• 100 TL ve üzeri bedava kargo

 • Stoktan teslim

 • Güvenli ödeme

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

Bu ürün 100 TL ve üzeri olduğu için kargo bedava!

 • 150,00 TLKDV
  Dahil
 • Adet
  veya
  Aklımdakiler Listene Ekle

  Daha sonra satın alacağınız ürünleri lütfen sepetinizde değil, Aklımdakiler listenizde saklayınız. Sepette uzun süre kalan ürünler, stok problemi olmaması için belirli aralıklarla temizlenmektedir.


Vade farksız 3 taksit imkanı

Genel Açıklama

688 s, renkli resimler, sert kapak ciltli, Türkçe ve ingilizce makaleler.

 • Mahmut DOĞRU / Preface - Önsöz
 • Oktay BELLi / Sunuş  
 • Oktay BELLi / Painted Cave Pictures in Malazgirt Doğantaş Canyon, Muş
 • Oktay BELLi / (Muş) Malazgirt Doğantaş Kanyonu Boyalı Mağara Resimleri
 • Veli BAHŞELIYEV / Middle Bronze Age Culture of Nakhchivan and East Anatolia / Nahçivan ve Doğu Anadolu'nun Orta Tunç Çağı Kültürü
 • Veli BAHŞELIYEV - Abbas SEYIDOV / Role Monuments of Nakhchivan and East Anatoliain Forming of Kura-Araxes Culture / Kura-Aras Kültürünün Formlaşmasında Nahçivan ve Doğu Anadolu Yerleşmelerinin Yeri 
 • Ruhiyye RIZAYEVA / Finds of the Sirabchay Bas in the Light of Nakhchivan East Anatolian Relations / Nahçivan Doğu Anadolu ilişkileri ışığında Sirabçay Havzası'nın Buluntuları
 • Vedat Evren BELLi / Kördük, an Early lron Age Necropolis North of Lake Van / Van Gölü'nün Kuzeyinde Erken Demir Çağı'na Ait Korduk Nekropolu
 • Oktay BELLi / Hakkari's Stone Steles and Eastern Anatolian Traditional Gravestones with Human Figures Carved in Relief
 • Oktay BELLi / Hakkari'nin Kabartmalı Dikilitaşları ve Doğu Anadolu'da insan Biçimli ve Kabartmalı Mezar Taşı Yapma Geleneği
 • Cengiz ALYILMAZ / The Ahlat Trip of the Chinese Scientific Committee and its Implications / Çin Bilim Heyetinin Ahlat Araştırma Gezisi ve Düşündürdükleri 
 • Fethi Ahmet YÜKSEL - Ayman DOSIMBAYEVA - Kerim AVCI / The Research of the Complex of Turkish Archaeology Ethnography, Placed on Kumay Va/ley in Kazakistan, 2013 / Kazakistan Kumay Vadisi Kumay Turk Arkeoloji Etnografya Kompleksi 2013 Yılı Arkeojeofizik Çalışmaları
 • Gökçen ACAR / Urartu Rock Cut Tombs on Aras Basin
 • Gökçen ACAR / Aras Havzasında Urartu Kaya Mezarları 
 • Recai KARAHAN-Selami BAK / The New Face of the Ahlat Headstones / Ahlat Mezar Taşlarının Yeni Yüzü 
 • Yaşar ÇORUHLU / Ani the Silk Road City and Ani City Excavations Between 2006-2009 Years / İpek Yolu Şehri Ani ve Ani Kenti Kazıları (2006-2009)
 • Yüksel BiNGÖL / Painting Prohibition in lslam
 • Yüksel BiNGÖL / İslam'da Resim Yasağı
 • Şahabettin ÖZTÜRK-Vedat Evren Belli / Historical Bitlis Fountains / Tarihi Bitlis Çeşmeleri  
 • Mehmet TOP / Tradition of Seljuk Tombs and Ahlat Tombs / Selçuklularda Kümbet Geleneği ve Ahlat Kümbetleri
 • Ziya Zakir ACAR / A Historical City at Aras Basin: Karakale
 • Ziya Zakir ACAR / Aras Havzası'nda Tarihi Bir Kent : Karakale 
