• 150 TL ve üzeri bedava kargo

 • Stoktan teslim

 • Güvenli ödeme

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

Bu ürün 150 TL ve üzeri olduğu için kargo bedava!

 • 150,00 TLKDV
  Dahil
 • Adet
  veya
  Aklımdakiler Listene Ekle

  Daha sonra satın alacağınız ürünleri lütfen sepetinizde değil, Aklımdakiler listenizde saklayınız. Sepette uzun süre kalan ürünler, stok problemi olmaması için belirli aralıklarla temizlenmektedir.


100 TL üzerine vade farksız 3 taksit imkanı

Genel Açıklama

688 s, renkli resimler, sert kapak ciltli, Türkçe ve ingilizce makaleler.

 • Mahmut DOĞRU / Preface - Önsöz
 • Oktay BELLi / Sunuş  
 • Oktay BELLi / Painted Cave Pictures in Malazgirt Doğantaş Canyon, Muş
 • Oktay BELLi / (Muş) Malazgirt Doğantaş Kanyonu Boyalı Mağara Resimleri
 • Veli BAHŞELIYEV / Middle Bronze Age Culture of Nakhchivan and East Anatolia / Nahçivan ve Doğu Anadolu'nun Orta Tunç Çağı Kültürü
 • Veli BAHŞELIYEV - Abbas SEYIDOV / Role Monuments of Nakhchivan and East Anatoliain Forming of Kura-Araxes Culture / Kura-Aras Kültürünün Formlaşmasında Nahçivan ve Doğu Anadolu Yerleşmelerinin Yeri 
 • Ruhiyye RIZAYEVA / Finds of the Sirabchay Bas in the Light of Nakhchivan East Anatolian Relations / Nahçivan Doğu Anadolu ilişkileri ışığında Sirabçay Havzası'nın Buluntuları
 • Vedat Evren BELLi / Kördük, an Early lron Age Necropolis North of Lake Van / Van Gölü'nün Kuzeyinde Erken Demir Çağı'na Ait Korduk Nekropolu
 • Oktay BELLi / Hakkari's Stone Steles and Eastern Anatolian Traditional Gravestones with Human Figures Carved in Relief
 • Oktay BELLi / Hakkari'nin Kabartmalı Dikilitaşları ve Doğu Anadolu'da insan Biçimli ve Kabartmalı Mezar Taşı Yapma Geleneği
 • Cengiz ALYILMAZ / The Ahlat Trip of the Chinese Scientific Committee and its Implications / Çin Bilim Heyetinin Ahlat Araştırma Gezisi ve Düşündürdükleri 
 • Fethi Ahmet YÜKSEL - Ayman DOSIMBAYEVA - Kerim AVCI / The Research of the Complex of Turkish Archaeology Ethnography, Placed on Kumay Va/ley in Kazakistan, 2013 / Kazakistan Kumay Vadisi Kumay Turk Arkeoloji Etnografya Kompleksi 2013 Yılı Arkeojeofizik Çalışmaları
 • Gökçen ACAR / Urartu Rock Cut Tombs on Aras Basin
 • Gökçen ACAR / Aras Havzasında Urartu Kaya Mezarları 
 • Recai KARAHAN-Selami BAK / The New Face of the Ahlat Headstones / Ahlat Mezar Taşlarının Yeni Yüzü 
 • Yaşar ÇORUHLU / Ani the Silk Road City and Ani City Excavations Between 2006-2009 Years / İpek Yolu Şehri Ani ve Ani Kenti Kazıları (2006-2009)
 • Yüksel BiNGÖL / Painting Prohibition in lslam
 • Yüksel BiNGÖL / İslam'da Resim Yasağı
 • Şahabettin ÖZTÜRK-Vedat Evren Belli / Historical Bitlis Fountains / Tarihi Bitlis Çeşmeleri  
 • Mehmet TOP / Tradition of Seljuk Tombs and Ahlat Tombs / Selçuklularda Kümbet Geleneği ve Ahlat Kümbetleri
 • Ziya Zakir ACAR / A Historical City at Aras Basin: Karakale
 • Ziya Zakir ACAR / Aras Havzası'nda Tarihi Bir Kent : Karakale 
