• 150 TL ve üzeri bedava kargo

 • Stoktan teslim

 • Güvenli ödeme

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

 • 130,00 TL117,00 TLKDV
  Dahil
 • Adet
  veya
  Aklımdakiler Listene Ekle

  Daha sonra satın alacağınız ürünleri lütfen sepetinizde değil, Aklımdakiler listenizde saklayınız. Sepette uzun süre kalan ürünler, stok problemi olmaması için belirli aralıklarla temizlenmektedir.


100 TL üzerine vade farksız 3 taksit imkanı

Genel Açıklama

Anadolu-Kafkasya İlişkileri Araştırmalar Dizisi - 1

724 s, s/b resimler, Türkçe ve İngilizce makaleler, özetler.

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 • Ahmet UHRİ / Kafkasya’dan Anadolu’ya Üzüm ve Şarabın Öyküsü / Story of Grapes and Wine from Caucasus to Anatolia 
 • Ali İrfan KAYA / Mühimme Defterlerinde Osmanlı-Gürcü İlişkileri (1698-1703) / Ottoman-Georgian Relations in Mühimme Defters (1698-1703)
 • Buket BEŞİKÇİ - Tevfi k Emre ŞERİFOĞLU / Erzurum-Uzundere’de Peyzaj Arkeolojisi: Çamlıyamaç Köyü ve Çevresinin Arkeolojik ve Kültürel Peyzajı Üzerine Bir Öninceleme ve Ön Değerlendirme / Landscape Archaeology in Erzurum: A Preliminary Investigation and Assessment of the Archaeological and Cultural Landscape of the Çamlıyamaç Village and Its Vicinity 
 • Cemal SEVİNDİ - Ferdi AKBAŞ / Uzundere (Erzurum) İlçesindeki Köy Yerleşmelerinin Coğrafî Özellikleri İle İlgili Bir İnceleme / A Study on the Geographical Features of Village Settlements in Uzundere (Erzurum) Province 
 • Claudia SAGONA / Forty Years of Archaeological Fieldwork in the Highlands of Eastern Turkey, Georgia and Beyond /  Doğu Türkiye, Gürcistan ve Ötesinin Dağlık Bölgelerinde Arkeolojik Araştırmalarla Geçen Kırk Yıl 
 • Damase MOURALIS / Obsidian Sourcing and Prehistoric Exchanges in Anatolia, Caucasus and Western Asia / Doğu Anadolu, Kafkasya ve Batı Asya'da Obsidyen Kaynakları ve Prehistorik Değişimler 
 • Darejan KLDIASHVILI - Maia DIASAMIDZE / Earthquakes in the Region of East Anatolia According to the Georgian and Armenian Sources from the Late Antiquity up to the 19th Century / Geç Antik Çağdan 19. Yüzyıla Kadar Gürcü ve Ermeni Kaynaklarına Göre Doğu Anadolu Bölgesindeki Depremler 
 • Dimitri NARIMANISHVILI / Issues for Localization of the “Tariuni” Land / “Tariuni Ülkesi”nin Coğrafi Sorunu 
 • Elena ROVA / Georgia and Anatolia in the 4th and 3rd Millennia BC Which Relations ? / MÖ 4. ve 3. Binyılda Gürcistan ve Anadolu: İlişkiler ? 
 • Esra HALICI / Uzundere Eski Han / Uzundere Old Caravanserai
 • Fahriye BAYRAM / Ani’nin Gürcü Dönemi (Mkhargrdezeli/Zakarid Ailesi) / Georgian Period of Ani (Mkhargrdezeli/Zakarid Family) 
 • Francesco BIANCHI / Southern Caucasus and Eastern Anatolia in the Late Bronze. A Combined Approach to the Study of the Connections Between These Two Areas / Geç Tunç Çağında Güney Kafkasya ve Doğu Anadolu. Bu İki Bölge Arasındaki Bağlantıların Çalışmasına Kombine Bir Yaklaşım 
 • George NARIMANISHVILI / Georgian-Byzantine Relations in the 10th c. AD: Problems of Borders and Borderlines / Yüzyıl Bizans-Gürcü İlişkileri: Sınırlar ve Sınır Bölgesi 
