• 150 TL ve üzeri bedava kargo

 • Stoktan teslim

 • Güvenli ödeme

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

 • 69,00 TLKDV
  Dahil
 • Adet
  veya
  Aklımdakiler Listene Ekle

  Daha sonra satın alacağınız ürünleri lütfen sepetinizde değil, Aklımdakiler listenizde saklayınız. Sepette uzun süre kalan ürünler, stok problemi olmaması için belirli aralıklarla temizlenmektedir.


100 TL üzerine vade farksız 3 taksit imkanı

Genel Açıklama

MJH Cilt VII Sayı 1 (2017)

389 s, s/b resimler, sert kapak ciltli, Türkçe ve İngilizc makaleler.

İçindekiler / Contents

 • Göksenin ABDAL / Kırmızı Pelerinli Kent Kitabının İngilizceye Çevirisinin Çeviri Kuramında Toplumsal Cinsiyet ve Yeniden Yazma Ekseninde Bir Değerlendirmesi [An Evaluation of the English Translation of ‘The City in Crimson Cloak’ Through The Concepts of Gender and Rewriting in Translation Theory]
 • Ege AKGÜN - Meral YILMAZ - Berrak ARIK / Müze Ortamında Anne-Çocuk Etkileşimi: Bir Pilot Çalışma [Mother-Child Interaction in the Museum Environment: A Pilot Study]
 • Özgür ARUN / Sınıflar, Kuşaklar ve Kültüre Düşkünlük: Antalya Yaşlılık Araştırması (AYA-Faz1) Bulguları [Classes, Generations and Cultivated Dispositions: Evidence from the Antalya Aging Study (AAS-Wave I)]
 • Hüseyin ASLAN - Kenan ERDAĞI - Bülent IŞIK - Mükerrem ERDOĞAN - Alpay GÜVENÇ / Genç Sporcu ve Antrenörlerde Sigara İçme Alışkanlık ve Davranışları [The Prevalence of Smoking and Attitudes toward Smoking among Young Athletes and Coaches]
 • Çetin BALANUYE / Is Education for Justice Justifiable? [Adalet için Eğitim Temellendirilebilir mi?]
 • Nihat BAYAT - Gökhan ÇETİNKAYA / Şiirsel Yapı Açısından Çocuk Şiirleri [Children’s Poetry with Regard to Poetic Structure]
 • Leyla COŞAN / Stefan Zweig’ın Eserlerinde Yahudi Kimlik Bilincinin Uyanışı [Das Erwachen der Jüdischen Identität in den Werken Stefan Zweigs]
 • Seda COŞAR ÇELİK/  Margaret Oliphant’s Prolificacy and Anxiety of Artistic Creation: A Study of Her Autobiography [Margaret Oliphant’ın Üretkenliği ve Sanatsal Üretim Kaygısı: Yazarın Otobiyografisi Üzerine Bir Çalışma]
 • Sedat ÇELİK - Beykan ÇİZEL / Destinasyon Kalite Algısını Etkileyen Faktörler: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Araştırma [Factors Effecting the Perception of Destination Quality: A Research in the Southeast Anatolian Region]
 • Eyüp ÇELİK - Saranda RABA / Heyecan ArayıĢının YaĢam Doyumu ile Proaktif Kişilik Arasındaki ĠliĢkide Baskıcı Etkisi [Suppression Effect of Sensation Seeking in the relationship between the Proactivity Personality and Life Satisfaction]
 • Mehmet Ali ÇELİKEL / Swift and Humour: an Intellectual as a Political Figure [Swift ve Mizah: Siyasi Bir Karakter Olarak Entellektüel]
 • Aydın ÇİVİLİDAĞ - Güçlü ŞEKERCİOĞLU / Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması [Studying of Adaptation to Turkish Culture the Multidimensional Work Motivation Scale]
 • Gökhan DEMİRKOL / Türkçe Mizah Basınında Ġlk Polemik: Terakki ile Diyojen [The First Polemic in the Turkish Humorous Press: Terakki and Diyojen]
 • Mehmet Fatih DOĞRUCAN / Düşüncenin Seyri: Mantıktan Dile, Felsefeden Edebiyata [The Journey of Thought: From Logic to Language, from Philosophy to Literature]