 • Yaşar Subaşı DİREK / Tourism New Trend: Scope of Slow City and Application of Ahlat City / Turizmde Yeni Eğilim: Yavaş/Sakin Şehir Hareketi ve Ahlat Kentine Uygulanabilirliği
 • Mustafa DAŞ / The Town of Ahlat from the View of French Travelers / Fransız Seyyahlara Göre Ahlat
 • Salim CÖHCE / Turkish Tribes Settling in Ahlat and its Vicinity / Ahlat ve Çevresinde Yurt Tutmuş ya da Yerleşmiş Türk Boyları
 • Nilgün ELAM / Battle of Mantzikert in the Light of Neglected Byzantine Sources and Siege of Khliat (Ahlat) (1071) / Norman Savaş Lordu Roussel De Baileul'nün Savaştaki Rolü
 • Ahmet DEMİR / Period Queen Tam ta of Ayyubid of Ahlat Melike Tamta Döneminde Ahlat Eyyubileri 
 • Neslihan DURAK / The Location and lmportance of Ahlat on Tebriz-Trabzon Line During the Ilkhanids Period / İlhanlılar Döneminde Tebriz -Trabzon Hattında Ahlat'ın Yeri ve Önemi
 • Erol KELEŞ / The Foundatian of the Bitlis Emirate and Ahlat / Bitlis Emirliği'nin Kuruluşu ve Ahlat 
 • Ahmet ADIGÜZEL / Ahlat, Which is the Value of the Turkish Anatolia and Acourings of the Permanent Homelnnd / Türk Anadolu'nun Dibacesi Ahlat ve Daimi Vatanın Kazanımları
 • Özlem ALAV / Şeljuk Kümbets in the English Literature - Ahlat Sample / İngilizce Kaynaklarda Selçuklu Kümbetleri - Ahlat Örneği 
 • Elnur Haşimoğlu KELBİZADE / Towns and Castles of Nakhchivan Land in the Period of  Azerbaycan Atabays (Eldenizs)  
 • llhami ALIYEV / Commercial Relations of the Nakhchivan region the of Azerbaijan in the 16th and the 18 Century /  xvı-xvııı Yüzyılların Başlangıcında Azerbaycan'ın Nahçıvan Bölgesi'nin Ticari İlişkisi 
 • Ebulfez EZiMLi / Ahlat - Ahlat is Our Stone / Ahlat - Ahlat Taşımızdır
 • M. Salih MERCAN / Armenian Population Census of the Amount to be Province of Bitlis, State Officials of the lmployment Service Salary, Rank and Duties / Bitlis Vilayeti Dahilinde Tahrir edilen Ermeni Nüfusun Miktarı ile devlet hizmetinde lstihdam Edilen Memurların maaş, Rütbe ve Vazifeleri
 • Abdulaziz KARDAŞ / A Portrait from Bitlis During the period of the World War I: "Ziyauddin Efendi"  / 1. Dünya Savaşı Dönemi'nde Bitlis'ten Bir Portre: "Ziyauddin Efendi"
 • Berna Burcu KORUCU / Tatvan, Ahlat and Malazgirt fronts in the First World War / Birinci Cihan Harbinde Tatvan, Ahlat ve Malazgirt Cephesi
 • Çiğdem KIRANŞAN / Massacres Carried ouy by Armenians in the Triangles og Ahlat, Patnos, Erciş According to General Korganoff's Memories / General Korganoff'un Hatıralarına Göre Ahlat, Patnos, Erciş üçgenınde Ermenilerin yaptığı katliamlar.
 • Tahir YAŞAR /  Hakkari During the Ottomans / Osmanlı Devleti Döneminde Hakkari 
 • İsa ERYILMAZ / Ahlat and its Vicinity in the Records of Henry Fanshawe Tozer (1829-1916) / Henry Fanshawe Tozer'in (1829-1916) Kayıtlarında Ahlat ve Çevresi
 • M. Törehan SERDAR / The Life of Mevlana Aşık Şükri-i Bitlisi Mevlana Aşık Şükri-i Bitlisi'nin Hayatı