 • Goderdzi NARIMANISHVILI - Nino SHANSHASHVILI / Sanctuaries and Sacred Space in the Bronze Age South Caucasus / Tunç Çağı Güney Kafkasya’sında İbadethaneler ve Dini Alanlar 
 • Goderdzi NARIMANISHVILI - Nugzar MGELADZE  / Goderdzi Pass Old Settlements in the System of Connecting Roads of Mtkvari (Cyrus) and Chorokhi Basins /  Mtkvari (Kura) ve Çoruh Vadilerinin Bağlantı Yolları Sisteminde Goderdzi Geçidi Eski Yerleşimleri
 • Gulan AYAZ / Erken Demir Çağ’da Doğu Anadolu ve Gürcistan İlişkileri / The Relationship Between Eastern Anatolia and Georgia in the Early Iron Age 
 • Gülşah ALTUNKAYNAK / 2018 Yılı Öşki Manastırı Kazı ve Yapı Güçlendirme Çalışmaları / Excavation and Structural Strengthening Works of the Oshki Monastery in the year of 2018 
 • Hasan BUYRUK / Bizans’tan Gürcü Sanatına Baniler ve Sunu Sahneleri (İstanbul-TaoKlardjeti) / Art Builders and Presentation Stages (Istanbul-Tao-Klardjeti) from the Byzantine to the Georgian 
 • Irene GIVIASHVILI / Oshki: Architecture and Historic Context / Öşki Kilisesi: Mimarisi ve Tarihi 
 • İbrahim KOPAR- Cemal SEVİNDİ / Karışık Tip Eski Bir Heyelan Kompleksi: Kirazlı-Altınçanak Heyelanına (Uzundere-Erzurum-KD Türkiye) Dair İlk Jeomorfolojik Bulgular ve Heyelanın Morfometrik Özellikleri / An old landslide complex of mixed type: the first geomorphological fi ndings of Kirazlı-Altınçanak landslide (Uzundere-Erzurum/NE Turkey) and the morphometric properties of the landslide 
 • İsmail BAYKARA - Birkan GÜLSEVEN - Berkay DİNÇER- Serkan ŞAHİN / Güney Kafkasya - Anadolu Geç Acheulian Dönem Taş Alet Kültürü: Gürgürbaba Tepesi Örneği, Van, Türkiye / South Caucasus – Late Acheulian Assemblages of Anatolia: Sample from Gürgürbaba Hill, Van, Turkey
 • Ketevan KHUTSISHVILI / Research of Georgian-Turkish Relationships (Tsu Institute of Ethnology) /Tiflis Devlet Üniversitesi Etnoloji Enstitüsü’ndeki Gürcü-Türk İlişkilerinin Araştırılması 
 • Marina PUTURIDZE / The Interpreting of Cultural Environment of Period Between the End of the Trialeti Culture and the Beginning of the Late Bronze Age / Trialeti Kültürünün Sonu ve Geç Tunç Çağı Başlangıcı Arasındaki Sürecin Kültürel Çevresinin Yorumlanması
 • Mehmet ZAMAN - Cemal SEVINDI - Salih BIRINCI / Uzundere İlçesinin Turizm Potansiyeli / Tourism Potential of Uzundere District 
 • Emin DOĞAN / Uzundere’de Yer Alan Ahşap Destekli Üç Camii / Three Mosques with Wooden Posts in Uzundere Muhammed 
 • Nodar SHOSHITASHVILI / Traditonal Farming and Everyday Living in Chorokhi Valley / Çoruh Vadisi’nde Geleneksel Çiftçilik ve Gündelik Hayat 
 • Nugzar MGELADZE - Temur TUNADZE / Memorable and Family Type Ottoman Written Sources in Chorokhi Gorge / Çoruh Vadisindeki Osmanlı Anıt ve Aile Belgeleri
 • Osman EMİR / MS I. ve II. Yüzyıllarda Roma’nın Doğu Karadeniz ve Güney Batı Kafkasya’daki Askerî Varlığı / Rome’s Military Presence in the Eastern Black Sea and the South West Caucasus in the 1st and 2nd centuries AD 
 • Ömer SUBAŞI / Tao-Klarceti Bölgesi’nin Türk- Gürcü Tarihi Açısından Önemi / Importance of Tao-Klarjeti Region in Terms of Turkish- Georgian History
