• 100 TL ve üzeri bedava kargo

 • Stoktan teslim

 • Güvenli ödeme

 • I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu / I. International Symposium of Mount Ararat and Noah's Ark

 • Yazar: Belli, Oktay

 • Yayınevi: 

 • ISBN 10: 9756845147

 • Basım yılı ve yeri: 2007 / İstanbul

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

Bu ürün 100 TL ve üzeri olduğu için kargo bedava!

 • 150,00 TLKDV
  Dahil
 • Adet
  veya
  Aklımdakiler Listene Ekle

  Daha sonra satın alacağınız ürünleri lütfen sepetinizde değil, Aklımdakiler listenizde saklayınız. Sepette uzun süre kalan ürünler, stok problemi olmaması için belirli aralıklarla temizlenmektedir.


Vade farksız 3 taksit imkanı

Genel Açıklama

610 s, renkli resimler, Türkçe makaleler, İngilizce özet, sert kapak ciltli.

İçindekiler:

 • Akpınar, Halil İbrahim / Önsöz
 • Demircioğlu, Celalettin / Önsöz
 • Belli, Oktay / Foreword - Sunuş
 • Belli, Oktay / Mount Ararat Throught History - Tarih Boyunca Ağrı Dağı
 • Noah's Ark Ministries International (NAMI) / New Evidence in the Search for Noah's Ark - Nuh'un Gemisi Araştırmalarında Yeni Kanıtlar
 • Ekinci, Oktay / The Mountain that Embraces the Whole World - Dünyayı Kucaklayan Dağ.
 • Sözen, Metin / Eastern Anatolias's Unceasing Abundance - Doğu Anadolu'nun Dinmeyen Bereketi.
 • Belli, Oktay / The Region of Mount Ararat in The Early Iron Age - Erken Demir Çağı'nda Ağrı Dağı Bölgesi
 • Belli, Oktay - Hüseyin Turoğlu / Dispersal Features and Land Use Methods of the Early Iron Age and Urartian Period Settlements in Ağrı (Ararat) Mount Region - Ağrı Dağı Bölgesi'nde Erken Demir Çağı ve Urartu Dönemi Yerleşmelerinin Yayılımı ve Araziden Faydalanma Yöntemleri
 • Pullu, Selim / Two Holy Mountains in Anatolia Ararat and Argaios - Anadolu'da iki Kutsal Dağ Ağrı - Erciyes
 • Avcı, Murat / The Formation and Mechanisms of the Great Telçeker Earthflow
  which Also Crept Noah's Ark!, Mount Ararat, Eastern Turkey
 • Güngör, Yıldırım - Sabah Yılmaz Şahin / Litologiccal Properties of Ağrı (Ararat) Mountain. - Ağrı Dağının Litolojik Özellikleri 
 • Aelten, Gerrit / Remainders of Noah's Ark and Remarkable Eyewitness Accounts
 • Başaran, Cevat - Ali Yalçın Tavukçu - Vedat Keleş /  The Exploration of Noah's Arkfrom Past Until Now - Geçmişten Günümüze Nuh'un Gemisi Araştırmaları
 • Giuseppe, R. / Ark Research
 • Geyikoğlu, Hasan / Rule of the Qara-Quyunlus Around Mount Ararat and Activities of the Sa'dlu Sept -Ağrı Dağı Çevresinde Kara-Koyunlu Hâkimiyeti ve Sa'dlu Oymağının Faaliyetleri
 • Yurttaş, Hüseyin / Ağrı /Hamur Şoşik (Karlıca) Castle - Ağrı / Hamur Şoşik (Karlıca) Kalesi
 • Bayhan, Ahmet Ali / Aladağ and Summer Ilhanid Palaces According To The Historıcal Sources - Yazılı Kaynaklara Göre Aladağ ve Yazlık İlhanlı Sarayları
 • Özkan, Haldun / The Hamur Dome - Hamur Kümbeti
 • Kılıç, Yasin / A Study Of Legends And Beliefs of Mount Ararat - Ağrı Dağı Efsane ve İnanışları Üzerine Bir İnceleme
 • Yalçın, Asnu-Bilban / Noah and His Ark in the Early Christian and Byzantine Period:
  Symbol and Iconography - Erken Hıristiyanlık ve Bizans'ta Nuh ve Gemisi: Sembol ve İkonografi
 • Çimen, Abdullah Emin / The Reasons for the Collapse of Noah's Socıety and the Approach Of The Quran To Determinism Within the Context of the Holy Book - Nuh Tufanı Bağlamında Kur'ân-ı Kerimin Determinizm Olgusuna Yaklaşımı ve Nuh Toplumunun Çöküş Nedenleri
 • Çetin, Yusuf / An Ottoman Mosque in Toprakkale Village (The Old Eleşkirt Center):
