Uluslararası Doğu Anadolu Güney Kafkasya Kültürleri Sempozyumu - Bildiriler II

495,00 TL 295,00 TL

-
+
Sepete ekle
ISBN / ISSN: 9781443872751
Basım yılı ve yeri: 2015 / Newcastle
Dil: Türkçe, İngilizce
Kondisyon: Yeni
Ürün Boyutları: 210 x 300 mm
Ürün Ağırlığı: 1700 gr

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

Stoktan teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

Uluslararası Doğu Anadolu Güney Kafkasya Kültürleri Sempozyumu - Bildiriler II535 s, İngilizce ve Türkçe makaleler.
 • Sunuş (Prof. Dr. Hikmet KOÇAK)

 • Önsöz (Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN)

 • Symposium açılış konuşması (Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK)

 • Giriş (Assoc. Prof. Mehmet IŞIKLI ve Doç. Birol CAN)

 • Açılış Bildirisi - Fahri IŞIK / Batıyı Yaratan Uygarlık: Anadolu-İonIron Age  
 • Mahmut Bilge Baştürk / Considerations on the Belief Systems of the Early Iron Age Peoples in Lake Van Basin (Van Gölü Havzası'nda Erken Demir Çağı Halklarının İnanç Sistemleri Üzerine Düşünceler) 

 • Dorothea Mauermann / Azatan: An Iron Age Fortification and Settlement in Shirak, (Armenia) (Azatan - Ermenistan Shirak’ta Bir Demir Çağı Kalesi ve Yerleşimi)

 • Ramin Alizadeh / Urartu Çivi Yazıları Belgelerine Göre Güney Kafkasya’nın Bazı Küçük Beylikleri: Etiuni, Erikuahi, Uelki, Qu-Albani, Luipruani, Arquqiu (Some Small Principalities of Southern Caucasus According to Urartian Inscriptions: Etiuni, Erikuahi, Uelki, Qu-Albani, Luipruani, Arqiuqi)

 • Hatice Kalkan / Van Havzası’nda Post Urartu, Med ve Akhamenid Dönemlerinin Kültürel Tanımı Üzerine (Over the Cultural Identification of Post Urartian, Median and Achaemenid Periods in the Van Basin) 

 • Altan Çilingiroğlu / Van Ayanis Kalesi Kazıları Işığında Urartu’da Son Gelişmeler (In the Light of Excavations on Van Ayanis Fortress: Recent Developments in Urartu) 

 • Vedat Keleş / Sikkeler Işığında Karadeniz'de Grek Etkisi (Güney Bölge) (The Impact of Greece on the Black Sea Region in the Light of Numismatical Evidence) 

 • Mehmet Karaosmanoğlu, Mehmet Ali Yılmaz / Yeni Veriler Işığında Altıntepe Tapınak Kompleksi  (In the Light of New Data: The Temple Complex at Altıntepe) 

 • Lauren Ristvet, Veli Bahşaliyev, Hilary Gopnik, Safar Ashurov (2010-2011 American-Azerbaijani Excavations at Oğlanqala / 2010-2011 Yılında Oğlankale’de Amerika-Azerbaycan Kazıları)  

 • Birol Can / Analogical Observations on the Mosaics of the Caucasus and Anatolia (Kafkasya ve Anadolu Mozaikleri Üzerine Analojik Gözlemler) 

 • Yasin Topaloğlu / A Heartland in Northeast Anatolia: Akçakale Island (Akçakale Adası Kazıları) 

 • Stephan Kroll / Archaeology between Urartu and the Achaemenids (Urartu ve Akamenidler Arasında Arkeoloji) 

 • Annagret Plontke-Luening / In Search of the Late Hellenistic City of Tigranokerta (Geç Helenistik Tigranokerta Kentinin Araştırılması) 

 • Mehmet Karaosmanoğlu, Halim Korucu / Erzincan Ovasındaki Geç Demir Çağ Seramiklerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Late Iron Age Ceramics in the Erzincan Plain) 

 • Vakhtang Licheli / Achaemenids-Type Painted Pottery in Central Transcaucasus and Eastern Anatolia – One Way of Development (Merkezi Transkafkasya ve Doğu Anadolu’daki Akhamenid Tipi Boyalı Seramikler – Tek Yönlü Bir Gelişme)

 • Aynur Özfırat / Ağrı Dağı-Bozkurt Son Tunç-Erken Demir Çağ Kalesi (Mt. Ararat: Bozkurt Late Bronze-Early Iron Age Fortress 

 • Hanifi Biber / Bulanık ve Malazgirt’teki Bazı Demir Çağ Kaleleri ve Arzaşkun’un Yeri Sorunu (Some Iron Age Castles in Bulanık and Malazgirt Regions: The Problem of the Location of Arzaşkun) 

 • Atilla Batmaz / Ayanis Kalesi'ndeki Haldi Tapınağı’nın Depo Odaları (Temple Storerooms in the Urartian Fortress at Ayanis) 