 • Yaşar Subaşı DİREK / Tourism New Trend: Scope of Slow City and Application of Ahlat City / Turizmde Yeni Eğilim: Yavaş/Sakin Şehir Hareketi ve Ahlat Kentine Uygulanabilirliği
 • Mustafa DAŞ / The Town of Ahlat from the View of French Travelers / Fransız Seyyahlara Göre Ahlat
 • Salim CÖHCE / Turkish Tribes Settling in Ahlat and its Vicinity / Ahlat ve Çevresinde Yurt Tutmuş ya da Yerleşmiş Türk Boyları
 • Nilgün ELAM / Battle of Mantzikert in the Light of Neglected Byzantine Sources and Siege of Khliat (Ahlat) (1071) / Norman Savaş Lordu Roussel De Baileul'nün Savaştaki Rolü
 • Ahmet DEMİR / Period Queen Tam ta of Ayyubid of Ahlat Melike Tamta Döneminde Ahlat Eyyubileri 
 • Neslihan DURAK / The Location and lmportance of Ahlat on Tebriz-Trabzon Line During the Ilkhanids Period / İlhanlılar Döneminde Tebriz -Trabzon Hattında Ahlat'ın Yeri ve Önemi
 • Erol KELEŞ / The Foundatian of the Bitlis Emirate and Ahlat / Bitlis Emirliği'nin Kuruluşu ve Ahlat 
 • Ahmet ADIGÜZEL / Ahlat, Which is the Value of the Turkish Anatolia and Acourings of the Permanent Homelnnd / Türk Anadolu'nun Dibacesi Ahlat ve Daimi Vatanın Kazanımları
 • Özlem ALAV / Şeljuk Kümbets in the English Literature - Ahlat Sample / İngilizce Kaynaklarda Selçuklu Kümbetleri - Ahlat Örneği 
 • Elnur Haşimoğlu KELBİZADE / Towns and Castles of Nakhchivan Land in the Period of  Azerbaycan Atabays (Eldenizs)  
 • llhami ALIYEV / Commercial Relations of the Nakhchivan region the of Azerbaijan in the 16th and the 18 Century /  xvı-xvııı Yüzyılların Başlangıcında Azerbaycan'ın Nahçıvan Bölgesi'nin Ticari İlişkisi 
 • Ebulfez EZiMLi / Ahlat - Ahlat is Our Stone / Ahlat - Ahlat Taşımızdır
 • M. Salih MERCAN / Armenian Population Census of the Amount to be Province of Bitlis, State Officials of the lmployment Service Salary, Rank and Duties / Bitlis Vilayeti Dahilinde Tahrir edilen Ermeni Nüfusun Miktarı ile devlet hizmetinde lstihdam Edilen Memurların maaş, Rütbe ve Vazifeleri
 • Abdulaziz KARDAŞ / A Portrait from Bitlis During the period of the World War I: "Ziyauddin Efendi"  / 1. Dünya Savaşı Dönemi'nde Bitlis'ten Bir Portre: "Ziyauddin Efendi"
 • Berna Burcu KORUCU / Tatvan, Ahlat and Malazgirt fronts in the First World War / Birinci Cihan Harbinde Tatvan, Ahlat ve Malazgirt Cephesi
 • Çiğdem KIRANŞAN / Massacres Carried ouy by Armenians in the Triangles og Ahlat, Patnos, Erciş According to General Korganoff's Memories / General Korganoff'un Hatıralarına Göre Ahlat, Patnos, Erciş üçgenınde Ermenilerin yaptığı katliamlar.
 • Tahir YAŞAR /  Hakkari During the Ottomans / Osmanlı Devleti Döneminde Hakkari 
 • İsa ERYILMAZ / Ahlat and its Vicinity in the Records of Henry Fanshawe Tozer (1829-1916) / Henry Fanshawe Tozer'in (1829-1916) Kayıtlarında Ahlat ve Çevresi
 • M. Törehan SERDAR / The Life of Mevlana Aşık Şükri-i Bitlisi Mevlana Aşık Şükri-i Bitlisi'nin Hayatı
