• 100 TL ve üzeri bedava kargo

 • Stoktan teslim

 • Güvenli ödeme

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

 • 69,00 TLKDV
  Dahil
 • Adet
  veya
  Aklımdakiler Listene Ekle

  Daha sonra satın alacağınız ürünleri lütfen sepetinizde değil, Aklımdakiler listenizde saklayınız. Sepette uzun süre kalan ürünler, stok problemi olmaması için belirli aralıklarla temizlenmektedir.


Vade farksız 3 taksit imkanı

Genel Açıklama

MJH Cilt VII Sayı 1 (2017)

389 s, s/b resimler, sert kapak ciltli, Türkçe ve İngilizc makaleler.

İçindekiler / Contents

 • Göksenin ABDAL / Kırmızı Pelerinli Kent Kitabının İngilizceye Çevirisinin Çeviri Kuramında Toplumsal Cinsiyet ve Yeniden Yazma Ekseninde Bir Değerlendirmesi [An Evaluation of the English Translation of ‘The City in Crimson Cloak’ Through The Concepts of Gender and Rewriting in Translation Theory]
 • Ege AKGÜN - Meral YILMAZ - Berrak ARIK / Müze Ortamında Anne-Çocuk Etkileşimi: Bir Pilot Çalışma [Mother-Child Interaction in the Museum Environment: A Pilot Study]
 • Özgür ARUN / Sınıflar, Kuşaklar ve Kültüre Düşkünlük: Antalya Yaşlılık Araştırması (AYA-Faz1) Bulguları [Classes, Generations and Cultivated Dispositions: Evidence from the Antalya Aging Study (AAS-Wave I)]
 • Hüseyin ASLAN - Kenan ERDAĞI - Bülent IŞIK - Mükerrem ERDOĞAN - Alpay GÜVENÇ / Genç Sporcu ve Antrenörlerde Sigara İçme Alışkanlık ve Davranışları [The Prevalence of Smoking and Attitudes toward Smoking among Young Athletes and Coaches]
 • Çetin BALANUYE / Is Education for Justice Justifiable? [Adalet için Eğitim Temellendirilebilir mi?]
 • Nihat BAYAT - Gökhan ÇETİNKAYA / Şiirsel Yapı Açısından Çocuk Şiirleri [Children’s Poetry with Regard to Poetic Structure]
 • Leyla COŞAN / Stefan Zweig’ın Eserlerinde Yahudi Kimlik Bilincinin Uyanışı [Das Erwachen der Jüdischen Identität in den Werken Stefan Zweigs]
 • Seda COŞAR ÇELİK/  Margaret Oliphant’s Prolificacy and Anxiety of Artistic Creation: A Study of Her Autobiography [Margaret Oliphant’ın Üretkenliği ve Sanatsal Üretim Kaygısı: Yazarın Otobiyografisi Üzerine Bir Çalışma]
 • Sedat ÇELİK - Beykan ÇİZEL / Destinasyon Kalite Algısını Etkileyen Faktörler: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Araştırma [Factors Effecting the Perception of Destination Quality: A Research in the Southeast Anatolian Region]
 • Eyüp ÇELİK - Saranda RABA / Heyecan ArayıĢının YaĢam Doyumu ile Proaktif Kişilik Arasındaki ĠliĢkide Baskıcı Etkisi [Suppression Effect of Sensation Seeking in the relationship between the Proactivity Personality and Life Satisfaction]
 • Mehmet Ali ÇELİKEL / Swift and Humour: an Intellectual as a Political Figure [Swift ve Mizah: Siyasi Bir Karakter Olarak Entellektüel]
 • Aydın ÇİVİLİDAĞ - Güçlü ŞEKERCİOĞLU / Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması [Studying of Adaptation to Turkish Culture the Multidimensional Work Motivation Scale]
 • Gökhan DEMİRKOL / Türkçe Mizah Basınında Ġlk Polemik: Terakki ile Diyojen [The First Polemic in the Turkish Humorous Press: Terakki and Diyojen]
 • Mehmet Fatih DOĞRUCAN / Düşüncenin Seyri: Mantıktan Dile, Felsefeden Edebiyata [The Journey of Thought: From Logic to Language, from Philosophy to Literature]