 • Beşir MUSTAFAYEV / Our Armenian Occupation Which Destroyed in the Cultural Heritage: Cur (Cura) and the Aras River Basin Monument / Ermeni işgali Sonucunda Yok edilen Kültürel Mirasımız: Kür (Kura) ve Aras Havzası Abideleri
 • Kerem KARABULUT / The Socio-Economic Problems of Eastern Anatolia in Studies after 2000's / 2000 Yılı Sonrası Çalışmalarda Doğu Anadolu'nun Sosyo-Ekonomik Sorunları
 • Galip AKIN - Mutluhan AKIN / The Properties of Pumice, Areas of use and the Problems Experienced During Production / Pomzanın Özellikleri, Kullanım Alanları ve Uretiminde Yaşanan Sorunlar
 • Ercan IŞIK - M. Hamidullah ÖZLÜK / The Evaluation Existing Masonry Building in Ahlat District Using a Visual Screening Method / Ahlat İlçesinde Bulunan Yığma Yapı Stoğunun Sokak Tarama Yöntemi ile Değerlendirilmesi 
 • Özdemir ADIZEL - Atilla DURMUŞ -Erkan AZİZOĞLU / Bitlis Province Wetlands and its Ornithological Potentials / Bitlis İli Sulak Alanları ve Ornitolojik (Kuş Varlığı) Potansiyelleri 
 • Necmettin Elmastaş / Work and Living Conditions of the Seasonal Agricultural Workers in the Sample of Ahlat District (Bitlis) / Ahlat ilçesi (Bitlis) örneğinde mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşulları.
 • Asef ORUCOV / Kültepe and its Belief places Around / Kültepe ve çevresındeki inanç Yerleri
 • Nurhan AYDIN / Spiritual Public Beliefs in Ahlat / Ahlat'ta Manevi Halk inançları 
 • Türkan GADIRZADE / The Beliefs About the Birds Around in the Iğdır region / Iğdır ve çevresinde Kuşlarla İlgili inançlar 
 • Mehmet Ali AVCI / Superstitious Belief's in Turkish Culture Muş-Malazgirt ingle Cult of Mardin-Kızıltepe Region, Belief of Kırk Basması and Sosyological, Pcychological Aspects of Tradition of Spell / Türk Kültüründe Batıl inanışlar, Bitlis-Ahlat, Muş-Malazgirt, Mardin-Kızıltepe Yörelerinde ocak Kültü, Kırk Basması inancı ve Büyü Geleneğini Sosyolojik Psikolojik Boyutu
 • Mehseti İSMAYIL / Mitological Poetical Thought-Common Belief Culture of East Anatolia and Azerbaijan / Mifopoetik Düşünce-Doğu Anadolu ve Azerbaycan Ortak inanç Kültürü 
 • İsa YÜCEER / lslamization Process of Ahlat and its Locality / Ahlat ve Yöresinin İslamlaşması Süreci
 • Zeki TAN / The Roll of Scholars in Finding Solutions to Moral and Social Problems / Manevi ve Sosyal Porblemlerin Çözümünde Alimlerin Rolü
 • Nihat FALAY / Sheikh Bedreddin Mahmud and Seyh Hüseyin Ahlati / Şeyh Bedreddin Mahmud ve Şeyh Hüseyin Ahlati
 • Mahmut BIRİFKANİ / Sheikh Bedreddin, the Student Seyyid Huseyin / Şeyh Bedreddin'in Öğrencisi Olan Hüseyin Ahlati 
 • Naim AVAN / Abdurrahman-ı, Tağı / Abdurrahman-ı Tağı (1831-1886)
 • Osman BiLGEN / Seljuk Traditions Baghavi's Life and Hadisth Criticism (Died in 516/1122) / Selçuklu Muhaddislerinden Begani'nin Hayatı ve Hadis Tenkitçiliği
 • Ramiz QASIMOVIZ - Zülfüye İSMAYIL / Child Upbringing ın the Folk/ore of Azerbajian and Easthern Anatolia / Doğu Anadolu ve Azerbaycan Sözlü Edebiyatında Çocuk Eğitimi