 • Beşir MUSTAFAYEV / Our Armenian Occupation Which Destroyed in the Cultural Heritage: Cur (Cura) and the Aras River Basin Monument / Ermeni işgali Sonucunda Yok edilen Kültürel Mirasımız: Kür (Kura) ve Aras Havzası Abideleri
 • Kerem KARABULUT / The Socio-Economic Problems of Eastern Anatolia in Studies after 2000's / 2000 Yılı Sonrası Çalışmalarda Doğu Anadolu'nun Sosyo-Ekonomik Sorunları
 • Galip AKIN - Mutluhan AKIN / The Properties of Pumice, Areas of use and the Problems Experienced During Production / Pomzanın Özellikleri, Kullanım Alanları ve Uretiminde Yaşanan Sorunlar
 • Ercan IŞIK - M. Hamidullah ÖZLÜK / The Evaluation Existing Masonry Building in Ahlat District Using a Visual Screening Method / Ahlat İlçesinde Bulunan Yığma Yapı Stoğunun Sokak Tarama Yöntemi ile Değerlendirilmesi 
 • Özdemir ADIZEL - Atilla DURMUŞ -Erkan AZİZOĞLU / Bitlis Province Wetlands and its Ornithological Potentials / Bitlis İli Sulak Alanları ve Ornitolojik (Kuş Varlığı) Potansiyelleri 
 • Necmettin Elmastaş / Work and Living Conditions of the Seasonal Agricultural Workers in the Sample of Ahlat District (Bitlis) / Ahlat ilçesi (Bitlis) örneğinde mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşulları.
 • Asef ORUCOV / Kültepe and its Belief places Around / Kültepe ve çevresındeki inanç Yerleri
 • Nurhan AYDIN / Spiritual Public Beliefs in Ahlat / Ahlat'ta Manevi Halk inançları 
 • Türkan GADIRZADE / The Beliefs About the Birds Around in the Iğdır region / Iğdır ve çevresinde Kuşlarla İlgili inançlar 
 • Mehmet Ali AVCI / Superstitious Belief's in Turkish Culture Muş-Malazgirt ingle Cult of Mardin-Kızıltepe Region, Belief of Kırk Basması and Sosyological, Pcychological Aspects of Tradition of Spell / Türk Kültüründe Batıl inanışlar, Bitlis-Ahlat, Muş-Malazgirt, Mardin-Kızıltepe Yörelerinde ocak Kültü, Kırk Basması inancı ve Büyü Geleneğini Sosyolojik Psikolojik Boyutu
 • Mehseti İSMAYIL / Mitological Poetical Thought-Common Belief Culture of East Anatolia and Azerbaijan / Mifopoetik Düşünce-Doğu Anadolu ve Azerbaycan Ortak inanç Kültürü 
 • İsa YÜCEER / lslamization Process of Ahlat and its Locality / Ahlat ve Yöresinin İslamlaşması Süreci
 • Zeki TAN / The Roll of Scholars in Finding Solutions to Moral and Social Problems / Manevi ve Sosyal Porblemlerin Çözümünde Alimlerin Rolü
 • Nihat FALAY / Sheikh Bedreddin Mahmud and Seyh Hüseyin Ahlati / Şeyh Bedreddin Mahmud ve Şeyh Hüseyin Ahlati
 • Mahmut BIRİFKANİ / Sheikh Bedreddin, the Student Seyyid Huseyin / Şeyh Bedreddin'in Öğrencisi Olan Hüseyin Ahlati 
 • Naim AVAN / Abdurrahman-ı, Tağı / Abdurrahman-ı Tağı (1831-1886)
 • Osman BiLGEN / Seljuk Traditions Baghavi's Life and Hadisth Criticism (Died in 516/1122) / Selçuklu Muhaddislerinden Begani'nin Hayatı ve Hadis Tenkitçiliği
 • Ramiz QASIMOVIZ - Zülfüye İSMAYIL / Child Upbringing ın the Folk/ore of Azerbajian and Easthern Anatolia / Doğu Anadolu ve Azerbaycan Sözlü Edebiyatında Çocuk Eğitimi
