Tarihte Kıbrıs. İlkçağlardan 1960'a kadar (2 cilt takım)

150,00 TL

-
+
Sepete ekle
ISBN / ISSN: 9786056794506
Basım yılı ve yeri: 2017 / İstanbul
Dil: Türkçe
Cilt Tipi: Karton kapak
Kondisyon: Yeni
Ürün Ağırlığı: 5000 gr

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

Stoktan teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

1332 s, s/b resimler, orjinal kutusunda, Türkçe.Bu kitap, yukarıda anlatmaya çalıştığımız Kıbrıs’ın ilk çağlardan 1960’ara kadar devam eden tarihini bilimsel araştırmalar ile ortaya koymaya çalışan bir eserdir. Kitaptaki yazıların tamamı ele aldığı dönemin ve konunun kaynaklarına ulaşılarak hazırlanmıştır. 1960 sonrası dönemi araştırmamız içine almamızda, henüz daha bu tarihten sonraki sürecin “tarih olma” özelliğine sahip olmamasının payı büyüktür. Bilindiği gibi Kıbrıs’ın 1878 yılında øngilizlere kiraya verilmesinden sonra adada ortaya çıkan uygulamalardan dolayı “Kıbrıs sorunu” ortaya çıkmıştır. øngilizlerin 1960 yılından sonra adadan tamamen çekilmeleri ve yönetimin Rumların kontrolüne geçmesiyle “Kıbrıs sorunu” uluslararası ilişkilerin ilk gündemini almıştır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak Türklerin kendi kaderlerini tayin etmelerinin bir sonucu olarak 1776 yılında KTFD ve daha sonra da KKTC kurulmuştur. Bu dönemde Dr. Fazıl KÜÇÜK ve Rauf DENKTAùŞ Kıbrıs Türklerinin milli liderleri olarak öne çıkmıştır. Son yıllarda Kıbrıs’ta Türk ve Rum taraflarını tekrar bir çatı altında birleştirmek ve tek bir devlet oluşturmak için çalışmalar yoğunlaşmıştır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Türkiye dışındaki aktörlerin Kıbrıs meselesinden anladıkları aynı Girit ve diğer Avrupa ülkelerinde yaptıkları gibi Türkleri tamamen adadan sürmektir. Bu nedenle bu kitap Kıbrıs Meselesinin mahiyetini anlamaya ve gelişmelere sağlıklı/kalıcı bir bakış kazandırmaya katkı sağlayacaktır.İÇİNDEKİLERI. CİLT
 • ÖnsözA - İlkçağlardan Venediklilere Kıbrıs Adası
 • İlknur Gürgen / M.Ö. 2. Binyılda Kıbrıs

 • Remziye Okkar / Eski Çağlardan Roma Dönemine Kıbrıs/Alashiya Adasında Hükümranlık Mücadelesi: Genel Bir Bakış

 • Suzan Akkuş Mutlu / Egeli Kavimler Göçünün Alaşia(Kıbrıs) Krallığına Sosyo-Ekonomik Etkileri

 • Ergün Laflı - Maurizio Buora / Some Observations on the Aegean Ware and Fine Grafto Ware in Western Asia Minor

 • Turhan Kaçar / Erken Hıristiyanlık Tarihinde Kıbrıs Üzerine Bazı Notlar

 • Yegana Chaghlayan / The Crusade Phase of the History of Cyprus

 • Ali Aksu / Emeviler ve Abbasiler Döneminde Kıbrıs

 • Emine Dingeç / Kıbrıs’a Kıptilerin Gelişleri

 • Ferda Tuncer Tutaman / 1489 - 1570 - Kıbrıs’ta Venedik HâkimiyetiB - Osmanlılar Döneminde Kıbrıs1 ) İdari yapı, seyahatname ve kaynaklarda Kıbrıs
 • Mübariz Ağalarlı / Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”lerinde Kıbrıs ve Çevresi (X.-XVII. Yüzyıllar)

 • Mustafa Öztürk / 17. Yüzyılda Venedik Arşivindeki Türkçe Belgelerde Kıbrıs

 • Mehmet Demiryürek / 1 Numaralı Kıbrıs Mukataa Deferine Göre Kıbrıs Adasında Mukataa Uygulaması (Mesarya Kazası)

 • Hatice Oruç / Kıbrıs Derdest Deferi (H.1194/ M.1780)

 • Ayşegül Kuş / Kinneir’in İzlenimleri Işığında Kıbrıs Adası: Mağusa, Larnaka, Lefoşa

 • Mustafa Oral / Antalya’nın Kıbrıs’la İlişkileri

 • Nihal Bakışçı / 1572 Tarihli Kıbrıs Tahrir Deferleri ile 1833 Tarihli Kıbrıs Temettuat Deferi Karşılaştırılması: Vadili Köyü Örneği