 • Raziye Çiğdem ÖNAL  / Erzurum/Uzundere İlçesi Dikyar Mahallesi’nde Bulunan Geleneksel Evler / Traditional Houses in Dikyar Mahallesi of Uzundere District of Erzurum
 • Rozeta GUJEJIANI / Traditional Being and Culture of Ethnic Georgians in Parkhali Valley (Republic of Turkey, Yusufeli District) / Parhal Vadisi Etnik Gürcülerinin Geleneksel Yaşamı ve Kültürü (Yusufeli İlçesi, Türkiye Cumhuriyeti)
 • Saliha KODAY - Yusuf KIZILKAN / Murgul İlçesinde Yer Adları Bakımından Coğrafi Bir İnceleme / A Geographical Analysis Concerning the Names of Places in Murgul District 
 • Sami PATACI / Orta Çağ Gürcü Kültürünün Ardahan’daki İzleri / Traces of Medieval Georgian Culture in Ardahan 
 • Sezai ERCİŞLİ - Gürsel ÖZKAN / Mulberry: A Traditional Fruit from Uzundere / Dut: Uzundere’den Geleneksel Bir Meyve 
 • Sezai ERCIŞLI - Gülçe İLHAN - Halil İbrahim SAĞBAŞ - Gürsel ÖZKAN / Uzundere Bölgesinde Yabani Yenilebilir Meyve Biyoçeşitliliği: Önemli Bir Kültürel Miras Unsuru / Wild Edible Fruit Diversity in Uzundere District: As an Important Part of Cultural Heritage 
 • Şahin YILDIRIM / Roma İmparatorluğu'nun Kuzeydoğu Sınır Kenti: Satala / Satala: A Northeastern Frontier City of Roman Empire
 • Osman AYTEKİN - Tahsin KORKUT / Öşki Manastır Kilisesi’ndeki Taş Süsleme Teknikleri ve Uygulama Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme / The Stone Decorating Techniques on the Church of Oshki Monastery and an Evaluation on its Application Methods 
 • Umut PARLITI  / The Analysis of the Burial Customs of Eastern Anatolia Region and Georgia in Kura-Araxes Period / Doğu Anadolu Bölgesi ve Gürcistan’ın Kura-Aras Dönemi Ölü Gömme Geleneklerinin Analizi
 • Fizze KULİYEVA - Veli BAHŞELİYEV / Nahçıvan Tepe’de Arkeolojik Araştırmalar / Archaeological Investigations at Nakhchivan Tepe 
 • Perisa Teimourpour TORABİ - Veli BAHŞELİYEV / Çanak Çömlek Gelenekleri Işiğinda Erken ve Orta Tunç Çağı’nda Doğu Anadolu ve Gürcistan’ın Kültürel İlişkileri / In the Light of Pottery Tradition Cultural Realationship Between Eastern Anatolia and Georgia in Early and Middle Bronze Age
 • Zaza SHASHIKADZE / 19. Yüzyılın 30’lu Yıllarında Taoskari (Olur) / Taoskari (Olur) in the 30s of 19th Century 
 • Zeki KODAY - Çağlar Kıvanç KAYMAZ / Çoruh Havzası’nın Kuzeydoğu Kesiminde Ekogastronomi ve Bunun Kırsal Turizm Açısından Önemi (Artvin) / Eco-gastronomy in the Northeastern Part of the Çoruh Basin and its Importance Concerning the Rural Tourism (Artvin)
 • Zviad SHERAZADISHVILI / Kurgans in the South-West Caucasus in the 1st half of the 2nd mill. B.C.: So Called Hittite and Aegean Infl uence and Connections / M.Ö. 2.Binyılın İlk Yarısında Güneybatı Kafkasya Kurganları: Sözde Hitit Etkisi ve Bağlantısı

Copyright © 2021, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   Her Hakkı Saklıdır.  |  Site İkipixel Sitemizin kodları, tasarımı, görselleri ve metinleri ilgili kanunlar kapsamında koruma altındadır
ve her hakkı saklıdır. Telif hakkı içeren her türlü içerik,izinsiz kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.