 • Yahya AZEROĞLU / The Mountain of Süphan in Turkish literature / Türk edebiyatında Süphan Dağı
 • Esra KÜRÜM / A View of Modern Turkish Literature for Form content Theme of Ahmet Alptekin poems, Who comes from Ahlat and is a Modern poet and writer / Çağdaş Ahlat'lı şair ve yazar Ahmet Alptekin'in Şiirlerinde şekil, Muhteva ve Ahlat teinde çağdaş Türk edebiyatı açısından bir bakış.
 • İbrahim KAVAZ / Family Felicity and the Road to Happiness Relationship Between spouses / Aile Saadeti ve Eşler Arası İlişkide mutluluğa Giden
 • Ahmet YILDIRIM - İsmail Alpaslan / Poet of Easthern Anatolia: Aşık Fırgani (Sefer Taşkıran) / Doğu Anadolu'nun Gurbet şairi: Aşık Fırganı (Sefer Taşkıran)
 • Fıkret TURAN / The Traditional Culture of the Eastern Anatolia / Doğu Anadolu'nun Geleneksel Kültürü
 • Sait Küçük / A Culture of Lake Van Basin Spice / Van gölü havzası Kültüründen Bir Çeşni
 • Salih ŞAHİN / Preacing the Tradition of Northeast Anatolia / Kuzeydogu Anadolu'da Seslenme Gelenekleri 
 • Zeynelabidin MAKAS / The Ağrı Mountain (Ararot) in Manis / Manilerde Ağrı Dağı
 • İsmet ALPASLAN / Ahlat Harabeşehir Rock Houses (Cave Houses/Food Houses) / Ahlat Harabeşehir Kayaevleri (Mağara Evler/ Erzak Ambarları)
 • Derya BAYKAL-Filiz Başbaydar BELLİ / Health Tourism Resources and their Devolopment in Ahlat / Ahlat ta Saglık Turizmi Kaynakları ve Geliştirilebilirliği
 • Elif KANCA - Çakır Ceyhan SUVARİ / "Lets have a Breakfast in Van": Transformation of Culture with Tourism or Tourism Antropology / "Kahvaltıyı Van'da Yapalım": Kültürün Turizmle Dönüşümü ya da Turizmin Antropolojisi
 • Çakır Ceyhan SUVARİ - Elif KANCA / Dilemmas ofthe Perception of lndustrial Turism: An Anthropologica / Contribition to the search for a Alternative Tourism Understanding for Lake Van Basin / Endüstriyel Turizm Anlayışının Açmazları: Van Gölü Havzası İçin Alternatif Turizm Arayaşına Antropolojik Bir Katkı
 • Ayşe Aslıhan ERGÜDER - Meryem KAPLAN / Ahlat Walking Stick / Ahlat Bastonu
 • Sultan SÖKMEN - Filiz Nurhan ÖLMEZ / Shuttle Weaving in Ahlat / Ahlat'ta Mekikli Dokumacılık
 • Güzin Sühran BELLİ - Oktay BELLİ / The Most and Old Represantative Dishe of Ahlat's Traditional Culinary Culture: Harse ( Herise) / Ahlat Geleneksel Mutfak Kültürünün En Eski ve Önemli Yemeği: Harse (Hense)
 • Güzin Sühran BELLİ - Oktay BELLİ / Wild Herbs and Vegetables in the Traditional Culinary Culture Bitlis
 • Güzin Sühran BELLİ - Oktay BELLİ / Bitlis Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültüründe Yabani Bitki ve Sebzeler ile Yapılan Yemekler 

Copyright © 2020, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   Her Hakkı Saklıdır.  |  Site İkipixel Sitemizin kodları, tasarımı, görselleri ve metinleri ilgili kanunlar kapsamında koruma altındadır
ve her hakkı saklıdır. Telif hakkı içeren her türlü içerik,izinsiz kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.