  The Ottoman Mosque of Toprakkale Village - Eski Eleşkirt Kaza Merkezi Olan Toprakkale Köyü'nde Bir Osmanlı Camisi: Toprakkale Köyü Camii.
 • Pelvanoğlu, Burcu / Hermeneutics Approaches to Noah's Flood - Nuh Tufanına Hermeneutik Bakış
 • Dartma, Bahattin / The Common Volve of History: Noah's Ark. Tarihin Ortak Değeri: Nuh'un Gemisi
 • Seçgin, Nuri / The Rainbow Theme of the Deluge in the Old Testament and the Different Meanings of Rainbow Symbol - Tevrat'ın Tufan Yorumunda Gökkuşağı İmgesi ve Gökkuşağının Farklı Simgesel Anlamları
 • Ali Rafet Özkan / Noahs's Footsteps in The Revelations - Vahiyde Nuh'un Ayak İzleri
 • Sarıdikmen, Gül / After the Deluge: Drunkenness of Noah - Tufandan Sonra: Nuh'un Sarhoşluğu
 • Yüceer, İsa / The Theological Side of Noah Deluge - Nuh Tufanının Teolojik Yönü.
 • Öndin, Nilüfer / The Form-Significance Relationship of the Flood Scenes in Western Art - Batı Sanatında Tufan Sahnelerinin Form-Anlam İlişkisi
 • Şahin, Elmas / Reflection of the Mount Ararat and Noah's Ark in Literatüre - Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağının Edebiyata Yansıması
 • Duman, M. Zeki / The Rediscovery of the Sacred in Modern Societies - Modern Toplumlarda Kutsalın Yeniden Keşfi.
 • Seçkin, Selçuk / The Descrıption of the Deluge and Noah's Ark in the Time of Byzantine and Medievalage - Bizans ile Ortaçağ Avrupası'nda Tufan ve Nuh'un Gemisi'nin Betimlenmesi
 • Çakır, Müjgan / Noah's Miracım According to the Kısas-ı Enbiyâ and Mucizât-Nâme - Kısas-ı Enbiyâ ve Mucizât-Nâmelerde Nuh'un Mucizeleri.
 • Kundak, Ali Nihat / Noah's Ark and the Deluge in Ottoman Miniatures - Osmanlı Minyatürlerinde Nuh'un Gemisi Ve Tufan
 • Çakmaktepe, Zehra / Study of Mount Ararat and Noah's Ark in Divans - Divanlarda Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi'nin işlenişi
 • Yiğit, Yakup / A Brief History of Researches for Noah's Ark - Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Araştırmalarının Tarihçesi
 • Teyfur, Mehmet / The Situation and Importance of Mount Ararat in the Life of the Region's People - Ağrıdağı'nın Bölge İnsanının Yaşamı İçindeki Yeri ve Önemi
 • Acar, Ziya Zakir / Türkiye's Hand Reaching The Sky: Mount Ağrı (Ararat) - Türkiye'nin Göğe Uzanan Eli: Ağrı Dağı
 • Koncu, Hanife / Prophet Noah and the Flood in Classical Turkish Poetry - Klâsik Türk Şiirinde Hz. Nûh ve Tufanı
 • Çantay, Gönül / The Noah Ark's Construction Descriptıons - Nuh'un Gemisinin İnşaı Tasvirleri
 • İnbaşı, Mehmet / Çıldır Eyalets and Governors in the Second Half of 18th Century - XVIII. Yüzyılın ikinci Yarısında Çıldır Eyâleti ve İdarecileri
 • Gündoğdu, Hamza / Styustic Features of the Gates of the İshak Pasha Palace - Üslup Açısından İshak Paşa Sarayı Kapıları...
 • Bingöl, Yüksel / Composing a Chronogram for the İshak Pasha Palace - İshak Paşa Sarayının Tarihlendirilmesi.
 • Kılıç, Müzahir / An Analytical Approach to İshak Paşa Palace's Inscriptions. - İshak Paşa Sarayı Kitabelerine Tahlilci Bir Yaklaşım.
 • Belli, Vedat Evren / Reasons of Deterioration of Stones in İshak Paşa Palace. - İshak Paşa Sarayındaki Taşların Bozulma Nedenleri
 • Mercan, M. Salih / The Parliamentarian of Ağrı From Constitutionalism to Republic  -Meşrutiyetten Cumhuriyete Ağrı Milletvekilleri
 • Öztürk, Sahabettin / Alacalı and Stone Bridge of Doğubayazıt Region - Alacali ve Doğubayazıt Bölgesi Taş Köprüleri.