 • Ayşe Nükhet Adıyeke / Osmanlı Egemenliğinin Kurgulanması Açısından Kıbrıs ve Girit’in Karşılaştırılması Benzerlikler farklılıklar

 • Orhan Kılıç / Kıbrıs Beylerbeyileri: Sistematik Bir Analiz

 • Talip Karakaya / Fransızca Kaynaklarda Kıbrıs’ta Osmanlı Hâkimiyeti ve Yapılan Çalışmalardan Örnekler2) Toplum Yapısı, Sosyal ve Ekonomik Hayat
 • Zübeyde Güneş Yağcı / Kıbrıs’ın Fethi ve Ele Geçirilen Esirler

 • Kamil Çolak / Kıbrıs’ta Köle ve Cariyelerin İhtidaları (XVIII. Yüzyıl)

 • İbrahim Yılmazçelik - Özcan Tatar / Osmanlı Döneminde Çukurova Bölgesinden Kıbrıs’a Aşiretlerin İskânı (1700-1750)

 • Yakup Yılmaz - Ayhan Sertkaya / Son Kışlak: Yörüklerin Kıbrıs Sürgünleri

 • Güven Dinç / 1821 Yılında Kıbrıs’ta Yaşanan Gelişmeler ve Emvâl-ı Metrûke

 • Behset Karaca - Kadir Karacan / 1842 Tarihli, 3751 Numaralı Nüfus Deferine Göre Baf, Kukla ve Hırsof Kazalarındaki Müslim Reayanın Nüfus Ve Toplum Yapısı

 • Mustafa Akkaya / XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Kıbrıs’ın Nüfusu

 • Salih Akyel / Kıbrıs Adası Nüfus Deferlerine Göre XIX. Yüzyılın Ortalarında Karpaz Kazasının Nüfus ve Toplum Yapısı

 • Nedim İpek / Osmanlı Döneminde Kıbrıs’ta Nüfus Göçü

 • Emine Gümüşsoy / Kıbrıs Hapishanesi

 • Fahri Yetim / Tereke Defterlerine Göre Tanzimat Döneminde Kıbrıs’ta Gayri Müslimlerin Sosyo ELoOomik Durumu

 • Melike Karabacak / 19. Yüzyılda Kıbrıs’ta Kölelik

 • Gökden Göker / Kıbrıs Sicillerine Göre Tanzimat Dönemi Vergi Uygulamaları

 • İhsan Seddar Kaynar / Kıbrıs’ta Çekirge Kampanyaları (1879-1897)

 • Muhittin Eliaçık / Kıbrıs’ta Çekirge İstilası ile İlgili Osmanlı Arşiv Belgeleri

 • İsmail Altınöz / Osmanlı Döneminde Kıbrıs Çingeneleri3 ) Mimari Eserler, Edebiyat ve Eğitim
 • Bahargül Ataş / Kıbrıs Fethinde Sanatsal ve Düşünsel Boyurlarıyla St.Nicholas Katedrali

 • Mucize Ünlü / Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Kıbrıs’ta Eğitim

 • Selma Ataman / Kıbrıs’ta Bir Divan Şairi: Siyâhî Mustafa Dede

 • Sevinç Qasımova / Akdeniz Adalarında Sürgün Hayatı Yaşayan Türk Aydınları: Namık Kemal ve Ahmet AğaoğluII.CİLT4 ) Tekkeler, Zaviyeler, Türbeler ve vakıfar
 • Mehmet Cemal Öztürk / Başbakanlık Osmanlı Arşivine Göre Kıbrıs Tekkeleri

 • Fahri Maden / Kıbrıs’ta Bektaşi Tekke ve Türbeleri

 • Hasan Hüseyin Adalıoğlu - Nizmettin Arslan / Konya Mevlânâ Müzesi Arşivinde Bulunan Yeni Belgeler Işığında Kıbrıs/Lefoşe Mevlevîhânesi

 • Mehmet Topal / Lefke’de Osmanlı Vakıfarı

 • Meral Bayrak Ferlibaş / Kıbrıs’ta XIX. Yüzyılda Kurulan Vakıflardan Muhassıl Mehmed Emin Efendi Evkafı

 • Meryem Kaçan Erdoğan / Osmanlı Kıbrıs’ında Menteşzade Ailesi Tarafından Kurulan Vakıfar

 • Mevlüt Çam / Kıbrıs’ta Tasavvuf Hayat (Hala Sultan Tekkesi ve Lefoşa Mevlevihanesi Örneğinde)

 • Mustafa Alkan / Lala Mustafa Paşa’nın Kıbrıs Vakıfarı: Kıbrıs’ta Vakıf, İmar ve İskân

 • Necdet Yılmaz / Kıbrıs’ta Hala Sultan Tekkesi ve Son Şeyhi Musa Kâzım EfendiC - İngiltere Döneminde Kıbrıs’ın Yönetimi1 - İdari Yapı 
 • Macide Başlamışlı - Adem Çalışkan / İngiltere’nin Yakın Doğu Politikası Dahilinde Kıbrıs’ın İngilizlere Devri

