altındaki Dönem            v. 1920-1922 - Kurtuluş Savaşı'nda            vi.  1922-1925 - Cumhuriyet'in Kuruluş Yılları            vii.  1948-1950 - İktidarın DP'ye Geçmesib- Gazetecilik Anlayışı ve İdeolojik HedeflerİKİNCİ BÖLÜM

İÇERİK ANALİZİ1- İslam Toplumua- Hükümetin Rolüb- İlmiyenin Rolüc-  Ailenin Rolü2- Devlet Teorisia- Hürriyet, Eşitlik, Demokrasib- İslam Devleti'nin Yapısıc- Meclis ve Partilerd- Hilafet Meselesi3- Avrupa ve "Şark Meselesi"a- "İttihad": - İslam Âlemi Birliği Çağrısıb- Cihat Düşüncesi            i. Trablus'taki Cihatii. Balkan Savaşları (1912-1913)            iii. Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)            iv. Millî Kurtuluş Savaşı4- Din Reformua- Dinin Zararlı Etkilerinden "Arındırılması", Asla Dönüşb- "İçtihad" Meselesic- Reform Karşıtı Sesler5- Talim ve Terbiyea- Temel Eğitimin Durumub- Medrese Reformuna Dair            i. 1908-1910            ii. 1911-1914            iii. 1920-1924c- Okullarda ve Yüksekokullarda Din Eğitimi            i. Okullarda Din Eğitimi            ii. İmam-Hatip Okulları6- Ekonomia- Avrupalıların Ekonomik Hâkimiyetlerinin Sebepleri ve Bunun Nasıl Aşılacağıb- İslamî Ekonomi Öğretileri            i. Çalışma Ahlakı ve Gelir Elde Etme            ii. Sosyal Adalet ve Riba Yasağı7- Çeşitli Bilim Dallarına Dair Bilgilera- Tarihb- Felsefec- Edebiyatd- Fen Bilimleri8- İslam ve Milliyetçilik9- "Batılılaşma" ve Sekülerleşmea- "Tanzimat Kafası"na Getirilen Eleştirib- Sekülerleşme Eleştirisic- 1948 Sonrası Laiklik Tartışması10- İslam Düşmanlarıa- Siyonistlerb- Masonlarc- Komünistlerd- Misyonerler11- Kendini Haklı Çıkarmak Amacıyla Yapılan Savunmaa- En Önemli Konular ve Argümanlari. Dinin Gerekliliği ve Akla Uygunluğu, Buna Bağlı Olarak da Şeriatın Mutlak   Geçerlilik Talebi            ii. İslam'ın Ahlakî-Sosyal Bileşenlerinin Vurgulanması             iii. İslam Dünyasının Geri Kalmışlığının Açıklanması            iv. İlerleme Düşüncesi ve "Medeniyet"            v. İnsanlığın Doğal Dini Olarak İslam b- Kendini Haklı Çıkarmak Amacıyla Yapılan Savunmanın İzlediği Strateji            i. Sebilürreşâd, Karşıtlarının Konumları ve Düşünceleriyle İlgilenmektedir       ii. Sebilürreşâd, "İslam"ı ve "Garp"ı Karşı Karşıya Koymaktadıriii. Sebilürreşâd, Kabul Gören Hümanist Kavramları Kendi Zihniyetiyle Yorumlamakta ve Başka Herkesi Bu Kavramları Yanlış Kullanmakla İtham Etmektedirc- İslam Dışı Kaynakların Kullanılmasıd- "İslam'a Davet"ÜÇÜNCÜ BÖLÜMSONSÖZ1- Özet2- Sebilürreşâd'ın Gözünde Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemlerinin Mukayesesi3- Sebilürreşâd'ın MirasıKAYNAKÇA

DİZİN


Teslimat Koşulları