 • Yahya AZEROĞLU / The Mountain of Süphan in Turkish literature / Türk edebiyatında Süphan Dağı
 • Esra KÜRÜM / A View of Modern Turkish Literature for Form content Theme of Ahmet Alptekin poems, Who comes from Ahlat and is a Modern poet and writer / Çağdaş Ahlat'lı şair ve yazar Ahmet Alptekin'in Şiirlerinde şekil, Muhteva ve Ahlat teinde çağdaş Türk edebiyatı açısından bir bakış.
 • İbrahim KAVAZ / Family Felicity and the Road to Happiness Relationship Between spouses / Aile Saadeti ve Eşler Arası İlişkide mutluluğa Giden
 • Ahmet YILDIRIM - İsmail Alpaslan / Poet of Easthern Anatolia: Aşık Fırgani (Sefer Taşkıran) / Doğu Anadolu'nun Gurbet şairi: Aşık Fırganı (Sefer Taşkıran)
 • Fıkret TURAN / The Traditional Culture of the Eastern Anatolia / Doğu Anadolu'nun Geleneksel Kültürü
 • Sait Küçük / A Culture of Lake Van Basin Spice / Van gölü havzası Kültüründen Bir Çeşni
 • Salih ŞAHİN / Preacing the Tradition of Northeast Anatolia / Kuzeydogu Anadolu'da Seslenme Gelenekleri 
 • Zeynelabidin MAKAS / The Ağrı Mountain (Ararot) in Manis / Manilerde Ağrı Dağı
 • İsmet ALPASLAN / Ahlat Harabeşehir Rock Houses (Cave Houses/Food Houses) / Ahlat Harabeşehir Kayaevleri (Mağara Evler/ Erzak Ambarları)
 • Derya BAYKAL-Filiz Başbaydar BELLİ / Health Tourism Resources and their Devolopment in Ahlat / Ahlat ta Saglık Turizmi Kaynakları ve Geliştirilebilirliği
 • Elif KANCA - Çakır Ceyhan SUVARİ / "Lets have a Breakfast in Van": Transformation of Culture with Tourism or Tourism Antropology / "Kahvaltıyı Van'da Yapalım": Kültürün Turizmle Dönüşümü ya da Turizmin Antropolojisi
 • Çakır Ceyhan SUVARİ - Elif KANCA / Dilemmas ofthe Perception of lndustrial Turism: An Anthropologica / Contribition to the search for a Alternative Tourism Understanding for Lake Van Basin / Endüstriyel Turizm Anlayışının Açmazları: Van Gölü Havzası İçin Alternatif Turizm Arayaşına Antropolojik Bir Katkı
 • Ayşe Aslıhan ERGÜDER - Meryem KAPLAN / Ahlat Walking Stick / Ahlat Bastonu
 • Sultan SÖKMEN - Filiz Nurhan ÖLMEZ / Shuttle Weaving in Ahlat / Ahlat'ta Mekikli Dokumacılık
 • Güzin Sühran BELLİ - Oktay BELLİ / The Most and Old Represantative Dishe of Ahlat's Traditional Culinary Culture: Harse ( Herise) / Ahlat Geleneksel Mutfak Kültürünün En Eski ve Önemli Yemeği: Harse (Hense)
 • Güzin Sühran BELLİ - Oktay BELLİ / Wild Herbs and Vegetables in the Traditional Culinary Culture Bitlis
 • Güzin Sühran BELLİ - Oktay BELLİ / Bitlis Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültüründe Yabani Bitki ve Sebzeler ile Yapılan Yemekler 

Copyright © 2021, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   Her Hakkı Saklıdır.  |  Site İkipixel Sitemizin kodları, tasarımı, görselleri ve metinleri ilgili kanunlar kapsamında koruma altındadır
ve her hakkı saklıdır. Telif hakkı içeren her türlü içerik,izinsiz kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.