 • Osman Kayabaşı / Osmanlı Devleti’nden İngiliz Yönetimine Geçiş Sürecinde Kıbrıs Askeri Polisinin İnşası (1878-1881)2 - Çözüm planları ve Kıbrıs Meselesi
 • Büşra Çakmak / Kıbrıs’ta İngiliz Yönetimi ve Yapılan Çözüm Planları

 • Ali Kaşıyuğun / Yunanistan’ın Enosis Çabaları ve I.Dünya Savaşı Yıllarında Kıbrıs Meselesi

 • Turgay Bülent Göktürk/  Lozan Konferansında Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Basınındaki Yansımalar

 • Esra Özsüer / Elefherios Venizelos ve Kıbrıs Sorunu: “Megali İdea”dan Yeni Bir Politik Dönemece

 • Ceyda Tuna Bozdoğan / The Times Gazetesine Göre 1955 Olayları ve Kıbrıs Sorunu

 • Kemal Çelik / Demokrat Parti Döneminde Kıbrıs Srorunu’nun Ortaya Çıkması

 • Betül Buzbay Akdemir / Kıbrıs Krizlerinde ABD’nin Turumu ve Etkileri

 • Eyüp Nurettin Bozdoğan / Arşiv Belgeleri ve Dönemin Basını Işığında Kıbrıs Meselesi (1954-1955)

 • Mehmet Ali Ünal / Girit ve Kıbrıs Meseleleri : Mukayeseli Tahlil

 • Olcay Özkaya Duman / 20.Yüzyıl Uluslararası Siyasal Denkleminde Kıbrıs’ta İki Tarz-ı Siyaset ve Dekolonyalist Çabalar: Çözüme Doğru İlk Adım

 • Süheyla Göktürk / 1955 Londra Konferansı ve Sonrasında TBMM’deki Kıbrıs Tartışmaları3 - Sosyal ve siyasi hayat
 • Bünyamin Kocaoğlu / Konsolosluk Raporlarına Göre 1930’lu Yıllarda Kıbrıs Türklerinin Durumu

 • Dimitri Michalopoulos / Konstantinos Karamanlis and THE Cyprus Issue,1955-1959

 • Emin Onuş / Kıbrıs Türk Basınında Ulusal (Türk) Kimliğinin Gazete Logo ve Resimlerine Yansıyışı

 • Ersoy Soydan / Türk Sinemasında Kıbrıs Konulu Filmler

 • Önder Duman / 1920’lerin Başı İtibariyle Kıbrıs Türkleri Üzerine Bazı Tespitler

 • Soyalp Tamçelik / Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı Belgelerine Göre Kıbrıslı Türklerle İlgili Raporların Analizi ve Sosyal Hayata İlişkin Değerlendirmesi (1936-1941)

 • Ulvi Keser - Asporça Melis Keser Kıbrıs’ta Siyasi Dayanışma Örneği Olarak Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu ve Katak4 - Siyasi ve sosyal olaylar 
 • Ahmet Özcan - Yıldız Deveci Bozkuş / İngiliz İdaresi Döneminde Kıbrıs’ta Ermeni Faaliyetlerinin İlk Yıllarına Bir Bakış

 • Nuri Adıyeke / Balkan Savaşları Sırasında Yunanistan’ın Kıbrıs’tan Asker Toplama Faaliyetleri ve İngiltere’nin Tepkisi

 • Ulvi Keser / Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Akdeniz, Kıbrıs ve Askeri İstihbarat Faaliyetleri5 - Eğitim, edebiyat, kültür ve basın 
 • Fahri Kılıç / Kıbrıs’ta Yeni Türk Alfabesinin Öğretimi

 • Hacer Göl / 1931 Kıbrıs İsyanı ve Ulusal Basında Yankıları

 • Havva Tekin / Geçmişten Günümüze Kıbrıs Kültür Yaşamı İçinde Lefoşa Şehrinin Yeri ve Önemi

 • Murat Kılıç - Mehmet Kılıç / “Ana” ve “Yavru” Vatan Arasında Kültürel Bir Köprü: Türkiye’den Kıbrıs’a Gönderilen Öğretmenler

 • Nurten Çetin / Millî Mücadelede Kıbrıs Türk Kamuoyu

 • Yakup Şahin / Tarihsel Süreç İçerisinde Kıbrıs’ta Kimlik Algısının Dönüşümü6 - Mimari ve Modernleşme
 • İhsan Tayhani / Kıbrıs Hava Sahasının Önemi ve Kıbrıs’ta Havacılık Faaliyetleri

 • Aleksandar Kadijevic / Neo-Byzantine Architecture in Cyprus (19-20 c.) in the European and Mediterranean Context


Teslimat Koşulları