 • Karabey, Turgut / Ahmed-Ihâni[(1651-1707): His Life, Work and Mesnevi, Mem O Zın - Ahmed-İhâni (1651-1707): Hayâtı, Eserleri Ve Mem O Zîn Mesnevisi
 • Kaya, Faruk / The Reasons for the Displacement of the City of Doğubayazıt and
  The Results of this Displacement - Doğubayazıt Şehrinin Yer Değiştirme Olayına Neden Olan Faktörler ve Yer Değiştirmenin Sonuçları. 
 • Güngör, Yıldırım / How to Climb to Mount Ağrı (Mount Ararat) - Ağrı Dağına Nasıl Tırmanılır
 • Deniz, Orhan / Mount Ararat and its Evaluation in Terms of Mountaineering Tourism - Ağrı Dağı ve Dağcılık Turizmi Açısından Değerlendirilmesi.
 • Elmastaş, Necmettin - Selahattin Polat / Ayrancılar (Devtırş) Thermal Water Source  - Ayrancılar (Devtirş) Jeotermal Su Kaynakları
 • Kılıç, Erol / The Visual Panorama of Mount Ararat and its Environment with Old Gravures and Photographs - Eski Gravür Ve Fotoğraflarla Ağrı Dağı ve Çevresinin Görsel Vizyonu
 • Gökalp, Murat / The Important Places of Doğubeyazıt in Turkish Tourism;
  Reasons that Obstruct Tourism - Türkiye Turizminde Doğubeyazıt'ın Yeri ve Önemi; Turizmi Engelleyen Nedenler
 • Taşdemir, Mehmet Nuri / Mount Ağrı (Ararat) and Regional Economy - Ağrı Dağı ve Bölge Ekonomisi.
 • Bulut, Ebu Muhsin / Belief Tourism According to Mount Ararat and Nuh's Ark - Inanç Turizmi Açısından Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi
 • Çelik, Adem / The Carpets Seen Among the Half-Nomadic Tribes
  at the Foots of Mount Ağrı (Ararat) 504
 • Kolcu, Ali İhsan / Mount Image in Ahmet Muhip Dıranas's Poems - Ahmet Muhip Dıranas'ın Şiirlerinde Dağ İmgesi
 • Köktekin, Kâzım / Vocal Characteristics of Doğu Bayazıt Local Dialect - Doğubayazıt Ağzının Ses Özellikleri.
 • Kolcu, Abdurrahman / A Critization of the Feodal System in Ömer Polat's Novel Named "Dilan" - Ömer Polat'ın Dilan Adlı Romanında Feodal Düzenin Eleştirisi
 • Parlar, Gündegül / The Artistic Aspects of Coins Used by the Eyyubis who had 
  a Political Presence in Eastern Anatolia - Doğu Anadolu'da Siyasal Varlık Gösteren Eyyubiler'in Sikkelerinin Sanat Yönleri
 • Uğurlu, Seyit Battal / Love and Custom Conflict in Mount Ararat Legend - Ağrı Dağı Efsanesi'nde Aşk ve Töre Çatışması
 • Demirel, Muammer / Armenian Events at Ağrı And Doğubayazıt - Ağrı ve Doğubayaztt'ta Ermeni Olayları
 • Kalafat, Yaşar / Wolf in Eastern Anatolian Folk Culture - Doğu Anadolu Halk Kültüründe Kurt
 • Aktemur, A. Murat - İ. Umut Kukaracı / The Tomb Stones in Human Sculpture Form in Yıldırımtepe (Rabat) - Çıldır - Çıldır-Yıldırımtepe (Rabat) Köyündeki Mezar Taşları
 • Polat, Kemal / Mountain Cult in Middle Asia Mountain Of Suleiman Oş In Kırghızıstan - Orta Asyada Dağ Kültü Ve Kırgızistan-Oş Süıayman Dağı
 • Alp, Şevket / The Exotıc Ornamental Plants Transmıtted Through Culture - Kültürle Gelen Süs Bitkileri.
 • Alp, Güzin Sühran - Oktay Belli / The Traditional Cuisine Culture and Food in Doğubayazıt Region - Doğubayazıt Bölgesi'nin Geleneksel Mutfak Kültürü Ve Yemekleri

Teknik Özellikler

ISBN 10 9756845147
Dil Türkçe, İngilizce
Cilt tipi Sert kapak
Boyutları 230 x 305 mm
Ağırlık 3000 gr.
Kondisyon Yeni
Yayınevi
Yazar Belli, Oktay

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

Copyright © 2020, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   Her Hakkı Saklıdır.  |  Site İkipixel Sitemizin kodları, tasarımı, görselleri ve metinleri ilgili kanunlar kapsamında koruma altındadır
ve her hakkı saklıdır. Telif hakkı içeren her türlü içerik,izinsiz kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.