 • Birgül Öğüt, Sanem Erdil-Kocaman / Melting Pot? – Urartu Bronz Kemer ve Plakalar Üzerindeki Geç Hititi Ekisi (Melting Pot? – The Syro-Hittite Influence on Urartian Bronze Belts and Plaques) 

 • Arsen Bobokhyan, Alessandra Gilibert, Pavol Hnila / Vishapakars: Current Approaches to Dating of Relief-Decorated Stone Stelae in Armenia (Vişapakars: Ermenistan’daki Kabartmalı Megalitlerin Arkeolojik Yönden İncelenmesi

 • Ali Çiftçi / Animal Husbandry in Urartian Kingdom / Urartu Krallığı'nda Hayvancılık 

 • Rafet Çavuşoğlu / Van-Kalecik Nekropolü'nden Urartu Takıları (Urartian Jewellery from Kalecik Necropolis, Van) 

 • Gülşah Altunkaynak / Erzurum Müzesi'nde Bulunan Urartu Dönemi Öncesine Ait Metal Silahların Kimyasal Yapısı (Chemical Structure of Metal Weapons Belonging to the Pre-Urartian Period Stored in the Erzurum Museum) 

 • A. Tuba Ökse / Doğu Anadolu Demir Çağı Kültürünün Güneye Yayılımı: Yukarı Dicle Havzasından Yeni Bulgular (The Southern Expansion of the Eastern Anatolian Iron Age Culture: New Findings from the Upper Tigris Basin) 

 • Silvia Balatti / The People of the Northern Zagros Mountains and the Empires: From the Manneans to the Carduchians (Kuzey Zagros Dağları Halkları ve İmparatorlukları: Mannalar'dan Karduklar’a) 

 • Hatice Ergürer / Doğu Anadolu Kültürlerinde “Dağ” Kavramı (The Concept of “Mountain” in Eastern Anatolian Cultures) 

 • Zaraza Friedman / Ships Depicted in the Küyünjik Reliefs and Their Interpretation (Kuyuncuk Kabartmalarında Tasvir Edilen Gemiler ve İşlevleri) 

 • Özlem Çevik, Aylin Ü. Erdem / Ethnoarchaeology in Ayanis Village in Eastern Anatolia: Production, Storage and Consumption of Pastoral Products both in the Present and the Past (Ayanis Köyünde Etnoarkeoloji)

   Mediaeval Age 
 • Ali Murat Aktemur / Birkaç Örnek Işığında At Heykeli Formlu Mezar Taşları ve Mezar Taşlarında At Figürü (In the Light of Some Samples, Horse Shaped Grave Stones and Horse Figures on Grave Stones) 

 • Yavuz Günaşdı / Erzurum Kalesi Kazısı (Excavations on Erzurum Castle) 

 • Mehmet Tezcan / Klasik ve Erken Ortaçağ Dönemlerinde Transkafkasya'da Anadolu'yu Hazar'a ve Türkistan'a Bağlayan Yollar Hakkında (On the Routes in Trans-Caucasus connecting Anatolia to the Caspian and Turkestan in Antiquity and Early Middle Ages)

 • Hüseyin Yurttaş, Mohammad Reza Ghari Heidari (İran-Türkiye (Serahs-Trabzon) İpek Yolu (Doğubayazıt, Iğdır, Ani) / Silk Road of Iran-Ani-Iğdır-Trabzon) 

 • Haldun Özkan / İpek Yolunda Anadolu Köprüleri (Ani-Kars-Erzurum-Bayburt-Gümüşhane-Trabzon) (Anatolian Bridges on the Silk Road (Ani-Erzurum- Bayburt- Gümüşhane-Trabzon)

 • Mustafa Küçüköner / Gravürlerle Erzurum ve Ani'ye Bakış (An Overview of Ani and Erzurum using Etchings) 

 • İbrahim Üngör / Urartu Kale Kazıları (Pasinler Kalesi) (Excavations on Pasinler Castle 2001) 

 • Hamza Gündoğdu  / XI.-XVIII. Yüzyıl Kuzeydoğu Anadolu Türk Mimarisinde Geleneksel ve Yerel Üslup Uzantıları (Extensions of Traditional and Local Styles in Northeastern Anatolia: Turkish Architecture in the XI-XVIIIth Centuries)

 • Roberto Bixio, Andrea de Pascale  / Defensive Devices in Ancient Underground Shelters: Comparison among the Sites of Aydıntepe, Ani, Ahlat and Cappadocia in Turkey (Eski Yeraltı Barınakları'ndaki Savunma Düzenekleri: Doğu Anadolu Yerleşimleri (Aydıntepe, Ani, Ahlat) ve Kapodokya Arasında Karşılaştırma)

 • Fahriye Bayram / Gürcistan’ın Sina’sı: Tao-Klarceti (The “Sinai” of Georgia: Tao Klarceti) 

 • George Narimanishvili / Foreign Policy of George I and al-Hakim (Birinci Giorgi’nin Dış Siyaseti ve Al-Hakimi) 

 • Hasan Buyruk / Iğdır Kervansarayı Cephe Düzenlemesi ve Taş Süslemeleri (The Facade and Stone Decorations of Iğdır Caravanserai)


Teslimat Koşulları