 • Mustafa ERTÜRK - Gökhan GÖKDEMİR / Sosyo-Kültürel Farklılıkların Mekân Kullanımına Etkilerine Karşılaştırılmalı Bir Örnek: Kültür ve Gülveren Mahalleleri [A Comparative Sample of the Effects of Socio-Cultural Differences in the Use of Place: The “Kültür” and “Gülveren” Neighbourhoods]
 • Nuray GEDİK - Mustafa ÇETİN - Ceren KOCA / Examining the Experiences of Preschoolers on Programming via Tablet Computers [Okul Öncesi Çocuklarının Tabletlerle Programlama Deneyimleri]
 • Bülent GÜNER / Türkiye’de Kent-Kent Göçü Üzerine Bazı Değerlendirmeler [Some Evaluations Concerning Urban to Urban Migration in Turkey]
 • Aynur Kesen MUTLU - Yonca ÖZKAN / Pre-Service English Language Teachers’ Views of The Effective Teacher and Teaching [İngilizce Öğretmeni Adaylarının Etkili Öğretim ve Öğretmen Üzerine Yaklaşımları]
 • Tansu MUTLU - Fidan KORKUT OWEN / Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarında Kadın Olmak: Cinsiyete Yönelik Yargıları Kırma [Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics: Breaking Gender Stereotypes]
 • Ali Bilge ÖZTÜRK / Piaget’nin Genetik Epistemolojisi, Carnap ve Mantık ile Matematiğin Temelleri Sorunu [Piaget’s Genetic Epistemology, Carnap and Logic and the Problem of the Foundations of Mathematics]
 • Cemali SARI - Nurettin ERDOĞAN / Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Eğitim Yardımlarının Ġlkokul, Ortaokul, Lise Öğrencileri ve Ailelerine Etkileri (Antalya İli Muratpaşa İlçesi Örneği) [The Effects of Social Foundation Aids on Elementary, Middle School And HighSchool Students and Their Families(A Sample from Muratpasa District, Antalya)]
 • F. Sülen ŞAHİN KIRALP - Gülay ASİT / Kadın Gazetecilerde Mesleki Tükenmişlik ve YaĢam Doyumu [Burnout and Life Satisfaction in Female Journalists]
 • Sena ŞAHİNİ / ‘‘Off With Their Heads!’: Violence and Aggression in the Worlds of Wonderland and The Looking-Glass [‘Kesin Kafalarını!’: Harikalar Diyarı ve Aynanın Arkasındaki Dünyada Şiddet ve Saldırganlık]
 • Lokman TAY / Akseki’nin Düğmeli Camileri [The Buttoned Mosques of Akseki]
 • Deniz TEKİN ERSAN - Şükran ALAN / Özel Eğitim Öğretmenlerinin Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi [aluation of Social Problem-Solving Skills of Special Education Teachers]
 • Pınar TÜRKMEN BİRLİK / Michel Foucault’da Siyasal Bir Tercih Olarak ‘Dil’ [“Language” as a Political Choice in Michel Foucault]
 • Yaprak Pelin ULUIŞIK / Türk ve Dünya Mitolojilerinde Sirius Kültü [Sirius Cult in Turkish and World Mythologies] 
 • Halime ÜNAL REŞİTOĞLU / Maskenin Arkasındaki Sır’ Düğün ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği [‘The Secret behind the Mask’ Wedding and Gender Inequalitiy]
 • Hale YAĞLIDERE / A Comparison Between the Image of the ‘Child’ in Dickens’ Oliver Twist and in Golding’s Lord of The Flies [Golding’in Sineklerin Tanrısı ve Dickens’ın Oliver Twist Adlı Eserlerindeki ‘Çocuk’ İmgesine Karşılaştırmalı Bir Bakış] 

Copyright © 2021, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   Her Hakkı Saklıdır.  |  Site İkipixel Sitemizin kodları, tasarımı, görselleri ve metinleri ilgili kanunlar kapsamında koruma altındadır
ve her hakkı saklıdır. Telif hakkı içeren her türlü içerik,izinsiz kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.