 • Mustafa ERTÜRK - Gökhan GÖKDEMİR / Sosyo-Kültürel Farklılıkların Mekân Kullanımına Etkilerine Karşılaştırılmalı Bir Örnek: Kültür ve Gülveren Mahalleleri [A Comparative Sample of the Effects of Socio-Cultural Differences in the Use of Place: The “Kültür” and “Gülveren” Neighbourhoods]
 • Nuray GEDİK - Mustafa ÇETİN - Ceren KOCA / Examining the Experiences of Preschoolers on Programming via Tablet Computers [Okul Öncesi Çocuklarının Tabletlerle Programlama Deneyimleri]
 • Bülent GÜNER / Türkiye’de Kent-Kent Göçü Üzerine Bazı Değerlendirmeler [Some Evaluations Concerning Urban to Urban Migration in Turkey]
 • Aynur Kesen MUTLU - Yonca ÖZKAN / Pre-Service English Language Teachers’ Views of The Effective Teacher and Teaching [İngilizce Öğretmeni Adaylarının Etkili Öğretim ve Öğretmen Üzerine Yaklaşımları]
 • Tansu MUTLU - Fidan KORKUT OWEN / Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarında Kadın Olmak: Cinsiyete Yönelik Yargıları Kırma [Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics: Breaking Gender Stereotypes]
 • Ali Bilge ÖZTÜRK / Piaget’nin Genetik Epistemolojisi, Carnap ve Mantık ile Matematiğin Temelleri Sorunu [Piaget’s Genetic Epistemology, Carnap and Logic and the Problem of the Foundations of Mathematics]
 • Cemali SARI - Nurettin ERDOĞAN / Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Eğitim Yardımlarının Ġlkokul, Ortaokul, Lise Öğrencileri ve Ailelerine Etkileri (Antalya İli Muratpaşa İlçesi Örneği) [The Effects of Social Foundation Aids on Elementary, Middle School And HighSchool Students and Their Families(A Sample from Muratpasa District, Antalya)]
 • F. Sülen ŞAHİN KIRALP - Gülay ASİT / Kadın Gazetecilerde Mesleki Tükenmişlik ve YaĢam Doyumu [Burnout and Life Satisfaction in Female Journalists]
 • Sena ŞAHİNİ / ‘‘Off With Their Heads!’: Violence and Aggression in the Worlds of Wonderland and The Looking-Glass [‘Kesin Kafalarını!’: Harikalar Diyarı ve Aynanın Arkasındaki Dünyada Şiddet ve Saldırganlık]
 • Lokman TAY / Akseki’nin Düğmeli Camileri [The Buttoned Mosques of Akseki]
 • Deniz TEKİN ERSAN - Şükran ALAN / Özel Eğitim Öğretmenlerinin Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi [aluation of Social Problem-Solving Skills of Special Education Teachers]
 • Pınar TÜRKMEN BİRLİK / Michel Foucault’da Siyasal Bir Tercih Olarak ‘Dil’ [“Language” as a Political Choice in Michel Foucault]
 • Yaprak Pelin ULUIŞIK / Türk ve Dünya Mitolojilerinde Sirius Kültü [Sirius Cult in Turkish and World Mythologies] 
 • Halime ÜNAL REŞİTOĞLU / Maskenin Arkasındaki Sır’ Düğün ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği [‘The Secret behind the Mask’ Wedding and Gender Inequalitiy]
 • Hale YAĞLIDERE / A Comparison Between the Image of the ‘Child’ in Dickens’ Oliver Twist and in Golding’s Lord of The Flies [Golding’in Sineklerin Tanrısı ve Dickens’ın Oliver Twist Adlı Eserlerindeki ‘Çocuk’ İmgesine Karşılaştırmalı Bir Bakış] 

Copyright © 2019, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   Her Hakkı Saklıdır.  |  Site İkipixel Sitemizin kodları, tasarımı, görselleri ve metinleri ilgili kanunlar kapsamında koruma altındadır
ve her hakkı saklıdır. Telif hakkı içeren her türlü içerik,izinsiz kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.